Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia  lub  ,

Opłata za wydanie zaświadczenia


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

17 zł za wydanie zaświadczenia
 17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa
Podstawa naliczania opłaty:
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni

 

Forma załatwienia sprawy: Zaświadczenie.


Podstawa prawna

art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach


Tryb odwoławczy

odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek do pobrania.