Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- wniosek   lub  
- 2 egzemplarze projektu robót geologicznych


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro,  pok. nr 210)


Opłaty

10 zł

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.

Sposób: Decyzja administracyjna.


Podstawa prawna

art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek do pobrania F-7.5-08/OŚ/01