Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Instrukcja wysyłania wniosków przez ePUAP- elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek, zapisany do postaci elektronicznej należy podpisać profilem zaufanym.

Film instruktażowy

Druki wniosków znajdują się na stronie BIP Powiatu Drawskiego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - https://eboi.powiatdrawski.pl/karty-uslug

2. Załączyć podpisany wniosek jako załącznik do pisma przewodniego na ePUAP wg. poniższej ścieżki:

Główna strona ePUAP-u(https://epuap.gov.pl>Katalog spraw>Sprawy ogólne>Najczęściej załatwiane sprawy>Pismo ogólne do podmiotu publicznego-stary wzór>Załatw sprawę>ustaw adresata(Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim)>tytuł pisma>treść pisma> załączenie wniosku( Załączniki +) >Dalej> podpis profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym> Wyślij