Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek  lub  o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)


Opłaty

Opłata skarbowa – nie podlega opłacie
Opłata za usunięcie drzew lub krzewów ustalona na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody; wyjątki od tej zasady wyszczególnione są w art. 86 i 83f


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Sposób: Decyzja administracyjna


Podstawa prawna

art. 83 i art. 83bw związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.
 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek do pobrania F-7.5-05/OŚ/01