Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydanie karty wędkarskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Podanie  lub  oraz:
- jedna fotografia o wym. 2,30 x 2,80 cm
- zaświadczenie o złożeniu egzaminu przez osobę zainteresowaną ze znajomości ochrony i połowu ryb przez komisję powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb
Z obowiązku składania egzaminu zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3,        78-500 Drawsko Pomorskie.


Opłaty

10 zł

Nr rachunku bankowego:
 43 1020 2791 0000 7302 0186 5179


Termin i sposób realizacji

Karta wędkarska wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób: karta wędkarska


Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie .


Dodatkowe informacje, uwagi

Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków, oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu  na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Wnioski:
Wniosek do pobrania F-7.5-02/OŚ/01