Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Stypendium sportowe

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie

Uchwała Nr XXIX/281/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe

Uchwała Nr XLIII/389/2014 Rady Powiat Drawskiego z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wysokie wyniki sportowe

Uchwała Nr XLIX/321/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w   sprawie regulaminu przyznawania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.


Komórka organizacyjna

Wydział Rozwoju i Promocji


Termin i sposób realizacji

do końca I kwartału danego roku


Podstawa prawna

Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)