Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie kart parkingowych dla placówek

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1) wniosek o wydanie karty parkingowej

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej

3) do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki


Komórka organizacyjna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Józefa Piłsudskiego 39C, 78-500 Drawsko Pomorskie,

tel. 791 980 889 , pzoondrawsko@wp.pl


Opłaty

21,00 zł

Nr konta 

69 1020 2847 0000 1502 0009 6644


Termin i sposób realizacji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący informuje  o dacie wydania karty.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący Zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne  informuje placówkę  o odmowie przyznania karty

Sposób załatwienia:
Wydanie karty parkingowej dla placówki


Podstawa prawna

1)     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z  dnia 19-05-2015 roku  poz. 691)

2)     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2014 r.  poz 843 w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

3)ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 czerwca 2014 r. poz. 818 w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wydanie karty parkingowej- Pobierz