Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydanie dziennika budowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbiurkę
 2. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
 3. Potwierdzenie o wniesieniu opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103 (tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103; KONTAKT(tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.


Opłaty

Cena dziennika - wg stawek producenta


Termin i sposób realizacji

Do 3 dni.

Sposób załatwienia:
Rejestracja i wydanie dziennika budowy


Podstawa prawna

Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z dnia 17 lipca 2002r. nr 108 poz 953 ze zm. )


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ udzielający pozwolenia na budowę wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia w którym został złożony wniosek

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie dziennika budowy - Pobierz