Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, cechowanie i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

   Zawiadomienie o pozyskaniu drewna, które powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania,
- numer ewidencyjny działki lub działek, na których pozyskane jest drewno, obręb  geodezyjny,
- telefonicznie 94 3630798


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00 

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie – nie dłużej niż w terminie  7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia.

Sposób- świadectwo legalności pochodzenia drewna


Podstawa prawna

Art. 14a  Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.


Dodatkowe informacje, uwagi

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania (§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.

Wnioski:
Zawiodomienie przygotowane we własnym zakresie.