herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
065/INŻ/2018 2018-04-11 2018-04-11 2018-05-30 Piotr Fic Pracownia Projektowo-Wykonawcza ul. Kopańskiego 87/5, 71-050 Szczecin Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego" (7 budynków). Joanna Stasiak, Mirosław Szulist usługi tak 0.00 48 890.00 0.00
066/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Anna Gorzewska - Bronk Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
067/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Grzegorz Miron Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
068/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Agnieszka Andrearczyk-Wożniakowska Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
069/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Beata Nowicka - Jagodzińska Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
070/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Monika Okoniewicz Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
071/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Katarzyna Strehl Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 550.00 550.00 550.00
072/Pr/2018 2018-04-10 2018-04-17 2018-04-17 Tomasz Gogol Zorganizowanie koncertu Lukasa Gogola podczas Powiatowej Gali Talentów w dniu 17.04.2018 oraz udział Lukasa Gogola w pracach jury podczas ww imprezy Karolina Podolska, Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 2 000.00 0.00 0.00
073/Or/2018 2018-04-10 2018-04-12 2018-06-30 Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci I Młodzieży „Przytulak” z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Spektakl profilaktyczny Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 500.00 0.00
074/Or/2018 2018-04-10 2018-04-16 2018-12-20 Stowarzyszeniem „Wspólnota Lokalna” , ul. Kochanowskiego 12/11, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Razem - zdrowi i aktywni Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 300.00 0.00
075/Or/2018 2018-04-11 2018-04-19 2018-12-31 Stowarzyszeniem Żarek, ul. Kolejowa 6/3, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Żyj bezpiecznie Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 8 000.00 0.00
076/Or/2018 2018-04-12 2018-04-16 2018-11-30 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Chcę Ci skrzydła dać!” Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 900.00 0.00
077/Or/2018 2018-04-16 2018-04-26 2018-06-29 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Czaplineckie Szuwary”- I letni piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
078/Or/2018 2018-04-16 2018-04-26 2018-12-31 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:„Zdrowo, kolorowo na sportowo” Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 800.00 0.00
079/Or/2018 2018-04-16 2018-04-24 2018-08-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
080/Or/2018 2018-04-16 2018-04-23 2018-12-31 Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dworcowa 2, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym, integracja środowiska seniorów" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
081/Or/2018 2018-04-17 2018-04-23 2018-06-30 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20 , 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Piknik Młodych Pasjonatów - organizacja warsztatów twórczych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 000.00 0.00
082/Or/2018 2018-04-17 2018-05-01 2018-08-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Obóz terapeutyczny nad jeziorem Siecino- Aktywna rekreacja, służąca poprawie społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 900.00 0.00
083/Or/2018 2018-04-17 2018-05-01 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu, ul. A. Mickiewicza 16, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 000.00 0.00
084/GN/2018 2018-04-18 2018-04-18 2018-11-30 Biuro Geodezji Edward Biernacki, 78-400 Szczecinek, ul. Czaplinecka 6 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/3 o pow. 0,64 ha położona w obrębie Dębsko, gm. Kalisz Pomorski wraz z aktualizacją EGiB, ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oraz wyznaczeniem punktów granicznych. Barbara Sycz umowa -- 0.00 2 460.00 0.00
085/GN/2018 2018-04-18 2018-04-18 2018-08-31 Biuro Geodezji Edward Biernacki, 78-400 Szczecinek, ul. Czaplinecka 6 podział nieruchomości tj. działki gruntu 165/3 - droga powiatowa położona w obrębie Żabin, gmina Wierzchowo Rafał Szczuchniak --- -- 0.00 2 214.00 0.00
086/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-17 2019-06-30 Centrum Szkolenia ATUT Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych w Oświęcimiu Rynek Główny 15 32-600 Oświęcim Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie Kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Agnieszka Gagalska usługi tak 0.00 62 180.00 62.00
087/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-23 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn 1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku w ramach Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, Agnieszka Gągalska dostawy -- 0.00 8 955.70 8.00
088/PR/2018 2018-04-23 2018-04-24 2018-04-24 Daniel Puchalski Tłumaczeniu konsekutywne z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie podczas wizyty 6 - osobowej delegacji z Niemiec Karolina Podolska o dzieło -- 360.00 360.00 360.00
089/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 4 000.00 0.00
090/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Klub Aktywnych, ul. 11-go Pułku Piechoty 19/1, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Flamenco- taniec sposobem na szczęście i zdrowie" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 5 500.00 0.00
091/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku „, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym wraz z integracją środowiska seniorów." Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 000.00 0.00
092/INŻ/2018 2018-04-24 2018-04-24 2018-05-21 Daniel Puchalski przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych dla nauczycieli, 2) organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych i językowych dla nauczycieli, 3) organizacja i przeprowadzenie szkoleń nauczycieli PCKZiU w Drawsku Pom. w zawodach mechanicznych - mech. poj. samochodowych realizowanych w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Joanna Stasiak o dzieło tak 0.00 701.00 0.00
093/Or/2018 2018-04-23 2018-04-24 2018-06-16 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich, ul. Prof. Zbigniewa Religi 38 , 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" „Trzeci Maja – obchodzimy Święto Narodowe” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 500.00 0.00
094/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” ul. Wolności 20 78- 540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:"Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie powiatu drawskiego oraz przygotowanie młodzieży do zawodu ratownika medycznego" Małgorzata Katuszoneki - -- 0.00 3 000.00 0.00
095/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-05-30 Uczniowski Klub Sportowy Czapla, ul. Pławieńska 4-6 ,78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Blokowisko" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
096/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-07-30 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Przytulak”,ul. Połczyńska 9 ,78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzieci Dzieciom - festyn z okazji Dnia Dziecka " Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
097/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-30 Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim , Park Chopina 2/4, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Życie kulturalne emerytów" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 800.00 0.00
098/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja konkursu grantowego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 8 000.00 0.00
099/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, upowszechnienie aktywnego wypoczynku i promocji rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży z Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 670.00 0.00
100/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 930.00 0.00
101/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-07-20 Stowarzyszenie Turystyczno – wędkarskie „Wędkarskie opowieści” , ul. Wolności 6 ,78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Wędkarstwo bez barier" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 300.00 0.00
102/Or/2018 2018-04-25 2018-05-01 2018-07-31 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Drawski bieg przełajowy" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 700.00 0.00
103/Or/2018 2018-04-25 2018-05-02 2018-12-31 Stowarzyszenie ŻAREK Drawsko Pomorskie, ul. Kolejowa 6/3, 78- 500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Na zdrowie" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 6 000.00 0.00
104/Or/2018 2018-04-25 2018-05-02 2018-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja imprez sportowych wpływających na sprawność fizyczną strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i sympatyków pożarnictwa z terenu Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 500.00 0.00
105/Or/2018 2018-04-25 2018-05-04 2018-06-30 Klub Sportowy Iras- Czaplinek, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci – IRAS CUP 2018 " Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 4 500.00 0.00
106/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-09-30 UKS „SZKWAŁ”, ul. I Dywizji WP 4 , 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Żagle 2018" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 7 000.00 0.00
107/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek , ul. Białego Orła 40, 78 – 552 Kluczewo dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 600.00 0.00
108/PR/2018 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-13 Norbert Zbróg Przygotowaniu koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów niezbędnych do realizacji imprezy terenowej pn. BÓBR RAJD 13 w dniu 13 maja 2018 r., Karolina Podolska o dzieło -- 0.00 4 389.00 4.00
109/PR/2018 2018-04-26 2018-04-27 2018-04-30 FH - U "ANDA", ul. Parkowa 2, Dębno Opracowanie dokumentacji fotograficzno - informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko w dniach 27 - 30.04.2018 Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 1 000.00 1.00
110/Or/2018 2018-04-27 2018-05-04 2018-07-30 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Przytulak”,ul. Połczyńska 9 ,78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Drawskiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 400.00 0.00
111/Or/2018 2018-05-02 2018-05-08 2018-07-10 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" NGO dla wolontariatu - Piknik Stowarzyszeń " Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
112/Or/2018 2018-04-27 2018-05-07 2018-07-24 Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie Suliszewo 78, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Piłka nożna łączy pokolenia" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 800.00 0.00
113/Or/2018 2018-04-27 2018-12-04 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu, ul. A. Mickiewicza 16, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
114/PR/2018 2018-04-30 2018-05-12 2018-05-12 Bartłomiej Michalczyk Vox in Corde Suliszewo 16D/23 78 - 500 Drawsko Pomorskie Wykonanie plenerowego koncertu zespołu Vox in Corde w dniu 12.05.2018 na Regionalnym Dniu Młodzieży w Złocieńcu Agnieszka Brzeźniakiewicz zlecenie -- 4 000.00 4 000.00 4.00
115/PR/2018 2018-04-26 2018-04-26 2018-05-12 Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec umowa w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania Regionalnego Dnia Młodzieży Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 10 000.00 10.00
116/Or/2018 2018-05-04 2018-05-07 2018-09-30 Styowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Biały Zdrój 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Podtrzymywanie tradycji - aktywny senior na sportowo" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
117/Or/2018 2018-05-07 2018-05-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Sportowym "Sokół" w Suliszewie, Suliszewo 78, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 200.00 0.00
118/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-06-30 Klubem Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzień dziecka na sportowo" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 000.00 0.00
119/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-07-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Marsz z kijkami i inne zabawy rekreacyjne" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 800.00 0.00
120/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja Powiatowych Turniejów" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
121/PR/2018 2018-05-08 2018-05-22 2018-05-22 Grażyna Kuroń Organizacja pokazu kulinarnego oraz wykładu o zdrowym żywieniu na promocji książki "Powiat Drawski Smakuje Inaczej" Agnieszka Brzeźniakiewicz umowa zlecenie -- 3 500.00 0.00 0.00
122/PR/2018 2018-05-08 2018-06-14 2018-06-14 EDU VOICE Bartłomiej Michalczyk Suliszewo 16D /23 78-500 Drawsko Pomorskie Obsługa konferansjerska podczas imprezy"II Piknik Naukowy Jeziora Tajemnic" dnia 14.06.2018r. Agnieszka Brzeźniakiewicz umowa zlecenie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
123/PR/2018 2018-05-08 2018-05-24 2018-05-24 EDU VOICE Bartłomiej Michalczyk Suliszewo 16D /23 78-500 Drawsko Pomorskie Obsługa konferansjerska podczas imprezy "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych" połączony z "Dniem Otwartym Starostwa" który odbędzie się dnia 24. 05. 2018 r. Agnieszka Brzeżniakiewicz umowa zlecenie -- 1.00 1.00 1.00
124/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-12-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Terapia przez zabawę- warsztaty integracyjne" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
125/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-11-30 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Upowszechnienie aktywnego wypoczynku i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
126/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-12-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" VIII Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych. Drawsko Pomorskie" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 4 000.00 0.00
127/Or/2018 2018-05-09 2018-05-10 2018-10-30 Stowarzyszenie Turystyczno- Wędkarskie „Wędkarskie Opowieści” ,ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Wędkuj z nami" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 900.00 0.00
128/PR/2018 2018-05-09 2018-05-12 2018-05-12 Monika Szuta Usługa nagłośnienia i oświetlenia Regionalnych Dni Młodzieży w Złocieńcu dnia 12 maja 2018 r. Agnieszka Brzeźniakiewicz umowa zlecenie -- 0.00 2 000.00 2.00
129/Or/2018 2018-05-14 2018-05-15 2018-08-31 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 9.00 0.00
130/Or/2018 2018-05-14 2018-05-14 2018-12-30 Miejsko- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” , ul. Dworcowa 2A, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Sport jako droga do sukcesu" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
131/Or/2018 2018-05-14 2018-05-15 2018-12-31 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich , ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Kaliski Festiwal Fotograficzny" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 400.00 0.00
132/INŻ/2018 2018-04-24 2018-04-25 2018-04-25 Pogotowie Kajakowe Sławomir Nowak, ul. Kwiatowa 9, 73-220 Drawno DOJAZD UCZESTNIKÓW PROJEKTU "BUDOWA ZINTEGROWANEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE SPECJALIZACJI REGIONALNYCH NA OBSZARZE POWIATU DRAWSKIEGO" NA TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TRASIE: KALISZ POMORSKI – DRAWSKO POMORSKIE / DRAWSKO POMORSKIE – KALISZ POMORSKI Joanna Stasiak umowa tak 0.00 300.00 0.00
133/Or/2018 2018-05-15 2018-05-15 2018-12-31 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:"Niepełnosprawna intelektualnie młodzież z powiatu drawskiego w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 700.00 0.00
134/Or/2018 2018-05-15 2018-10-01 2018-11-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Dzień Seniora" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 500.00 0.00
136/KT/2018 2018-05-18 2018-05-19 2018-12-22 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Daniel Rumowski - -- 0.00 223 000.00 0.00
135/Or/2018 2018-05-18 2018-06-01 2018-10-30 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich , ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Aktywnie spędzamy czas" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 000.00 0.00
137/Or/2018 2018-05-18 2018-06-01 2018-09-30 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich, ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" II Kaliskie lato z babcią i dziadkiem – jako aktywna forma spędzania wolnego czasu" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 500.00 0.00
138/GN/2018 2018-05-21 2018-05-21 2028-05-20 Piotr Szczygielski; Dariusz Klimczak Umowa dzierżawy działki gruntu nr 2, o pow. 3,24 ha obręb Borowo, gm. Czaplinek stanowiącej własność Skarbu Państwa - Ws - Jezioro Borowo Małe Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 0.00 848.00 0.00
139/Or/2018 2018-05-23 2018-06-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 78-449 Borne Sulinowo dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: I Międzynarodowy Plener Artystycznych Stacja Kultury 2018 Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
140/Or/2018 2018-05-23 2018-06-01 2018-11-01 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Ogólnopolski Turniej BJJ im. Dawida Krasnowskiego Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 500.00 0.00
141/Or/2018 2018-05-23 2018-06-19 2018-10-30 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 500.00 0.00
142/Ek/2018 2018-05-23 2018-05-23 2018-05-23 Zenon Decyk Umowa zlecenie na przeprowadzenie dwóch wykładów dla kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi Izabela Krężołek - -- 0.00 2 500.00 0.00
143/Or/2018 2018-05-24 2018-06-01 2018-09-30 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: IV Triatlon z Bobrem Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 265.00 0.00
144/GN/2018 2018-05-24 2018-05-21 2028-05-20 Marcin Karsznia umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 1 o pow. 4,37 ha położonej w obrębie Prostynia, gm. Kalisz Pomorski, Ws - jezioro Bliźniacze I Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 974.00 0.00
145/GN/2018 2018-05-24 2018-05-21 2028-05-20 Marcin Karsznia umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 3 o pow. 7,51 ha położonej w obrębie Borowo, gm. Kalisz Pomorski. Ws - jezioro Borowo Wielkie Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 1 702.00 0.00
146/JŻ/2018 2018-05-25 2018-05-25 2018-11-30 Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice dotacja celowa dla Gminy Ostowice z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach Jacek Żychliński - -- 0.00 20 000.00 0.00
147/JŻ/2018 2018-05-25 2018-05-25 2018-11-30 Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Dotacja dla Gminy Ostrowice, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie Jacek Żychliński umowa -- 0.00 10 000.00 0.00
148/Or/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-09-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” , ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób Niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu „Nieznanego Świata” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
149/Or/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-10-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca”, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "V Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych – marsz Nordic Walking" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 475.00 0.00
150/Or/2018 2018-05-28 2018-05-30 2018-07-10 Uczniowski Klub Sportowy „Czapla”, ul. Pławieńska 4-6, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Warszawa - stolica Polski i jej historia" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 300.00 0.00
151/GN/2018 2018-05-28 2018-05-28 2021-05-27 Anna Lachowska umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. dz. gruntu nr 1 o pow. 33,45 ha; obręb Głębokie; gmina Kalisz Pomorski Rafał Szczuchniak umowa -- 22 500.00 0.00 0.00
152/PR/2018 2018-06-04 2018-06-04 2018-06-17 Norbert Zbróg przygotowaniu koncepcji, zasad i regulaminu imprezy pn. MISTRZOSTWA W CHODZENIU PO DRAWIE 2018, Jan Kubabski o dzieło -- 0.00 3 690.00 0.00
153/Or/2018 2018-05-30 2018-06-18 2018-10-30 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Spotkanie integracyjne z okazji pieczonego ziemniaka" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
154/PR/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-06-06 FH - U "ANDA", ul. Parkowa 2, Dębno opracowanie dokumentacji fotograficzno – informacyjnej z Misji V, Sezon III „- Nauka obsługi sonaru oraz prezentacja zdjęć z Czaplinka z czasów 1939-1940” Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 1 000.00 1.00
155/Or/2018 2018-05-30 2018-07-01 2018-08-31 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "II Ogólnopolski Rajd "Rowerowy Poligon" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
156/Or/2018 2018-06-12 2018-07-01 2018-09-30 Uczniowski Klub Sportowy Czapla, ul. Pławieńska 4-6 ,78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Na szlaku Polskiej Sahary" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 000.00 0.00
157/Ek/2018 2018-06-12 2018-06-12 2018-12-31 Powiat Drawski Umowa dotyczy udzielenia Powiatowi Drawskiemu dotacji na dofinansowanie zadania: "Poprawa infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu" Izabela Krężołek umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu -- 20 000.00 20 000.00 20.00
158/Or/2018 2018-06-15 2018-07-10 2018-09-29 Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powiatowe Spotkania Środowisk Kresowych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 3 500.00 0.00
159/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-11-30 Wodnye Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. stry Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja VII Maratonu Pływackiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 200.00 0.00
160/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-11-30 Wodnye Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. stry Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Słoneczny Patrol na Pojezierzu Drawskim" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
161/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-12-31 Klub Karate Kyokushin Złocieniec, u. Bohaterów Monte Cassino 1a-1b, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja XIX Wojewódzkiej Olimpiady młodzieży w Karate Kyokushin- Złocieniec 2018. Organizacja XI Powiatowego turnieju Mikołajkowego o Puchar Starosty Drawskiego w Karate Kyokushin- Złocieniec 2018 Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 650.00 0.00
162/Or/2018 2018-06-20 2018-07-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” , ul. Krótka 24, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sztukaterie. VI Festiwal Sztuk Alternatywnych" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 5 000.00 0.00
163/INŻ/2018 2018-06-08 2018-06-08 2018-08-17 „FALC-BUD” Stanisław Kacianowski, ul. Połczyńska 3/16, 78-520 Złocieniec, Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części pomieszczeń budynków szkolnych w Czaplinku przy ulicach Grunwaldzkiej i Parkowej. Postępowanie przetargowe składa się z dwóch części. Części I dotyczy budynku przy ulicy Grunwaldzkiej zaś część II dotyczy budynku przy ulicy Parkowej. Z przyczyn finansowych zakres przedmiotu zamówienia nie pokrywa się z opisem w dokumentacji projektowej i jest ograniczony. Agnieszka Gągalska roboty budowlane -- 246 747.97 303 500.00 0.00
164/INŻ/2018 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-27 Dominika Pfeif Usługi Edukacyjne "eduCafe" ul.Zygmuntowska 37/1 78-100 Kołobrzeg organizacja i przeprowadzenie kursu /szkolenia z zakresu języka obcego :angielskiego i niemieckiego branżowego dla 3 nauczycieli ZSP Czaplinek Joanna Stasiak usługi -- 6.00 6.00 6.00
165/PR/2018 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-24 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Opracowanie dokumentacji fotograficzno- informacyjnej z Misji IV, sezon III "Polsko Niemiecka ekspedycja" AGNIESZKA BRZEŹNIAKIEWICZ UMOWA -- 1 000.00 1 000.00 1.00
166/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-01 2018-12-31 Akademia Morska w Szczecinie Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin Świadczenie usług edukacyjnych szkoleń w zakresie: 1.programowanie C++ dla uczniów technikum informatycznego ZSP w Kaliszu Pomorskim 2.programowanie JAVA dla uczniów technikum Joanna Stasiak usługi -- 40.00 40.00 40.00
167/Or/2018 2018-06-26 2018-07-10 2018-09-25 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Kaliszu Pomorskim, ul. Leśna 3, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „X Powiatowe warsztaty – Spotkanie z jesienią ” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 800.00 0.00
168/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-01 2019-12-31 PROCAD SA ul.Kartuska 215 80-122 Gdańsk Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku(42 osoby) i Złocieńcu(10 osób) w środowisku projektowym AutoCAD Joanna Stasiak usługi -- 22.00 22.00 22.00
169/INF/2018 2018-06-29 2018-08-20 2021-08-19 Gawex Media sp. z o.o. w Warszawie oddział w Szczecinku Umowa na dostęp do internetu oraz szyfrowaną transmisję danych Krzysztof Kaziszyn - -- 28 950.00 35 608.50 0.00
170/Ek/2018 2018-07-03 2018-07-03 2018-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na przyznanie dotacji w ramach programu "Aktywna Tablica". Umowę sporządził Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 25 czerwca 2018r. , który nadał umowie odrębny nr - 306/D/2018 Izabela Krężołek umowa -- 41 200.00 41 200.00 41.00
171/Or/2018 2018-07-04 2018-08-01 2018-09-28 Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska, ul. Nadrzeczna 7/4, 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Marsz z przyrodą” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 800.00 0.00
172/Or/2018 2018-07-05 2018-08-01 2018-12-31 Klub Walki Washi, Broczyno 57, 78-550 Czaplinek Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Konfrontacje sztuk walki- zawody dzieci i młodzieży" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
173/INŻ/2018 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-07 PHU GASTRO CENTRUM, ul. Siemiradzkiego 15, 64-920 Piła zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej PCKZiU w Czaplinku Joanna Stasiak umowa tak 0.00 81 424.85 0.00
174/INŻ/2018 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-07 PB Tenders Jakub Pawulski , A. Grzymały - Siedlecki 4/25, 85-868 Bydgoszcz zakup i dostawa sprzętu komputerowego do PCKZiU w Czaplinku Joanna Stasiak umowa -- 0.00 7 810.50 0.00
175/INŻ/2018 2018-07-23 2018-07-23 2018-07-26 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów Zakup i dostawa drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim Joanna Stasiak dostawy tak 8 172.00 10 051.56 10.00
176/INŻ/2018 2018-07-23 2018-07-23 2018-07-26 Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas Piwna 32 43-100 Tychy Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Kaliszu Pomorskim Joanna Stasiak dostawy tak 93 949.43 115 557.81 115.00
177/Or/2018 2018-07-23 2018-08-20 2018-12-31 Stowarzyszenie Biały Zdrój , Biały Zdrój 25, 78- 540 Kalisz Pomorski Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Bliżej siebie” – promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 500.00 0.00
178/Or/2018 2018-07-23 2018-08-07 2018-10-28 Uczniowski Klub Sportowy„Traper”, ul. Czwartaków 2, 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2.00 0.00
179/Inż/2018 2017-11-08 2018-04-01 2019-03-31 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Public Relations dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Anna Hnatkowska usługi tak 23 934.95 29 440.00 29.00
180/Inż/2018 2018-06-12 2018-06-26 2018-06-29 Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, Pabianice 95-200, ul.Grabowa 8 Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Programowanie C++ w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak umowa tak 4 055.28 4 988.00 4.00
181/Inż/2018 2018-06-10 2018-06-11 2018-06-14 Moja Consulting Jan Mołoniewicz, Warszawa 02-796 ul. S. Dembego 6/7 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Menedżer Gastronomii" w ramach projekt pn.:Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralne, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak usługi tak 1 190.00 1 463.70 1.00
182/Or/2018 2018-07-27 2018-08-01 2018-12-30 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Bieg Niepodległości" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 200.00 0.00
183/GN/2018 2018-08-01 2018-08-01 2021-08-01 Anna Proch Umowa najmu komórki gospodarczej nr 29 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 73.28 0.00
200/2017 2017-09-30 2018-01-01 2024-12-31 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Umowa nr 200/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Jacek Kozłowski umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -- 2 560 000.00 2 560 000.00 0.00
184/INŻ/2018 2018-06-19 2018-06-20 2018-10-30 Event-bar Michał Łoziński, ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursów: 1) kurs barmański I stopnia; 2) kurs kelnerski I stopnia; 3) kurs baristyczny. Joanna Stasiak umowa tak 0.00 9 100.00 0.00
185/GN/2018 2018-08-01 2018-08-01 2100-08-01 Irena Orpik Umowa dzierżawy części działki gruntu nr 136/21, o pow. 0,0132 ha obręb 12 miasta Drawsko Pomorskie, gm. Drawsko Pomorskie stanowiącej własność Powiatu Drawskiego - na cele ogrodniczo - rolne Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 0.00 45.00 0.00
186/INŻ/2018 2018-08-08 2018-08-08 2018-10-31 OZERIS Sp.z o.o.Sp.k., ul.Koszarowa 4, Szczecin 70-822 Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska tak tak 877 235.77 1 079 000.00 1.00
187/INŻ/2018 2018-07-30 2018-07-30 2036-09-22 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul.Puławska 15 02-515 Warszawa Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań Agnieszka Gągalska - nie 1 500 000.00 1 500 000.00 1.00
189/INŻ/2018 2018-02-08 2018-08-06 2018-08-16 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinkuw ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Agnieszka Gagalska umowa tak 4 055.20 5 818.64 5.00
190/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-16 GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Agnieszka Gągalska umowa -- 45 564.00 56 043.72 56.00
191/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-16 Adam Koprowski PHU GASTRO CENTRUM ul. Siemiradzkiego 15 64-920 Piła Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego oraz mebli do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku i Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku Agnieszka Gągalska umowa -- 67 997.65 83 637.12 83.00
192/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-13 "MEBLEX" W.ŻELAZEK I D.ŻELAZEK - SPÓŁKA JAWNA ul. Włókiennicza 2 78-520 Złocieniec Zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim Agnieszka Gągalska umowa -- 9 032.52 11 110.00 11.00
193/INŻ/2018 2018-05-28 2018-05-28 2019-12-31 Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna , Chodzież 64-800, ul. Mostowa 2 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji Agnieszka Gągalska umowa -- 65 040.65 80 000.00 80.00
194/INŻ/2018 2018-06-15 2018-04-01 2019-09-30 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia obsługa programu komputerowego GASTROCHEF dla uczniów w ramach projektu pn:"Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Agnieszka Gągalska umowa -- 15 609.75 19 200.00 19.00
195/GK/2018 2018-07-31 2018-08-01 2021-07-31 GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa - nie 67 500.00 83 025.00 0.00
193/PR/2018 2018-08-08 2018-08-10 2018-08-12 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Opracowanie dokumentacji fotograficzno- informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko w dniach 10-12.08.2018r. Jan Kubabski UMOWA -- 1 000.00 1 000.00 1.00
196/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-31 MUKS OYAMA Plac Konstytucji 6; 78- 500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Udział Powiatu w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa w Sparcie młodzieżowym. Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 800.00 0.00
197/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-10-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "VI zawody strzeleckie młodzieży powiatu drawskiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 700.00 0.00
198/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-31 Klub Karate Kyokushin Kan Kalisz Pomorski ,ul. Piłsudskiego 10 ;78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Turniej ZDRK-1 Ligi" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
199/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-28 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury INSPIRACJA; ul. Połczyńska 6; 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "XX Regionalny Przegląd Twórczości Literackiej „Bajkowe Spotkanie” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 500.00 0.00
200/Or/2018 2018-08-21 2018-09-21 2018-10-22 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Złocieniec ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Święto diabetyków w Toruniu, udział w Sympozjum Diabetologicznym Diabetyka Expo 2018" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
201/EK/2018 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-23 Jerzy Lasak Umowa zlecenie z ekspertem MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 300.00 300.00 300.00
202/Ek/2018 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-23 Anna Żwirska - Kocela Umowa zlecenie z ekspertem MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Izabela Krężołek umowa zlecenia -- 300.00 300.00 300.00
203/INŻ/2018 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-12 KNS Przemysław Wielgo ul.Młoda 53 25-619 Kielce Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku Agnieszka Gągalska umowa tak 19 607.66 19 607.66 19.00
204/INŻ/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne"OPGK" sp.z o. o. ul. Pniewskiego 3 80-952 Gdańsk Wykonanie usługi geodezyjnej pn."Etap III-modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych: 0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski. Agnieszka Gągalska umowa nie 455 100.00 455 100.00 455.00
204/INŻ/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne"OPGK" sp.z o. o. ul. Pniewskiego 3 80-952 Gdańsk Powierzenie danych osobowych w celu realizacji umowy na wykonanie usługi geodezyjnej pn."ETAP III-modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych:0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski Agnieszka Gagalska umowa h nie 455.00 455.00 455.00
206/GN/2018 2018-09-04 2018-09-04 2021-09-04 Dariusz Wnukowski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 50 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 73.28 0.00
207/GN/2018 2018-09-06 2018-09-06 2118-09-06 Krzysztof Wojtaś Umowa najmu komórki gospodarczej nr 4 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec - umowa na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.28 0.00
208/Or/2018 2018-09-11 2018-10-01 2018-12-31 Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, ul. Gudowo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Dodatkowe formy wsparcia dla podopiecznych” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
209/Or/2018 2018-09-11 2018-10-01 2018-11-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Powiatowe Zawody Strzeleckie upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 700.00 0.00
210/Ek/2018 2018-09-10 2018-09-10 2019-08-27 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPE-T w Bobrowie. Umowę sporządził PFRON Oddział Zachodniopomorski, który nadał umowie odrębny nr - WRR/000179/16/D Izabela Krężołek - -- 80 000.00 80 000.00 80.00
211/Or/2018 2018-09-17 2018-10-15 2018-12-06 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Magiczne Mikołajki" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 4 588.00 0.00
212/Or/2018 2018-09-17 2018-11-10 2018-12-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „V Mikołajkowe otwarte powiatowe zawody strzeleckie" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 700.00 0.00
213/PR/2018 2018-09-10 2018-09-16 2018-09-16 Norbert Zbróg przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów na XIV Bóbr Rajd Bujkiewicz Anna umowa o dzieło -- 4 389.00 4 389.00 4.00
214/PR/2018 2018-09-17 2018-09-17 2018-12-31 Oddział Wojewódzki ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego promocja Powiatu na "Kalendarzu Strażackim" Kubabski Jan zlecenie -- 406.50 500.00 500.00
215/GN/2018 2018-09-17 2018-09-17 2118-09-17 Dariusz Wnukowski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 52 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
216/GN/2018 2018-09-17 2018-09-17 2118-09-17 Marcin Maciejewski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 60 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
217/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Złocieńcu78-520 Złocieniec Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci butów strażackich gumowych, wkładek do butów strażackich. Jacek Żychliński - -- 0.00 2 000.00 0.00
218/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku 78-550 Czaplinek Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci smoka ssawnego pływającego. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 000.00 0.00
219/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewie 78-552 Kluczewo Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci łodzi ratowniczej. Jacek Żychliński - -- 0.00 2 000.00 0.00
220/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2037-06-09 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowie 78-530 Wierzchowo. Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci pilarki. Jacek Żychliński - -- 0.00 2 000.00 0.00
221/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Siemczyno, 78-551 Siemczyno Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci systemu alarmowego DTG. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 500.00 0.00
222/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach 78-506 Ostrowicach Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci ubrań koszarowych Jacek Żychliński - -- 0.00 2 000.00 0.00
223/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Worowie 78-523 Ostrowice Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci rozpieracza kolumnowego. Jacek Żychliński - -- 0.00 2 000.00 0.00
224/ZK/2018 2018-09-21 2018-12-31 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Machlinach 78-553 Broczyno Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci zestawu do oświetlenia terenu. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 000.00 0.00
225/GN/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Biuro Usług Geodezyjnych "GEOPOL" Zbigniew Sekułowicz; 78-400 Szczecinek; ul. Wiśniowa 5/4 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości tj. działki gruntu 169 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Kołomąt, gmina Czaplinek Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 2 800.00 0.00
226/INŻ/2018 2018-08-12 2018-08-12 2018-12-06 Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo, ul. Piaskowa 9, 72-003 Dobra Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystywania źródeł odnawialnych. Agnieszka Gągalska umowa tak 26 700.00 26 700.00 26.00
227/BR/2018 2018-09-26 2018-09-26 2018-10-21 Drukarnia Waldemar Grzebyta Piła Druk kart do głosowania w wyborach samorządowych Sekretarz Powiatu - -- 9 688.00 11 916.24 0.00
228/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Jacek Brzozowski Wykonywanie czynności zleconych przez Starostę w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Starosta Drawski Umowa zlecenie -- 0.00 2 680.00 0.00
229/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Krzysztof Kaziszyn Zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pom., wykonywanie zadań Pełnomocnika do spraw informatyki TKW Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
230/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Paweł Wolański Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim, odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 305.00 0.00
231/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Maria Półrolnik Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
232/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Barbara Kotwica Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
233/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Joanna Rudziewicz Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
234/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Magdalena Jóźwiak Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
235/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Regina Malec Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 685.00 0.00
236/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Aneta Kuszmar Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
237/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Tomasz Lezler Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
238/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Dorota Sielatycka Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
239/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Rafał Szczuchniak Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
240/BR/2018 2018-10-01 2018-08-16 2018-10-25 Joanna Andrykowska Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
241/INŻ/2018 2018-08-29 2018-09-14 2018-09-29 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia kurs carvingu w ramach projektu pn.:"Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak umowa o świadczenie usług edukacyjnych tak 0.00 9 273.60 9.00
242/INŻ/2018 2035-02-08 2018-10-01 2018-12-30 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia kurs obsługi klientów w gastronomii w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak umowa tak 0.00 8 232.00 8.00
243/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-16 MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska ul. Reja 7B 76-020 Bobolice Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 20 243.55 20.00
244/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-16 EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna ul. Racławicka 23 73-110 Stargard Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 53 293.00 53.00
245/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-12-27 Eksponator Patryk Chalimoniuk ul. Gnieźnieńska 4, 78-520 Złocieniec „Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu ”EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim” Agnieszka Gagalska umowa tak 0.00 371 952.00 371.00
246/PR/2018 2018-10-03 2018-10-10 2018-10-10 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Aleksandra de Lorm , 74-400 Dębno, ul:Parkowa 2 Opracowanie dokumentacji fotograficzno - informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko które odbyło się w dniach 5 - 6.10.2018 r. w ramach Akcji "Eksploracyjno - Historycznej " Jezioro Tajemnic Bujkiewicz Anna zlecenie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
247/OS/2018 2018-10-16 2018-10-16 2018-11-30 Agencja „Cezar” Cezary Piotrkowicz, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie Inwentaryzacji stanu lasu (ISL) lub Uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie Gminy Drawsko Pomorskie i Gminy Kalisz Pomorski. Katarzyna Achramowicz umowa -- 0.00 17 754.89 0.00
248/OS/2018 2018-10-16 2018-10-16 2018-10-31 Rzeczoznawca dr n. przyr. Pan Alojzy Kowalczyk ul. Moniuszki nr 4/B 73-110 Stargard Wykonanie ekspertyzy – opinii dendrologicznej określającej przyczyny obumarcia przesadzonych drzew. Katarzyna Achramowicz umowa o dzieło -- 0.00 941.49 0.00
249/Or/2018 2023-04-10 2018-10-17 2018-11-30 Iwona Joeks- Budzyńska czynności związane ze sprawowaniem kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, ze sprawowaniem nadzoru nad realizacja projektu "Szansa na przyszłość 2" , "Aktywny samorząd" , z realizowaniem rządowego programu "Dobry Start" Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych zlecenie -- 0.00 7.00 0.00
250/GN/2018 2018-11-07 2018-11-07 2019-02-28 Rafał Derkacz zakup drewna pozyskanego własnym kosztem i staraniem Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży -- 0.00 426.60 0.00
251/INŻ/2018 2018-11-15 2018-12-30 2018-12-30 Parafia Siemczyno zabytki Anna Hnatkowska umowa -- 10 000.00 10 000.00 10.00
252/INŻ/2018 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-30 Parafia Suliszewo Zabytki Anna Hnatkowska umowa -- 20 000.00 20 000.00 20.00
253/Inż/2018 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-30 Parafia Złocieniec Zabytki Anna Hnatkowska umowa -- 20 000.00 20 000.00 20.00
254/INŻ/2018 2012-03-10 2018-09-07 2018-09-17 Alledo Sp. z o.o., ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa Dostawa oraz Montaż Systemu Oświetleniowego opartego na technologii LED w Sali Sportowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.W.Andersa w Złocieńcu. Joanna Stasiak umowa -- 0.00 40 000.00 40.00
255/INŻ/2018 2018-09-07 2018-09-07 2023-09-07 Alledo Sp. z o.o., ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa Dostarczenie i montaż w Szkole w Sali Sportowej Systemu Oświetleniowego Joanna Stasiak umowa najmu -- 0.00 667.89 667.00
256/Ek/2018 2018-10-31 2018-12-22 2019-12-21 Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Izabela Krężołek - -- 0.00 0.00 0.00
257/GK/2018 2018-11-20 2018-11-20 2019-09-30 Geosit Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Technicznego nad realizacją prac geodezyjnych związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa - -- 51 000.00 62 730.00 62.00
258/Or/2018 2018-12-03 2019-01-01 2019-12-31 Fundacja Honeste Vivere , ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 roku" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 64 020.00 0.00
259/KT/2018 2018-12-04 2019-01-01 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "REST" Grzegorz Mikołajczak, Renata Mikołajczak, Patrycja Wydra Spółka Jawna, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wróblewskiego 31 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Daniel Rumowski - -- 0.00 83 000.00 0.00
260/INŻ/2018 2018-12-07 2019-01-01 2020-12-31 Energa Obrót SA Al.Grunwaldzka 472 Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Agnieszka Gagalska umowa sprzedaży -- 363 965.60 363 965.60 363.00
261/KT/2018 2018-12-11 2018-12-24 2021-06-30 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Daniel Rumowski - -- 0.00 1 250 000.00 0.00
262/GN/2018 2018-12-17 2019-01-01 2020-12-31 Ruch S.A w restrukturyzacji, ul. Chłodna 52; 00-872 Warszawa umowa najmu części działki nr 111/2 o pow. 0,0983 obręb 12 Drawska Pomorskiego jako teren pod kiosk handlowy (pow. 12,58 m2) Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 200.00 0.00 0.00
263/INŻ/2018 2018-12-27 2019-01-01 2019-01-31 ALPHA Tomasz Zaremba ul. Miętowa 14, 60-185 Skórzewo Świadczenie usług audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 23 616.00 23.00
264/Or/2018 2018-12-27 2018-12-24 2018-12-24 Daria Głowacka - Kancelaria Adwokacka, ul. Ratuszowa 3, 78-500 Drawsko Pomorskie świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej Lidia Konwa umowa zlecenie -- 48.63 59.82 59.00
265/Or/2018 2018-12-27 2019-01-01 2019-12-31 Maciej Oborski - Kancelaria Adwokacka, ul. Plac Konstytucji 12, 78-500 Drawsko Pomorskie świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej Lidia Konwa umowa zlecenie -- 48.63 59.82 59.00
266/Or/2018 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 Krzysztof Bednarz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie w Drawsku Pomorskim Lidia Konwa umowa zlecenie -- 48.63 59.82 59.00
267/Or/2018 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 Kamil Sęk Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie w Drawsku Pomorskim Lidia Konwa umowa zlecenie -- 48.63 59.82 59.00
268/Or/2018 2018-12-31 0006-07-12 2019-12-31 BHP- SZKOLENIA, OBSŁUGA, NADZÓR ul. Sybiraków 4/22 wykonywanie zadań służby bhp w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu umowa zlecenie -- 0.00 14.00 14.00
001/INŻ/2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-03-14 Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie-ETAP II-wykonanie przyłącza cieplnego do budynku DPS w Darskowie z istniejącej biogazowni" Agnieszka Gągalska umowa tak 17 097.00 17 097.00 17.00
002/Or/2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-01-03 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NOTES" S.C. Hurt -Detal Janina i Henryk Sienkiewicz , Pl. Konstytucji 8-11. 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dostarczanie materiałów biurowych Agnieszka Stołowska-Kempa Umowa -- 0.00 27 870.82 0.00
003/Or/2019 2019-01-03 2019-12-31 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NOTES" S.C. Hurt -Detal Janina i Henryk Sienkiewicz , Pl. Konstytucji 8-11. 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze) Agnieszka Stołowska-Kempa Umowa -- 0.00 75 982.15 0.00
004/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Urszula Bolewicz udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 20.00 0.00
005/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Inga Moczarska udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 20.00 0.00
006/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 udział w Pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 35.00 0.00
007/ON/2019 2019-01-08 2019-01-07 2019-12-31 ISPL CEZARY MARGAS, 73-110 Stargard, ul. Warszawska 3/3, udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 35.00 0.00
008/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Włodzimierz Kuta Neurolog, Stargard, ul. Pogodna 7/7 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 35.00 0.00
009/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Pracownia Psychologiczna, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gnieźnieńska 4/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 20.00 0.00
010/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Katarzyna Pyszka udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia -- 0.00 20.00 0.00
011/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Praktyka Lekarska Małgorzata Nowicka- Ślęzak 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 23 b/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 35.00 0.00
012/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Marcin Szachogłuchowicz umowa najmu komórki gospodarczej nr 3 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
013/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Marcin Śmieszek umowa najmu komórki gospodarczej nr 8 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
014/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Bartosz Piotrowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 58 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
015/Or/2019 2019-01-02 2019-01-01 2019-12-31 Magdalena Grzegorczyk prace związane z koordynacją działań w zakresie realizacji Kontraktu Samorządowego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu drawskiego oraz we współpracy z wyznaczonymi pracownikami Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz Starostwa Powiatowego w Świdwinie Małgorzata Kraus zlecenie -- 0.00 32 520.00 32.00
016/INŻ/2019 2019-01-28 2019-01-28 2019-06-28 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Pile ul. Browarna 19, 64-920 Piła Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia grafika komputerowa . Agnieszka Gągalska umowa -- 0.00 12 474.00 12.00
269/INF/2018 2018-12-18 2018-12-18 2020-12-18 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn umowa -- 936.00 1 151.28 0.00
034/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn aneks -- 3 415.00 4 200.45 0.00
017/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn aneks -- 1 491.00 1 833.93 0.00
018/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn aneks -- 2 583.00 3 177.09 0.00
019/INŻ/2019 2019-01-02 2019-01-01 2020-12-31 Wywóz Nieczystości Stałych B. Dworkiewicz, ul. Malczewskiego 9, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem umowy jest wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonej przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, ul. Plac E. Orzeszkowej 3. Mirosław Szulist umowa -- 70.00 75.60 0.00
020/INŻ/2019 2019-01-21 2019-01-21 2019-02-08 COPE Gabriela Poteralska ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski -Wierzchowo-Będlino-Sośnica (etap I). Agnieszka Gągalska umowa -- 15 000.00 18 450.00 18.00
021/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-22 Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o. o. ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań Wyposażenie pracowni diagnostyczno-konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska umowa -- 0.00 116 289.51 116.00
022/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-01-28 Otoria Sp. z o. o. Sp. k. , ul. Guznera 55, 47-175 Spórok Wyposażenie pracowni diagnostyczno-konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim - drobne wyposażenie oraz doposażenie pracowni stolarskiej w PCKZiU w Czaplinku. Agnieszka Gagalska umowa -- 0.00 178 649.06 178.00
023/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-01-28 SPEC-CAR mgr Krzysztof Grzelak , Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pomorskie Zakup, dostawa książek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska umowa -- 0.00 1 496.25 1.00
024/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 TRUKMEN Sp. z o. o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin Zakup oprogramowania do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, Zakup, dostawa oprogramowania komputerowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska - -- 0.00 25 215.00 25.00
025/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 Vancars Jacek Siejok ul. Daszyńskiego 636 44-151 Gliwice Tekstylia do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska - -- 0.00 10 686.06 10.00
026/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 Vancars Jacek Siejok , ul. Daszyńskiego 636, 44-151 Gliwice Wyposażenie pracowni ręcznej i mechanicznej obróbki metali w PCKZiU, Część kuchenna pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim, Sanitariaty do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim, Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska - -- 0.00 125 466.50 125.00
027/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 VAS sp. cywilna Skarbek , Mąkowski Księginki 17 63-140 Dolsk Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i mechanicznej tworzyw sztucznych w PCKZiU Agnieszka Gagalska - -- 0.00 197 000.00 197.00
028/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20 g, 40-858 Katowice Meble do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska - -- 0.00 15 537.11 15.00
029/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Klaudia Gibas, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33/2 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
030/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2027-09-09 Wioletta Gibas, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33/2 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
031/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Joanna Boral-Szmagaj, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Mickiewicza 8A/19 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
032/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Edyta Alenowicz, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sybiraków 1-7/31 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
033/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Paweł Giżyński, 78-500 Drawsko Pomporskie, Oleszno ul. Leśna 2/2 Pełnienie obowiązków świetlicowego przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
035/GN/2019 2019-02-01 2019-02-01 2022-01-31 Wiesław Kożyczkowski umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 28 o pow. 1,21 ha obr. Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie na czas oznaczony do 31.01.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 277.60 0.00 0.00
036/GN/2019 2019-02-01 2019-02-01 2100-02-01 Jolanta Rokosz umowa dzierżawy nieruchomości Powiatu Drawskiego, tj. części gruntu o powierzchni 0,0700 ha z działki nr 417/2 o powierzchni 0,5310 ha na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 70.00 0.00 0.00
038/OZ/2019 2019-02-01 2019-02-01 2019-03-31 Beata Guziak Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem koncepcji utworzenia na terenie powiatu drawskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego Jolanta Banaszek umowa zlecenie -- 0.00 7 600.00 0.00
039/Ek/2019 2019-02-07 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek - -- 2 600.00 2 600.00 2.00
040/Ek/2019 2019-02-07 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Czaplinek do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek - -- 9 500.00 9 500.00 9.00
041/GN/2019 2019-02-05 2019-02-05 2019-04-11 Dominik Kaźmierczak umowa najmu komórki gospodarczej nr 10 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.45 0.00
042/GN/2019 2019-02-14 2019-02-14 2019-04-11 Andrzej Brzozowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 36 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.45 0.00
041/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 "HORNET" Tomasz Jasyk ul. Złocieniecka 31 b /3, 78-500 Drawsko Pom. umowa medialna Anna Bujkiewicz umowa zlecenie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
042/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 Adam Cygan umowa medialna Anna Bujkiewicz umowa zlecenie -- 500.00 500.00 500.00
043/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 Powiatowa Gazeta Drawska ul. Wywiórskiego 9, 78-500 Drawsko Pom. umowa medialna Anna Bujkiewicz umowa zlecenie -- 600.00 738.00 738.00
44/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-18 2020-12-31 Refunda sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław audyt rekompensaty PKS 2018-2019 Anna Hnatkowska umowa -- 0.00 63 544.26 0.00
045/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-25 2019-02-28 Świat Eventów Nina Żukowska Al.Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Szkolenie event menager w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa tak 2 600.00 2 600.00 2.00
046/INŻ/2019 2019-02-13 2019-02-13 2019-02-18 Katarzyna Tużlak ul. Cieszkowskiego 1/5, Bydgoszcz Przygotowanie publikacji "EKOkorytarze-edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim". Magdalena Grzegorczyk umowa o dzieło nie 0.00 1 636.00 1.00
047/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-06-28 EMT-SYSTEMS Sp.z o. o. , ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie obsługa maszyn CNC w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 2 300.00 2.00
048/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-06-28 Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak, ul. Zaułek Szkolny 24, 55-002 Kamieniec Wrocławski Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie grafika komputerowa w ramach projektu . Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 15 000.00 15.00
049/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-29 CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie AUTOCAD w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 4 000.00 4.00
050/GN/2019 2019-02-25 2019-06-01 2029-05-31 Bogdan Jaworski umowa najmu nieruchomości gruntowej nr 32/9 obr. 0008 Kalisza Pomorskiego wraz z budynkiem o pow. 119 m2 Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 3 300.00 0.00
051/INŻ/2019 2012-09-08 2019-03-07 2020-12-31 CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie AUTOCAD w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 24 500.00 24.00
052/GN/2019 2019-03-19 2019-03-19 2028-03-19 Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie "Wędkarskie Opowieści"; ul. WOlności 6; 78-520 Złocieniec umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 7 o pow. 7,36 ha obr. Gronowo gmina Złocieniec na czas oznaczony do 19.03.2028 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 1 502.00 0.00
053/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-25 Paweł Górzyński prelegent - konferencja EKOkorytarze A.Hnatkowska o dzieło tak 127.00 127.00 0.00
054/Ek/2019 2019-03-20 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Złocieniec do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek - nie 0.00 0.00 0.00
055/GN/2019 2019-03-22 2019-03-22 2022-03-21 Andrzej Bielawski umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 298/4 w obr. Warniłęg na okres 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 213.30 0.00
056/GN/2019 2019-03-28 2019-06-01 2029-05-31 Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych z siedzibą w Bobrowie umowa użyczenia dz. gruntu nr 32/9 obręb 8 miasta Kalisz Pomorski wraz z budynkiem Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
057/OZ/2019 2019-04-01 2019-04-01 2019-12-31 Beata Guziak wykonywanie czynności związanych z organizacją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Jolanta Banaszek umowa zlecenie nie 0.00 34 200.00 0.00
058/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-19 EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część I – Wyposażenie pracowni TIK w MOW Czaplinek Część II – Doposażenie pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 49 710.45 49.00
059/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-27 GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin Przedmiotem umowy jest doposażenie w dwa zestawy drobnego sprzętu gastronomicznego dla czterech stanowisk uczniowskich. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 3 270.00 3.00
060/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-19 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: CZĘŚĆ VI – Materiały eksploatacyjne na kurs renowacji mebli w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 19 711.98 19.00
061/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-05-30 SPEC-CAR mgr Krzysztof Grzelak, Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część III – Wyposażenie do pracowni rysunku technicznego, Część IV – Doposażenie do pracowni rysunku technicznego – bryły. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 16 792.47 16.00
062/Or/2019 2019-04-08 2019-04-08 2019-12-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dziecko naszym wspólnym dobrem Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 100.00 0.00
063/Or/2019 2019-04-08 2019-04-10 2019-12-20 Stowarzyszenie Współnota Lokalna, ul. Kochanowskiego 12/11,78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Senor potrafi Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 800.00 0.00
064/Or/2019 2019-04-08 2019-04-08 2019-12-31 Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie Suliszewo 78, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
065/Or/2019 2019-04-10 2019-04-15 2019-12-31 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Pomagając innym, pomagamy sobie – wolontariat przeciw wykluczeniu Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
066/Or/2019 2019-04-10 2019-04-15 2019-06-30 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Piknik Młodych Pasjonatów- organizacja twórczych warsztatów Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 6 500.00 0.00
067/Or/2019 2019-04-10 2019-04-15 2019-12-31 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczny powiat drawski. Nauka i doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przez członków grupy medycznej Medical Team ZSP Kalisz Pomorski oraz prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 400.00 0.00
068/Or/2019 2019-04-10 2019-04-29 2019-07-31 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień rodzicielstwa zastępczego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 5 262.00 0.00
069/Or/2019 2019-04-16 2019-04-16 2019-11-30 „Amala” Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:„Jesteśmy Supermocni” Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 800.00 0.00
070/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez sportowych wpływających na sprawność fizyczną strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i sympatyków pożarnictwa z terenu powiatu drawskiego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
071/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczny powiat Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
072/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zdrowie przede wszystkim Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
073/Or/2019 2019-04-17 2019-04-24 2019-10-30 Klub Sportowy Orliczek, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Orli w grze Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
074/Or/2019 2019-04-17 2019-04-29 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 10 000.00 0.00
075/Or/2019 2019-04-18 2019-04-23 2019-06-20 Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin, ul. Somosierry 32c, 71-181 Szczecin, dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w średniodystansowym i nocnym biegu na orientację oraz otwarte mistrzostwa powiatu drawskiego” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 6 900.00 0.00
076/OR/2019 2019-04-01 2019-04-01 2019-06-30 Irena Osoś, Koszalin przygotowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego Małgorzata Kraus zlecenie nie 0.00 12 030.00 12.00
077/Or/2019 2019-04-23 2019-05-02 2019-08-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 200.00 0.00
078/Or/2019 2019-04-23 2019-05-02 2019-11-30 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nordic Walking sport dla każdego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
079/Or/2019 2019-04-23 2019-05-06 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. A. Mickiewicza 16, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 5 000.00 0.00
080/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-06-28 „Amala” Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Czaplineckie Szuwary” – II letni piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych " Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
081/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym wraz z integracją środowiska seniorskiego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 5 000.00 0.00
082/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-09-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
083/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, ul. Stary Rynek 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja konkursu grantowego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
084/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: IX Międzynarodowy turniej tańca osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 850.00 0.00
085/Or/2019 2019-04-23 2019-04-02 2019-10-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jesteśmy aktywni- jesteśmy samodzielni Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
086/Or/2019 2019-04-26 2019-04-29 2019-10-31 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina, ul. Wałecka 79, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „II Bieg Rybaka – przygotowanie kondycyjna i kompleksowa organizacja” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
087/Or/2019 2019-04-26 2019-05-08 2019-12-30 Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim, ul. Park Chopina 2/4, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie i wspieranie aktywnych firm spędzania czasu wolnego przez osoby starsze ” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
088/Or/2019 2019-04-26 2019-05-10 2019-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
089/GN/2019 2019-04-26 2019-04-26 2019-12-31 Iwona Hałuszczyk umowa kupna-sprzedaży drewna w ilości ok. 8,33 m3 (twardego) i ok. 0,87 m3 (miękkiego) pozyskanego z działki Skarbu Państwa nr 4/1 obr. 9 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży nie 0.00 432.00 0.00
090/Or/2019 2019-04-30 2019-05-01 2019-12-31 Klub Sportowy Iras- Czaplinek, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: V Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci – IRAS CUP 2019 Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 500.00 0.00
091/Or/2019 2019-04-30 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 700.00 0.00
092/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-31 Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
093/Os/2019 2019-04-30 2019-04-30 2019-05-10 SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski z siedziba w Szczecinie przy ul. Małkowskiego 30/1 Umowa na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dotyczącej stwierdzenia obecności/gniazdowania ptaków na wszystkich drzewach, zlokalizowanych na terenie działki nr 417/2 obręb 11, miasta Drawsko Pomorskie. Katarzyna Achramowicz - nie 3 200.00 3 200.00 0.00
094/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-23 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: III Drawskiego Biegu Przełajowego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
095/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-23 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nordic Walking dla seniora – jako bieg towarzyszący podczas III Drawskiego Biegu Przełajowego Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 750.00 0.00
096/Or/2019 2019-05-07 2019-05-15 2019-09-30 UKS „SZKWAŁ”, ul. I Dywizji WP 4 , 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: ŻAGLE 2019 Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 7 500.00 0.00
097/Os/2019 2019-05-13 2019-05-13 2019-08-31 Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Paweł Czupryn, ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń Umowa na na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla Inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie w obrębach Mielenko Drawskie i Linowno. Katarzyna Achramowicz - nie 4 800.00 5 904.00 0.00
098/INŻ/2019 2019-05-10 2019-01-01 2020-12-31 Europejskie Cetrum Edukacji i Turystyki Ośrodek Kursów i Szkoleń Agencja Zatrudnienia Leszek Czubiński, ul.Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie TIK w gastronomii w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 30 000.00 30.00
099/INŻ/2019 2019-03-31 2019-04-01 2021-03-31 Szabel ul. Morska 11 Koszalin Ochrona budynków Starostwa Powiatowego Joanna Stasiak umowa nie 11 551.20 14 207.97 14.00
100/Or/2019 2019-05-14 2019-05-16 2019-10-30 Stowarzyszenie Nasza Świerczyna, Świerczyna 86, 78-531 Świerczyna dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bieg wilczym tropem Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
101/Or/2019 2019-05-14 2019-05-16 2019-09-30 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jiu jitsu dla trenerów wiejskich Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 600.00 0.00
102/KT/2019 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-30 Dariusz Kundera Wycena wartości rynkowej pojazdu. Daniel Rumowski umowa o dzieło nie 0.00 0.00 0.00
103/PR/2019 2019-05-06 2019-05-06 2019-05-20 Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe "TONGRAF" 64-920 Piła ul. Pilotów 7 Wydanie albumu pt:"Drawski Pejzaż Subiektywny" Anna Bujkiewicz zlecenie nie 23 670.00 24 192.00 24.00
104/PR/2019 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-25 Leszek Paradowski Opracowanie albumu fotograficznego Powiatu Drawskiego pt.:"Drawski Pejzaż Subiektywny" Anna Bujkiewicz umowa o dzieło nie 4 000.00 4 000.00 4.00
105/PR/2019 2019-05-14 2019-05-19 2019-05-19 Norbert Zbróg Przygotowanie i realizacja imprezy terenowej pn. "Bóbr Rajd" Anna Bujkiewicz umowa o dzieło nie 4 389.00 4 389.00 4.00
106/GN/2019 2019-05-20 2019-05-20 2022-05-20 Borys Olszewski umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 202/4 o pow. 0,54 ha oraz nr 11/4 o pow. 0,3190 ha; obr. Zagozd, gmina Drawsko Pomorskie na czas oznaczony do 20.05.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 214.75 0.00
107/GN/2019 2019-05-20 2019-05-20 2022-05-20 Leokadia Szreta umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. części działki gruntu nr 9/2 o pow. 3,4206 ha oraz części działki nr 9/3 o pow. 1,2394 ha obr. nr 0007 Złocieńca, gm. Złocieniec na czas oznaczony do 20.05.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 1 165.00 0.00
108/Or/2019 2019-05-14 2019-05-14 2019-10-31 Eryk Karsucki Umowa o dzieło przygotowanie referatu okolicznościowego pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – krótka historia i nieprosta codzienność” oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładów pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – krótka historia i nieprosta codzienność”, w placówkach oświatowych powiatu drawskiego Małgorzata Katuszonek umowa o dzieło nie 3 500.00 4 089.00 0.00
109/INŻ/2019 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-30 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego”. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 1 830.24 1.00
110/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Miejsko- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” , ul. Dworcowa 2A, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sport - Twoja droga do sukcesu" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 700.00 0.00
111/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zoom najbliższego świata. Antologia tekstów kaliskiego ”Kontrastu” i warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z drawskich szkół ponadgimnazjalnych”. Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
112/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sztukaterie. VII Festiwal Sztuk Alternatywnych” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 500.00 0.00
113/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Drawski piknik stowarzyszeń” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 300.00 0.00
114/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-09-30 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " V Triatlon z Bobrem" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 900.00 0.00
115/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-10-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu „Nieznanego świata” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 800.00 0.00
116/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-10-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych – marsz Nordic Walking” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
117/Or/2019 2019-05-29 2019-06-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Artystyczne Diabaz, ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Powiat ludowy, kulturowy i folkowy dla seniorów" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
118/Or/2019 2019-05-29 2019-06-01 2019-07-31 Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułk Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Powiatowy Piłkarski Turniej im. Waleriana Pytla XI edycja" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 700.00 0.00
119/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-08-31 Stowarzyszenie Historyczno- Kulturalne "Tempelburg", ul. Leśników 29/7, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "I piknik średniowieczny" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
120/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-12-31 Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z Życia", Gudowo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Terapia dla podopiecznych stowarzyszenia „Radość z życia” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
121/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-12-31 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "OYAMA", ul. Pl. Konstytucji 6, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 4 500.00 0.00
122/Or/2019 2019-05-29 2019-06-06 2019-08-22 UKS "Traper", ul. Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "„Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 3 500.00 0.00
123/Or/2019 2019-05-29 2019-06-10 2019-07-31 UKS "Czapla", ul. Pławieńska 4-6, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja obozu turystyczno- rekreacyjnego poza miejscem zamieszkania, Kraków 2019" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
124/Or/2019 2019-05-29 2019-08-20 2019-11-08 Stowarzyszenie Strzelceko Kolekcjonerskie"Bractwo Sokoła", ul. Sikorskiego 6/2, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Integracja środowisk i służb mundurowych, wspieranie sportu strzeleckiego" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 215.00 0.00
126/Or/2019 2019-06-04 2019-12-04 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. A. Mickiewicza 16, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
127/Or/2019 2019-06-04 2019-11-02 2019-11-30 Bractwo Miłośników Motocykli "Pancerny", ul. Kosynierów 3/18, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " IX parada motocyklowa z okazji odzyskania niepodległości" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
128/Or/2019 2019-06-04 2019-07-01 2019-08-31 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Pierwsza pomoc na wyspie Ostrów" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
129/Or/2019 2019-06-04 2019-10-05 2019-12-23 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spotkanie członków UTW z seniorami wiejskimi. Wspólna gimnastyka" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
130/Or/2019 2019-06-04 2019-08-10 2019-10-27 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złocieńcu, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Wojewódzkie obchody światowego dnia walki z cukrzycą w Złocieńcu" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
131/Or/2019 2019-06-04 2019-10-01 2019-12-24 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Podzielmy się sercem na święta bożonarodzeniowe – warsztaty rękodzielnicze dla osób wykluczonych i wolontariuszy” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
132/PR/2019 2019-05-20 2018-05-24 2019-05-24 Roman Rejchelt Wykonanie fotorelacji a obchodów 20-lecia Samorządu Powiatowego Anna Bujkiewicz umowa o dzieło nie 1 000.00 1 168.00 1.00
133/PR/2019 2019-05-21 2019-06-16 2019-06-16 Norbert Zbróg Przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu imprezy pn. "Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie " Anna Bujkiewicz umowa o dzieło nie 3 690.00 3 690.00 3.00
134/INŻ/2019 2019-06-10 2019-06-15 2019-06-25 PRESTIŻ Anna Eluszkiewicz ul. Wybickiego 10E/6, 87-100 Toruń Przedmiotem umowy jest Doposażenie pracowni mechaniki ogólnej w ZSP Drawsko Pomorskie- zestaw narzędzi(klucze i wkrętaki) w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 1 296.00 1.00
135/Ek/2019 2019-06-05 2019-06-06 2019-06-06 Stanisław Szelewa Przeprowadzenie wykładów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski Izabela Krężołek umowa o dzieło nie 0.00 2 600.00 0.00
136/Ek/2019 2019-06-05 2019-06-07 2019-06-07 Zenon Decyk Przeprowadzenie wykładów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski Izabela Krężołek umowa o dzieło nie 0.00 3 900.00 0.00
137/GN/2019 2019-06-06 2019-06-06 2020-06-06 FHU "JOLKA" Krzysztof Glegoła; ul. Basztowa 3b; 78-500 Drawsko Pomorskie umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 50.00 0.00 0.00
138/Or/2019 2019-06-11 2019-06-20 2019-07-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turystyka lekarstwem na długowieczność” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
139/Or/2019 2019-06-13 2019-06-18 2019-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowo - integracyjny Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 585.00 0.00
140/Os/2019 2019-06-13 2019-06-13 2019-10-30 Urbanika Jan Komorowski, ul. Wykopy 11a/2 60-001 Poznań Umowa na wykonanie opracowania "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko". Katarzyna Czeszczewik umowa nie 6 200.00 6 200.00 0.00
141/INŻ/2019 2019-06-13 2019-06-16 2019-06-17 SPEC-CAR Krzysztof Grzelak, Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pom. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego –materiały eksploatacyjne na kurs Event Management. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 32 332.00 32.00
142/Or/2019 2019-06-18 2019-07-01 2019-10-30 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Słoneczny patrol na pojezierzu drawskim" Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
143/Or/2019 2019-06-18 2019-07-01 2019-10-30 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: '"Organizacja IX maratonu pływackiego" Małgorzata Katuszonek umowy nie 0.00 1 400.00 0.00
144/ZK/2019 2019-06-21 2019-06-21 2019-11-30 Gmina Czaplinek, 78-550 Czaplkinek, ul. Rynek 6 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Czaplinek Jacek Żychliński - nie 0.00 7 500.00 0.00
145/ZK/2019 2019-06-21 2019-06-21 2019-11-30 Gmina Wierzchowo, 78-530 Wierzchowo, ul. Długa 29 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Wierzchowo Jacek Żychliński - nie 0.00 15 000.00 0.00
146/ZK/2019 2026-12-10 2026-12-10 2035-12-10 Gmina Złocieniec, 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Złocieniec Jacek Żychliński - nie 0.00 7 500.00 0.00
076/1/Or/2019 2019-04-18 2019-04-26 2019-05-31 Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci I Młodzieży „Przytulak” , ul. Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Młodzi eksploratorzy w korycie Drawy” spływ kajakowy dzieci i młodzieży z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 880.00 0.00
147/GN/2019 2019-06-27 2019-06-27 2019-12-31 Arkadiusz Zdun umowa kupna-sprzedaży drewna w ilości ok. 17,20 m3 (twardego) pozyskanego z działki Skarbu Państwa nr 4/1 obr. 9 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży nie 0.00 756.00 0.00
148/Or/2019 2019-07-03 2019-07-03 2019-08-31 Piotr Ciawłowski Kancelaria Adwokacka ul. 1 Maja 27, lok. 1 78-300 Świdwin usługa świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (w zastępstwie ) Lidia Konwa umowa zlecenie nie 48.63 59.82 59.00
149/INŻ/2019 2019-06-28 2019-06-28 2020-08-31 HYDRO-DRÓG Sp. z o.o., ul. Szczecińska 44/19, 75-137 Koszalin Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – ETAP III Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 3 346 282.97 3.00
150/GN/2019 2019-07-08 2019-07-08 2029-07-08 Wierzchowskie Stowarzyszenie Wędkarskie; ul. Długa 43; 78-530 Wierzchowo umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 30 o pow. 16,1619 ha obr. Żabin gmina Wierzchowo na czas oznaczony do 08.07.2029 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 3 272.38 0.00
151/NGO/2019 2019-07-12 2019-08-01 2019-09-30 Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska ul. Nadrzeczna 7/4, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Marsz z przyrodą Romana Kowalewicz - nie 0.00 2 700.00 0.00
152/NGO/2019 2019-07-12 2019-09-01 2019-12-28 Staowarzyszenie Przyjaciół Klutyry Inspiracja ul. Połczyńsa 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: XXI Regionalny Przegląd Twórczości literackiej "Bajkowe Spotkanie" - - nie 0.00 2 000.00 0.00
153/INŻ/2019 2019-07-05 2019-07-05 2020-12-31 OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MIROSŁAW MELNYCZOK, DALEWO 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Mechanika ogólna w procesie diagnostyki pojazdów samochodowych w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 13 000.00 13.00
154/NGO/2019 2019-07-12 2019-08-01 2019-10-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Spotkanie integracyjne z okazji pieczonego ziemniaka - umowa nie 0.00 1 400.00 0.00
155/INŻ/2019 2019-07-04 2019-07-01 2020-09-30 Centrum Szkolenia Motoryzacji "Autoelektronika Kędzia", ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 79 890.00 79.00
156/INŻ/2019 2019-03-28 2019-03-28 2029-04-01 Alledo Express Sp. z o. o., Broniwoja 3/85, Warszawa montaż i najem systemu oświetleniowego w ZSP w Złocieńcu Mirosław Szulist umowa nie 0.00 100 470.63 0.00
157/INŻ/2019 2019-07-09 2019-07-09 2019-07-19 WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna, Chodzież Serwis klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru Mirosław Szulist umowa nie 0.00 18.00 0.00
158/INŻ/2019 2019-07-16 2019-07-16 2019-08-30 Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzów Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych Ireneusz Stasiełowicz, Ul. Piłsudskiego 21/306, 78-500 Drawsko Pomorskie wykonanie analizy parametrów dystrybucyjnych dla energii elektrycznej w obiektach należących do Powiatu Drawskiego oraz wskazanie wniosków do zmian tych parametrów w celu optymalizacji kosztów dostaw energii elektrycznej Mirosław Szulist umowa o dzieło nie 0.00 10 824.00 0.00
159/INŻ/2019 2019-03-15 2019-01-01 2020-12-31 Collegium Medyczne „Medica” s.c. A. Wasiłek, G. Wasiłek/Akademia Kształcenia Kadr „Medica”, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie ECDL i Szkolenie obsługa kas fiskalnych w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”: Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 47 500.00 47.00
160/IOD/2019 2019-07-03 2019-07-03 2019-08-31 Piotr Ciawłowski Kancelaria Adwokacka ul. 1 Maja 27, lok. 1 78-300 Świdwin Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Magdalena Jóźwiak umowa 160/IOD/2019 nie 0.00 0.00 0.00
161/GN/2019 2019-07-19 2019-07-19 2024-05-19 Inga Bagrowska dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa tj. działki gruntu nr 9 o pow. 6,6126 ha obr. Głębokie, gmina Kalisz Pomorski Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 1 095.22 0.00
162/INŻ/2019 2019-07-24 2019-07-24 2019-12-24 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku Dotacja na zabytki Anna Hnatkowska dotacje na zabytki - kościół w Rydzewie nie 20 000.00 20 000.00 20.00
163/INŻ/2019 2019-07-24 2019-07-24 2019-12-24 Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie Dotacja na zabytki Anna Hnatkowska dotacja na zabytki - kościół w Piasecznie nie 10 000.00 10 000.00 10.00
164/Inż/2019 2019-07-25 2019-07-25 2019-09-13 KASPIOL-BUD Piotr Fijołek ul. Pusta 2/5 78-520 Złocieniec Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego Agnieszka Gągalska roboty budowlane nie 243 495.93 299 500.00 299.00
165/GN/2019 2019-07-29 2019-07-29 2022-07-28 Krystyna Ewa Trawińska umowa dzierżawy dz. gruntu Skarbu Państwa nr 290 o pow. 0,0633 ha obręb ewidencyjny Konotop, gm. Drawsko Pomorskie. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 40.00 0.00
166/Ek/2019 2019-08-06 2019-08-06 2019-08-31 Małgorzata Głodek przygotowanie do przejęcia zarządzania szkołą Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 3 000.00 3 000.00 3.00
167/INŻ/2019 2019-07-01 2019-07-01 2019-07-31 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Magdalena Grzegorczyk, ul. Spokojna 7, 78-500 Drawsko Pomorskie Opracowanie studium wykonalności dla projektu realizowanego w ramach Działania 9.9 pn. "Rozbudowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez przygotowanie infrastruktury na potrzeby branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej na obszarze Powiatu Drawskiego Joanna Stasiak umowa zlecenie -- 15 000.00 18 450.00 18.00
168/INŻ/2019 2019-08-09 2019-08-09 2021-09-02 PKS Sp. z o.o. Złocieniec Usługi publicznego transportu zbiorowego Anna Hnatkowska usługi nie 1 283 002.00 1 283 002.00 1.00
169/PR/2019 2019-08-12 2019-09-08 2019-09-08 Opera na Zamku w Szczecinie Organizacja wydarzenia artystycznego ( koncertu Moniuszkowskiego ) z udziałem artystów Opery na Zamku w Szczecinie w dniu 08.09.2019 r. w Siemczynie Bujkiewicz Anna umowa zlecenie nie 3 500.00 0.00 4.00
170/Ek/2019 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 Bożena Sobkowiak pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu dla nauczycieli mianowanych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 750.00 750.00 750.00
171/Ek/2019 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 Krystyna Haściło pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu dla nauczycieli mianowanych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
172/Ek/2019 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 Irena Bosiacka pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu dla nauczyciela mianowanego Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 150.00 150.00 150.00
173/Ek/2019 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-19 Andrzej Połoński pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu dla nauczycieli mianowanych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
174/Inż/2019 2019-08-20 2019-08-20 2019-09-30 Usługi Projekoktowe Krzysztof Kot, ul. B. Chrobrego 82, 78-520 Złocieniec Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu samochodowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i kanalizacją deszczową przy budynku szpitala, ul. Chrobrego w Drawsku Pomorskim Kamila Ulikowska umowa zlecenie nie 0.00 30 000.00 0.00
175/Ek/2019 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 Małgorzata Mróz pełnienie funkcji eksperta w czasie egzaminu na nauczycieli mianowanych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 750.00 750.00 750.00
176/Ek/2019 2019-08-22 2019-08-22 2019-08-22 Jerzy Lasak pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu dla nauczycieli mianowanych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 750.00 750.00 750.00
177/GN/2019 2019-08-23 2019-08-23 2100-08-23 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie umowa użyczenia pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Piłsudskiego 20 Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
178/PR/2019 2019-08-26 2019-08-31 2019-08-31 Firma Usługowa Sting 78-540 Kalisz Pom. ul.Połwiejska 32 Wykonanie usługi podczas "I Festiwalu Słoika- Ryby 2019" Kiezik Mariusz umowa zlecenie nie 25.00 31.00 31.00
179/GN/2019 2019-08-22 2019-08-22 2029-08-22 Zbigniew Karpiński umowa dzierżawy działki gruntu Skarbu Państwa nr 250/10 o pow. 1,1706 ha obr. Łabędzie - ws - jezioro bez nazwy Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 244.12 0.00
180/INŻ/2019 2019-08-30 2019-11-15 2019-11-15 GMINA WIERZCHOWO UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ A. HNATKOWSKA UMOWA O UDZIELENIU POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI DRAWSKIEMU nie 17 463.60 17 463.60 17.00
181/INŻ/2019 2019-09-04 2019-09-04 2019-10-15 Zakład Ogólnobudowlany „SAM” ul. Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pomorskie „Przebudowa części pomieszczeń w budynku szkoły przy ulicy Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego ETAP II”. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 151 715.57 151.00
182/INŻ/2019 2019-09-02 2019-09-02 2019-09-15 PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolności 1, 73-200 Choszczno wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budynków należących do Powiatu Drawskiego przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pom. oraz przy ul. PIłsudskiego 20 w Drawsku Pom. Mirosław Szulist zlecenie nie 0.00 44 000.00 0.00
183/INŻ/2019 2019-09-05 2019-09-05 2029-09-04 PKS Złocieniec Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a PKS Złocieniec Sp. z o.o. przy współudziale Powiatu Drawskiego Anna Hnatkowska usługi nie 1.00 1.00 1.00
184/INŻ/2019 2019-08-28 2019-09-02 2019-12-31 Wojewoda Zachodniopomorski Dopłata w 2019 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Anna Hnatkowska dofinansowanie nie 155 243.20 155 243.20 155.00
185/INŻ/2019 2019-09-12 2019-09-12 2019-12-31 Fundacja Nauka dla Środowiska ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia na podstawie opracowanego przez siebie programu zatwierdzonego przez Zamawiającego. Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielom w przyswojeniu zasad, które leżą u podstaw każdego z Pięciu Podstawowych Elementów Programu. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 10 560.00 10.00
186/NGO/2019 2019-09-12 2019-09-23 2019-10-23 Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie, 11 Pułku Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie Powiatowa Integracja Sportowa Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
187/NGO/2019 2019-09-12 2019-09-16 2019-10-16 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec Z uśmiechem przez życie Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
188/NGO/2019 2019-09-12 2019-09-27 2019-11-15 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander", ul Krótka 24, 78-500 Drawsko Pomorskie Architektura - Tradycja - Edukacja (ATE) z "Wczesnym Gropiusem w tle" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
189/GN/2019 2019-09-13 2019-09-13 2019-09-13 Olimpia Dobrowolska umowa dzierżawy części działki Skarbu Państwa nr 34/7 o pow. 2,10 ha położonej w obr. nr 17 miasta Złocieniec. Umowa zawarta na czas oznaczony do 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 525.00 0.00
190/NGO/2019 2019-09-16 2019-09-20 2019-09-23 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "Inspiracja", ul Połczyńska 6 Prezentacja dorobku artystycznego "Darskowiaków" w Międzyzdrojach Romana Kowalewicz Umowa nie 0.00 2 120.00 0.00
191/NGO/2019 2019-09-19 2019-09-19 2019-10-30 Klub Strzelecki " CEL" w Złocieńcu 78-520 , ul. Mickiewicza 13 Zawody strzeleckie młodzieży powiatu drawskiego i memoriał Krzysztofa Waneckiego Romana Kowalewicz Umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
192/NGO/2019 2019-09-20 2019-10-01 2019-12-31 Staowarzyszenie Filar, ul. B.Chrobrego 4, 78- 500 Drawsko Pomorskie Terapia przez zabawę - warsztaty integracyjne Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 700.00 0.00
193/NGO/2019 2019-09-20 2019-10-01 2019-12-31 Klub Karate Kyokushin Złocieniec Organizacja XII Powiatowego Turnieju Mikołajkowego o Puchar Starosty Drawskiego w Karate Kyokushin - Złocieniec 2019 Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 700.00 0.00
194/PR/2019 2019-09-17 2019-09-22 2019-09-22 Norbert Zbróg Przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów niezbędnych do realizacji imprezy XVI edycji Bóbr Rajd Anna Bujkiewicz umowa o dzieło nie 3 757.00 4 389.00 4.00
195/INŻ/2019 2019-09-30 2019-09-30 2019-10-14 SPEC-CAR Krzysztof Grzelak Suliszewo 38. 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem umowy jest Część III – Wyposażenie pracowni mechaniki ogólnej w procesie diagnostyki pojazdów samochodowych w ZSP Drawsko Pom. – wyposażenie pozostałe. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 2 595.00 2.00
196/PR/2019 2019-10-30 2019-09-30 2019-11-30 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP , 70-556 Szczecin ul. Tkacka 54 Reklama powiatu drawskiego poprzez wydanie i przygotowanie "Kalendarza Strażackiego 2020" Kubabski Jan umowa zlecenie nie 406.50 500.00 500.00
197/INŻ/2019 2019-10-02 2019-10-02 2019-10-09 INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część I– Wyposażenie pracowni mechaniki ogólnej w procesie diagnostyki pojazdów samochodowych w ZSP Drawsko Pomorskie w ramach projektu. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 42 927.00 42.00
198/NGO/2019 2019-10-08 2019-10-15 2019-12-20 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny "Familia" ul. Łąkowa 33, 78-500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą Magiczne Mikołajki Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 738.00 0.00
199/NGO/2019 2019-10-08 2019-11-10 2019-12-30 Klub Strzelecki " CEL" w Złocieńcu 78-520 , ul. Mickiewicza 13 Dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „VI MIKOŁAJKOWE OTWARTE POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
200/INŻ/2019 2019-09-30 2019-09-30 2019-10-07 SWISSPOL Ltd Sp.z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław Przedmiotem umowy jest część Część IV –Materiały eksploatacyjne na kurs barman – barista w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 39 338.89 39.00
201/INŻ/2019 2019-07-18 2019-07-15 nieokreślony Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Podmiejska 3, 78-500 Drawsko Pom. dostawa wody i odprowadzenie ścieków bytowych w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20 Mirosław Szulist umowa nie 0.00 0.00 0.00
202/INŻ/2019 2019-07-22 2019-06-12 nieokreślony PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa dostarczenie paliwa gazowego do budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20 Mirosław Szulist umowa kompleksowa nie 0.00 0.00 0.00
203/INŻ/2019 2019-08-02 2019-08-02 nieokreślony Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Grańsk świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. przy ul. Piłsudskiego 20 Mirosław Szulist umowa nie 0.00 0.00 0.00
204/GN/2019 2019-10-24 2019-10-25 2019-12-31 Zdzisław Cieślik usunięcie drzew i krzewów oraz gałęzi z dz. nr 417/2 obr. 0011 Drawsko Pomorskie Rafał Szczuchniak umowa na wycinkę drzew nie 0.00 0.00 0.00
205/INŻ/2019 2019-10-31 2019-10-31 2020-06-30 CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” –Szkolenie Programowanie C++ dla uczniów technikum informatycznego Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 18 000.00 18.00
206/KT/2019 2019-11-08 2019-11-08 2019-11-20 Dariusz Kundera Wycena wartości rynkowej pojazdu. Daniel Rumowski umowa o dzieło nie 0.00 0.00 0.00
207/OS/2019 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-13 Agencją „Cezar” Pracownia Urządzania Lasu Cezary Piotrkowicz, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Umowa na opracowanie Inwentaryzacji stanu lasu (ISL) lub Uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlokalizowanych na terenie Powiatu Drawskiego, w Gminie Złocieniec oraz w Gminie Czaplinek. Katarzyna Achramowicz Umowa nie 0.00 11 404.05 0.00
208/ZK/2019 2019-10-29 2019-10-29 2019-12-31 Gmina Złocieniec, 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3 Dotacja celowa dla Gminy Złocieniec na dotację celową dla OSP w Nowym Worowie na częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego. Jacek Żychliński - nie 40 000.00 40 000.00 0.00
209/INŻ/2019 2019-11-20 2019-10-31 2020-03-31 Centrum Szkolenia Efekt Zofia Taczalska Filia w Świdwinie ul. Szczecińska 88, 78 – 300 Świdwin Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Operator koparki jednonaczyniowej w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 16 800.00 16.00
210/GN/2019 2019-11-04 2019-12-01 2020-11-30 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1 umowa użyczenia pomieszczeń w budynku Powiatu Drawskiego przy ul. Westerplatte 11; 78-500 Drawsko Pomorskie Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
211/IOD/2019 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-13 Agencja "Cezar" Pracownia Urządzania Lasu Cezary Piotrkowicz ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Magdalena Jóźwiak Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie 0.00 0.00 0.00
212/Inż/2019 2019-11-26 2019-11-26 2019-12-15 Alledo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa Dostawa i montaż systemu oświetleniowego w ZSP w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 7 w sali sportowej, korytarzu przy szatni i odchodzących pomieszczeniach - magazynie, szatni oraz siłowni Mirosław Szulist umowa nie 0.00 41 082.00 0.00
213/KT/2019 2019-12-03 2020-01-01 2020-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "REST"Grzegorz Mikołajczak, Renata Mikołajczak, Patrycja Wydra Spółka Jawna, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wróblewskiego 31 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Daniel Rumowski -- nie 0.00 110 000.00 0.00
214/KT/2019 2019-12-03 2019-12-03 2019-12-20 Dariusz Kundera Wycena wartości rynkowej pojazdu Daniel Rumowski umowa o dzieło nie 0.00 0.00 0.00
215/NGO/2019 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-31 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec Umowa o realizację zadania publicznego pod nazwą "Bezpiecznie na wodzie" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
216/GN/2019 2019-12-09 2019-12-09 2022-12-09 Hubert Osak umowa dzierżawy części działki Skarbu Państwa nr 34/7 obręb nr 0017 miasta Złocieniec na czas oznaczony 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 767.50 0.00
217/INŻ/2019 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-21 RESTOR sj P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz, ul. Dworkowa 2/107 a, 00-784 Warszawa Przedmiotem umowy jest część opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część II- Wyposażenie pracowni informatycznej -oprogramowanie pozostałe . Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 10 811.70 10.00
218/INŻ/2019 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-06 TRUKMEN Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin Przedmiotem umowy są : Część IV– Oprogramowanie gastronomiczne dla ZSP Czaplinek i Część V- Wyposażenie pracowni mechaniki ogólnej w procesie diagnostyki pojazdów samochodowych w ZSP Drawsko Pom. – oprogramowanie dekodujące. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 8 610.00 8.00
219/inż/2019 2019-11-21 2019-11-01 2019-12-31 Gmina Drawsko Pomorskie pomoc finansowa Gmina Drawsko Pom. świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Anna Hnatkowska umowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Drawskiemu nie 4 800.00 4 800.00 4.00
220/inż/2019 2019-12-31 2020-01-02 2019-12-31 PKS Złocieniec Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Anna Hnatkowska Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 181 139.16 181 139.16 181.00
221/inż/2019 2019-12-02 2020-01-02 2027-12-31 PKS Złocieniec Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Złocieniec a PKS Złocieniec przy współudziale Powiatu Drawskiego Anna Hnatkowska Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 0.01 0.01 0.00
222/inż/2019 2019-12-02 2020-01-02 2030-01-02 PKS Złocieniec Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie a PKS Złocieniec przy współudziale Powiatu Drawskiego Anna Hnatkowska Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy nie 559 814.81 604 600.00 0.00
223/inż/2019 2019-12-03 2020-01-02 2029-12-31 PKS Złocieniec Sp. zo.o. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z GMINĄ WIERZCHOWO Anna Hnatkowska UMOWA PTZ nie 0.01 0.01 0.00
224/Or/2019 2019-12-12 2020-01-01 2020-12-31 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Drawskiego w 2020 r. Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 64 020.00 0.00
225/Or/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Daria Głowacka - Kancelaria Adwokacka ul. Ratuszowa 3, 78-500 Drawsko Pomorskie świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnej mediacji w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
226/Or/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Piotr Ciawłowski Kancelaria Adwokacka ul. I Maja 27, 78-300 Świdwin świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
227/Or/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Kamil Sęk Kancelaria Radcy Prawnej ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnej mediacji w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
228/Or/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Michał Skrobski Kancelaria Radcy Prawnego ul. Piłsudskiego 17, 75-501 Koszalin świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
229/INŻ/2019 2019-12-31 2019-12-31 2020-01-05 Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska Przedmiotem umowy jest Wyposażenie pracowni informatycznej – oprogramowanie do tworzenia grafiki, obróbki zdjęć, składu DTP, edycji wideo oraz treści internetowych. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 3 918.78 3.00
230/Or/2019 2019-12-31 2020-01-01 2020-12-31 Hurt - Detal Artykuły Przemysłowe Andrzej Ptak, ul. 5- go Marca 15, 78-520 Złocieniec Umowa na środki czystości Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 29 758.74 0.00
231/INŻ/2019 2019-12-27 2020-01-01 2020-01-31 PROZPED CONSULTING PIOTR ROZPĘDEK Al.Boh.Warszawy 91B/7, 70-343 Szczecin Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi zarządzania projektem w projekcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski-Wierzchowo-Będlino-Sośnica(etap I) współfinansowanego w ramach Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych przez IZ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 55 350.00 55.00
232/INŻ/2019 2019-12-23 2020-01-01 2021-12-31 ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA Maria Andruchów, ul. Mazowiecka 26 A/17, 78-100 Kołobrzeg wykonanie usług związanych z serwisem oraz konserwacją dźwigu osobowego zainstalowanego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. Mirosław Szulist umowa nie 7 920.00 9 741.60 9.00
001/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Urszula Bolewicz udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 22.00 0.00 0.00
002/ON/2020 2020-01-02 2020-12-31 2020-01-02 Inga Moczarska udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 22.00 0.00 0.00
003/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Katarzyna Pyszka udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 22.00 0.00 0.00
004/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 40.00 0.00 0.00
005/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 ISPL CEZARY MARGAS, 73-110 Stargard, ul. Warszawska 3/3, udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 40.00 0.00 0.00
006/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Włodzimierz Kuta Neurolog, Stargard, ul. Pogodna 7/7 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 40.00 0.00 0.00
007/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Pracownia Psychologiczna, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gnieźnieńska 4/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 22.00 0.00 0.00
008/ON/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Praktyka Lekarska Małgorzata Nowicka- Ślęzak 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 23 b/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak umowa zlecenia nie 40.00 0.00 0.00
233/INŻ/2019 2019-12-20 2020-01-01 2020-12-31 Wojewoda Zachodniopomorski dofinansowanie w roku realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Anna Hnatkowska umowa z dnia 20 grudnia 2019 r. 601 574,10 - aneks nr 1/2020 z dnia 26.06.2020 r. 1 557299,10 nie 0.00 1 557 299.10 1.00
009/Or/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "NOTES"S.C. Hurt - Detal Janina I Henryk Sienkiewicz, Pl.Konstytucji 8-11, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na materiały biurowe Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 23 852.51 0.00
010/Or/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 Hurt - Detal Artykuły Przemysłowe Andrzej Ptak, ul. 5- go Marca 15, 78-520 Złocieniec umowa na materiały eksploatacyjne (tonery i tusze) Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 89 059.38 0.00
011/OR/2020 2020-01-03 2020-01-02 2020-12-31 BHP Szkolenia, Obsługa, Nadzór, ul. Sybiraków, Drawsko Pomorrskie wykonywanie zadań służby BHP w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu zlecenie nie 14.00 14.00 14.00
012/OR/2020 2020-01-02 2020-01-01 2020-12-31 Magdalena Grzegorczyk, Drawsko Pomorskie koordynacja działań w zakresie realizacji KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO Naczelnik Wydziału Inwestycji zlecenie nie 32 520.00 32 520.00 32.00
013/GN/2020 2020-01-02 2020-01-02 nieokreślony Monika Fulczyńska Umowa najmu komórki gospodarczej nr 11 położonej na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. nr 0003 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 74.45 0.00
014/PR/2020 2020-01-02 2020-01-11 2020-01-11 Andrzej Sikorowski Impresariat Artystyczny 1-027 Kraków, św. Tomasza 34/24 Koncert noworoczny dla mieszkańców powiatu drawskiego Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 14 000.00 14 000.00 14.00
015/Or/2020 2020-01-10 2020-01-10 2020-01-10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 0.00 0.00
016/GN/2020 2020-01-22 2020-01-22 nieokreślony Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku Pomorskim, ul. 11-go Pułku Piechoty 21, 78-500 DRawsko Pomorskie umowa użyczenia części budynku gospodarczego o powierzchni 153 m2 posadowionego na działce nr 4/80 obręb 0020 miasta Drawsko Pomorskie przy ul. Połczyńskiej 7 Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
017/GN/2020 2020-01-23 2020-01-23 2023-01-22 Paweł Kowalczyk dzierżawa części gruntu o pow. 0,1050 ha z działki Skarbu Państwa nr 1/77 położonej w obrębie nr 0003 miasta Złocieńca na czas oznaczony Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 40.00 0.00
018/ZP/2020 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-15 Michał Kunasz ul. Spokojna 18, 78-500 Drawsko Pomorskie Dostawa 13 sadzonek kwiatów. Agnieszka Gągalska umowa nie 700.00 0.00 700.00
018/Ek/2020 2020-01-28 2020-01-28 2020-01-28 Małgorzata Mróz pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenia nie 0.00 150.00 0.00
019/Ek/2020 2020-01-28 2020-01-28 2020-01-28 Jerzy Lasak pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminu Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 0.00 150.00 0.00
020/PR/2020 2020-01-27 2020-02-22 2020-02-23 Firma Usługi Artystyczne Krzysztof Zawada, Żegocin 10 Dotyczy wykonania koncertów, utworów muzycznych Anny German wykonanych przez Katarzynę Zawadę na terenie powiatu drawskiego. Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 7 500.00 7 500.00 7.00
021/GN/2020 2020-02-04 2020-02-04 nieokreślony Lucjan Studziński umowa najmu komórki gospodarczej nr 55, położonej na działce Skarbu Państwa nr 1/77 obr. 0003 miasta Złocieńca Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 76.16 0.00
022/GN/2020 2020-02-06 2020-02-06 2020-12-31 Zakład Produkcyjno-Handlowy Roman Beńko, ul. Parkowa 5, 78-530 Wierzchowo usunięcie drzew z terenu działki Powiatu Drawskiego nr 4/80 obr. 0020 miasta Drawsko Pomorskie za wartość pozyskanego drewna Rafał Szczuchniak umowa nie 0.00 0.00 0.00
023/GN/2020 2020-02-10 2020-02-10 2020-12-31 Piotr Ławrukiewicz umowa kupna - sprzedaży drewna pozyskanego własnym kosztem i staraniem z działki Skarbu Państwa nr453/2 obręb Broczyno Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży nie 0.00 324.00 0.00
234/IOD/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Daria Głowacka Kancelaria Adwokacka ul. Ratuszowa 3, 78-500 Drawsko Pom. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański umowa 234/IOD/2019 nie 0.00 0.00 0.00
235/IOD/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Piotr Ciawłowski Kancelaria Adwokacka ul. I Maja 27, lok. 1, 78-300 Świdwin Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański umowa 235/IOD/2019 nie 0.00 0.00 0.00
236/IOD/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Kamil Sęk Kancelaria Radcy Prawnego ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański umowa 236/IOD/2019 nie 0.00 0.00 0.00
237/IOD/2019 2019-12-19 2020-01-01 2020-12-31 Michał Skrobski Kancelaria Radcy Prawnego ul. Piłsudskiego 17, 75-501 Koszalin Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański umowa 237/IOD/2019 nie 0.00 0.00 0.00
024/IOD/2020 2020-01-02 2020-01-01 2020-12-31 BHP- SZKOLENIA, OBSŁUGA, NADZÓR Józef Choroba ul. Sybiraków 4/22 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański umowa 024/IOD/2020 nie 0.00 0.00 0.00
025/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Emilia Sadowska Pełnienie obowiązków pisarki na kwalifikacjach wojskowych Jacek Żychliński Umowa zlecenie nie 1 365.00 1 365.00 0.00
026/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-02-25 Paweł Giżyński Pełnienie obowiązków świetlicowego Jacek Żychliński Umowa zlecenie nie 1 365.00 1 365.00 0.00
027/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Anna Gątarska Pełnienie obowiązków pisarki na kwalifikacjach wojskowych Jacek Żychliński Umowa zlecenie nie 1 365.00 1 365.00 0.00
028/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Paulina Noga Pełnienie obowiązków pisarki podczas kwalifikacji wojskowych Jacek Żychliński Umowa zlecenie nie 1 365.00 1 365.00 0.00
029/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Patrycja Andruszkiewicz Pełnienie obowiązków pisarki podczas kwalifikacji wojskowych Jacek Żychliński Umowa zlecenie nie 1 365.00 1 365.00 0.00
030/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Iwona Andrzejczak Usługi psychologiczne Jacek Żychliński Usługa okulistyczna nie 150.00 150.00 0.00
031/ZK/2020 2020-02-12 2020-03-09 2020-03-25 Tomasz Wasilewski Usługa medyczna Jacek Żychliński Umowa o usługę medyczną nie 150.00 150.00 0.00
032/GN/2020 2020-02-13 2020-02-13 2022-02-12 Stowarzyszenie Muzeum PGR w Bolegorzynie; Bolegorzyn 1; 78-523 Nowe Worowo umowa użyczenia części budynku warsztatowego nr 52 posadowionego na działce nr 4/80 obręb nr 0020 miasta Drawsko Pomorskie Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
033/GN/2020 2020-02-14 2020-02-14 2025-02-13 Piotr Kietliński umowa dzierżawy działki nr 234 o pow. 0,24 ha w obrębie Warniłęg Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 92.00 0.00
034/GN/2020 2020-02-14 2020-02-14 2025-02-13 Teresa Stabik umowa dzierżawy działki nr 179/19 o pow. 0,5837 ha położonej w obrębie Konotop Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 151.00 0.00
035/GK/2020 2020-02-14 2020-02-14 2020-03-31 Sebastian Lepert wykonanie dokumentacji pn: "Warunki Techniczne opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu drawskiego" Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa o dzieło nie 1 511.07 2 000.00 2.00
036/PR/2020 2020-02-12 2020-03-03 2020-03-03 Andrzej Paweł Kołakowski Wykonanie dwóch 60-minutowych koncertów autorskich muzycznych pt."Oskarżeni o wierność", w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 3 000.00 3 523.08 3.00
037/PR/2020 2020-02-12 2020-01-01 2020-12-31 "HORNET" Tomasz JASYK z siedzibą ul. Złocieniecka 31b/3, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674 - 129 - 12 - 87 Powiat Drawski zleca Wydawcy zamieszczanie na stronie głównej portalu "Magazyn Drawski" oraz w działach tematycznych i portalach Onet Expres oraz Platforma dla Biznesu : co najmniej 10 informacji miesięcznie, które zostaną nadesłane przez pracowników starostwa, lub 5 informacji własnych Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 3 600.00 3 600.00 3.00
038/PR/2020 2020-02-12 2020-01-15 2020-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka, z siedzibą przy ul. Pięciu Pomostów 1b, 78-550 Czaplinek, Powiat Drawski zleca Wydawcy druk w miesięczniku Kurier Czaplinecki materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących prac Zarządu Powiatu Drawskiego i Starostwa Powiatowego. Anna Bujkiewicz umowa zleciene nie 3 600.00 3 600.00 3.00
039/PR/2020 2020-02-12 2020-01-01 2020-12-31 Marcinem Łukaszem Powiat Drawski zleca Wydawcy zamieszczanie na stronie głównej portalu "drawskopomorskie.com" oraz w działach tematycznych nie mniej niż 6 informacji miesięcznie oraz bezpłatną promocję tych informacji na profilu Facebook drawskopomorskie.com. Informacje będą przygotowywane oraz przesyłane przez pracowników Starostwa Powiatowego. Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 3 600.00 3 600.00 3.00
040/PR/2020 2020-02-12 2020-01-01 2020-12-31 Waldemarem Rogalem Powiat Drawski zleca Wydawcy wydawanie w Powiatowej Gazecie Drawskiej dwóch stron pn. „Powiat Drawski - jezior pięknych morze” od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z częstotliwością dwóch wydań miesięcznie po dwie strony w każdym wydaniu (do 15 – go i 30 każdego m-ca.), zawierających informacje dotyczące powiatu drawskiego przy czym w pierwszej kolejności ogłoszenia, wykazy oraz informacje, których podanie do publicznej wiadomości stanowi wymóg ustawowy lub wymóg wynikający z innych aktów prawnych, życzeń okolicznościowych Starosty, Zarządu Powiatu Drawskiego i Rady Powiatu Drawskiego. Anna Bujkiewicz umowa zlecenia nie 8 856.00 8 856.00 8.00
041/PR/2020 2020-02-12 2020-01-01 2020-12-31 Adam Cygan Powiat Drawski zleca Wydawcy zamieszczanie na stronie głównej portalu "DSI Drawskie Strony Internetowe" oraz w działach tematycznych nie mniej niż 7 informacji miesięcznie oraz bezpłatną promocję tych informacji na profilu Facebook DSI. Zamieszczanie informacji w kalendarzu nadchodzących wydarzeń, promocja tych informacji oraz wydarzeń na FB DSI. Informacje będą przygotowywane oraz przesyłane przez pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego. Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 3 600.00 3 600.00 3.00
042/OZ/2020 2020-02-18 2020-02-28 2020-02-28 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, Przeprowadzenie wykładu nt. „Wsparcie zamiast opieki - niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, podczas II Konferencji pn.: „Dobrostan psychospołeczny osób niepełnosprawnych i ich rodzin” Jolanta Banaszek Umowa nie 1 500.00 1 500.00 1.00
043/ON/2020 2020-02-20 2020-02-26 2020-12-31 Rafał Strugała Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak Umowa nie 40.00 0.00 0.00
044/INŻ/2020 2019-12-02 2020-01-02 2029-12-31 TOP-PROJEKT-AKADEMIA SP. ZO.O. i PRIVAT-INSTYTUT FUR EUROPAISCHE BILDUNG UND CONSULTING UG Umowa o współpracy ponadnarodowej na realizację projektu "Dobry wybór - dobra praca" A. HNATKOWSKA Umowa o współpracy ponadnarodowej na realizację projektu tak 89 782.56 89 782.56 0.00
045/INŻ/2020 2020-02-07 2020-02-07 2020-12-31 GRUPA PROFESJA SP ZO.O. UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU OPERATORA ANNA HNATKOWSKA UMOWA nie 95 813.56 95 813.56 0.00
046/GN/2020 2020-02-28 2020-03-01 nieokreślony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, umowa użyczenia pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
047/Ek/2020 2020-02-28 2020-01-02 2020-08-31 Powiat Drawski zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi transportu i opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych Izabela Krężołek umowa nie 0.00 50.00 50.00
048/INŻ/2020 2020-03-04 2020-03-04 2020-06-30 TOP-PROJEKT Sp. z o. o. ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego 15/2, 71-333 Szczecin Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: CZĘŚĆ NR 2: Szkolenie Kurs barmański II stopnia, CZĘŚĆ NR 4: Szkolenie Etykieta i savoir - vivre w firmach branży gastronomiczno – hotelarskiej, CZĘŚĆ NR 5: Szkolenie Promocja i marketing ośrodków z branży gastronomiczno – hotelarskiej. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 19 800.00 19.00
049/INŻ/2020 2020-03-04 2020-03-04 2020-06-30 Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: CZĘŚĆ NR 3 : Szkolenie Kurs kelnerski II stopnia Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 8 486.00 8.00
050/INŻ/2020 2020-03-04 2020-03-04 2020-06-30 Centrum Szkoleniowo-Doradcze PROGRESS ul. Zwycięstwa 168/144, 75-612 Koszalin Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: CZĘŚĆ NR 1 : Szkolenie Kuchnia molekularna Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 9 050.00 9.00
051/INŻ/2020 2020-02-04 2020-02-04 2020-03-20 SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin Nadzorowanie prac termomodernizacyjnych pod względem wprowadzania rozwiązań dotyczących ochrony zwierząt oraz konieczności wskazania terminu i sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniu do stanowisk chronionych gatunków ptaków. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 6 000.00 6.00
052/GN/2020 0009-09-10 2020-03-04 2023-03-04 Ryszard Mielnik umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 9/1 obr. nr 0007 miasta Złocieniec o powierzchni 0,1362 ha na czas oznaczony 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 40.00 0.00
053/GN/2020 2020-03-09 2020-03-09 2022-03-09 Stowarzyszenie Muzeum PGR w Bolegorzynie; Bolegorzyn 1; 78-523 Nowe Worowo umowa użyczenia części pomieszczenia w piwnicy budynku Geodezji Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
054/PR/2020 2020-02-20 2020-02-22 2020-02-23 Adam Cygan Realizacja filmu z trzech koncertów Katarzyny Zawady Alina Kasprzycka zlecenie nie 500.00 500.00 500.00
055/GN/2020 2020-03-19 2020-03-19 nieokreślony Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20 użyczenie części działki Powiatu Drawskiego nr 1/33 obręb nr 0003 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
056/OS/2020 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-30 Beata Krzywnicka Umowa na rozliczenie powierzchni obwodu łowieckiego nr 143, w rozbiciu na Gminy Drawsko Pomorskie i Złocieniec. Katarzyna Achramowicz Umowa o dzieło nie 864.00 1 000.00 0.00
056/INŻ/2020 2020-01-02 2020-01-02 2020-12-31 PUH LINHAK Jędrzej Mielnikiewicz, ul. Mieszka I 24L, 75-364 Koszalin konserwacja dźwigu osobowego w budynku Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy - Ośrodka Rehabilitacyjno- Kulturalnego w Drawsku Pom. ul. Chrobrego 4 Mirosław Szulist umowa zlecenie nie 2 400.00 2 952.00 0.00
057/INŻ/2020 2020-03-27 2020-04-01 2021-12-31 Servicetech Mirosław Wojda, ul. Traugutta 16, 75-525 Koszalin serwis oraz konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3 Mirosław Szulist Umowa zlecenie nie 6 300.00 7 749.00 0.00
058/INŻ/2020 2020-02-03 2020-02-03 2020-03-27 Usługi Projektowe i Techniczne w Budownictwie Marek Miętek, ul. Racławicka 3/30, 78-520 Złocieniec opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej 7” Mirosław Szulist zlecenie nie 0.00 30.00 0.00
059/INŻ/2020 2020-03-06 2020-03-06 2020-04-14 Najda Consulting, ul. E.Kwiatkowskiego 1/23, 71-004 Szczecin opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności dla projektu pn. „Wdrożenie rozwiązań ekologicznych zakresie odnawialnych źródeł energii w Powiecie Drawskim” planowanego do realizacji w ramach RPO, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Mirosław Szulist zlecenie nie 24 000.00 29 520.00 0.00
060/OZ/2020 2020-04-01 2020-04-01 2020-12-31 Szpitale Polskie S.A w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 wpisanym do Rejestru: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000313329, NIP: 9542642610, REGON 240955256 , Drawskim Centrum Specjalistycznym w Drawsku Pomorskim reprezentowanym w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 26 stycznia 2015 roku, przez Dyrektora Zarządzającego - Michała Michalaka Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu osoby i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, w sytuacji gdy mimo podjętych działań na podstawie stosownych przepisów, nie można ustalić lekarza zobowiązanego do tych czynności. Jolanta Banaszek Umowa nie 750.00 750.00 0.00
060/INŻ/2020 2020-01-02 2020-01-01 2021-12-31 Thermo-Tech, Michał Żemełko, ul. Piłsudskiego 98E/6, 75-531 Koszalin Usługa wykonania przeglądów, konserwacji kotłów gazowych i urządzeń sterujących w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3 Mirosław Szulist Umowa zlecenia nie 3 902.40 4 800.00 200.00
061/INŻ/2020 2020-01-02 2020-01-02 2021-12-31 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, mgr inż. Krzysztof Niedziela, ul. Jantarowa 20, 75-256 Koszalin Wykonanie konserwacji elektronicznych urządzeń w budynku Starostwa Powiatowego, Pl. E. Orzeszkowej 3 i budynku Geodezji, Kartografii i Katastru, Pl. E. Orzeszkowej 3a Mirosław Szulist Umowa zlecenia nie 6 000.00 7 380.00 307.00
062/INŻ/2020 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-30 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane PROENVI Sławomir Szubstarski ul. S. Staszica 1C lok.10, 75-449 Koszalin wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody przy budynku Szpitala, ul. B. Chrobrego 4 w Drawsku Pom.” Joanna Stasiak zlecenie nie 0.00 13 284.00 0.00
063/INŻ/2020 2020-04-28 2020-04-28 2020-06-15 Zakład Usługowo - Handlowy „ELBUD” Krzysztof Rozmarynowski, ul. Pusta 1/a7, 78-520 Złocieniec „Modernizacja oświetlenia przy budynku bursy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej 9” Mirosław Szulist zlecenie nie 30 879.17 37 981.38 0.00
064/INŻ/2020 2020-04-29 2020-04-29 2020-05-20 Perspektive s.c. A. Żyłuk – Czapiewska, Zbigniew Barski, ul. Królowej Korony Polskiej 30/4, 70-485 Szczecin, NIP 851-291-13 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności dla projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody przy budynku szpitala, ul. B. Chrobrego 4 w Drawsku Pom. w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” Joanna Stasiak zlecenie nie 15 000.00 18 450.00 0.00
065/GN/2020 2020-04-29 2020-04-29 2023-04-29 Piskorz Grażyna umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 32/2 o powierzchni 0,6799 ha na okres 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 197.00 0.00
066/INŻ/2020 2020-04-30 2020-04-30 2020-06-30 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „SAM” Mariusz Zieliński ul. Siemiradzkiego 15 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej, ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej 25. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 157 230.95 157.00
067/INŻ/2020 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-31 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Montażowych II , ul. Karpacka 7, 78-500 Drawsko Pomorskie „Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku – wykonanie instalacji ppoż., hydrantowej w budynku ZSP w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej” Joanna Stasiak zlecenie nie 0.00 35 122.58 0.00
068/PR/2020 2019-05-06 2019-05-06 2020-05-31 "HORNET" Tomasz Jasyk ul. Złocieniecka 31 b /3, 78-500 Drawsko Pom. Przygotowanie, zabezpieczenie i zrealizowanie imprezy rekreacyjnej Karolina Podolska zlecenie nie 1 000.00 1 323.78 0.00
069/GK/2020 2020-05-07 2020-05-07 2020-12-31 Województwo Zachodniopomorskie pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa pomoc finansowa w formie dotacji nie 0.00 112.04 0.00
070/INF/2020 2020-04-23 2020-05-01 2022-04-30 Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa "ALFA" Spółka z o.o. Umowa dotycząca elektronicznego obiegu dokumentów, e-BOI, BIP, poczty elektronicznej Krzysztof Kaziszyn - nie 33 850.00 41 635.50 0.00
071/INF/2020 2020-04-20 2020-04-20 2023-04-19 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. Dotyczy zakupu systemu informacji prawnej Legalis Administracja Katarzyna Getka - nie 12 097.56 14 880.00 14.00
072/OZ/2020 2020-05-14 2020-05-18 2020-05-18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, Wykład pt. „Obciążenia psychiczne kadry kierowniczej samorządowych jednostek oświatowych i społecznych w dobie zagrożeń Covid – 19” podczas spotkania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego i jednostek powiatu. Jolanta banaszek Umowa nie 2 500.00 2 500.00 2.00
073/GN/2020 2020-05-12 2020-07-01 2024-07-01 Polfood Service Polska Grupa Żywieniowa, ul. Słowiańska 17/2; 76-845 Koszalin umowa najmu pomieszczeń o pow. 100m2 w budynku Powiatu Drawskiego przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego nr 8 w Złocieńcu Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 1 700.00 2 091.00 0.00
074/INŻ/2020 2020-05-18 2020-05-18 2020-11-10 Przedsiębiorstwem WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna z siedzibą w Chodzieży, Chodzież 64-800, ul. Mostowa 2 Wykonanie okresowego przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Joanna Stasiak zlecenie nie 0.00 36.00 0.00
075/ZP/2020 2020-05-13 2020-05-13 2020-06-30 Zakład Ogólnobudowlany „SAM” ul. Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie zewnętrznej,ewakuacyjnej klatki schodowej przy budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej 25. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 157 230.95 157.00
076/NGO/2020 2020-05-18 2020-05-18 2020-12-31 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek nr 6, 78-520 Złocieniec Umowa na realizację zadania publicznego pn " Organizacja konkursu grantowego" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 8 000.00 0.00
077/NGO/2020 2020-05-28 2020-05-28 2020-12-31 Witkac Sp.z o.o., z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk ul Sienkiewicza 5a Umowa na usługi dostępu do systemu Witkac.pl Romana Kowalewicz umowa na usługę dostęp do systemu nie 0.00 0.00 0.00
078/INŻ/2020 2020-01-15 2020-01-15 2020-03-20 Aneta Kornak-Włodek ARCHIFORMA ul. Bieszczadzka 13, 78-500 Drawsko Pomorskie Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim". Mirosław Szulist umowa nie 0.00 29 520.00 29.00
079/GN/2020 2020-06-01 2020-06-01 2023-06-01 Grażyna Piskorz Umowa dzierżawy działki nr 18/1 o pow. 0,6654 ha obręb Giżyno, działka Powiatu Drawskiego Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 215.00 0.00
079/INŻ/2020 2020-05-26 2020-05-27 2020-05-29 Przedsiębiorstwo WENO sp. jawna Węgrzyn i Nowicki, ul. Mostowa , 64-800 Chodzież Wykonanie jednorazowej obsługi technicznej i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim oraz dostawa i montaż klimatyzatora (LG S18 WQ 5.0 kW) w budynku Geodezji, Kartografii i Katastru, Pl. E. Orzeszkowej 3a Mirosław Szulist zlecenie nie 7.00 8.00 8.00
080/PR/2020 2020-06-01 2020-06-01 2020-06-14 Norbert Zbróg, Przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów niezbędnych do realizacji imprezy sportowej pn. BÓBR RAJD 17 w dniu 14 czerwca 2020 r., Karolina Podolska o dzieło nie 0.00 4 389.00 4.00
089/ZP/2020 2020-06-02 2020-06-03 2021-01-05 BUDRO Prywatne Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński, ul. Przemysłowa 6, Drawsko Pomorskie Budowa parkingu dla pojazdów osobowych w Drawsku Pomorskim, przy ulicy Chrobrego. Agnieszka Gągalska umowa, wynagrodzenie kosztorysowe nie 783 824.35 964 103.95 0.00
082/OS/2020 2020-06-04 2020-06-04 2020-06-30 EKOSONIKA Piotr Wiącek z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szarych Szeregów 2C/28 Umowa na wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska Monika Wołczecka-Romanko umowa nie 1 900.00 2 337.00 23.00
083/OZ/2020 2020-05-29 2020-05-29 2020-08-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych dzieci i młodzieży, z terenu powiatu drawskiego Jolanta Banaszek Umowa nie 4 000.00 4 000.00 4.00
084/OZ/2020 2020-06-10 2020-06-25 2020-06-25 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, Organizacja Konferencji pn.: ,, Dobrostan psychiczny kadry dowódczej i funkcjonariuszy służb mundurowych, w dobie zagrożeń epidemiologicznych" Jolanta Banaszek umowa nie 2 000.00 2 000.00 2.00
091/INŻ/2020 2020-06-09 2020-06-09 2020-12-31 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. i M. w Zarańsku, Zarańsko 8A, 78-500 Drawsko Pomorskie Przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020 dla zadania pn. Kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Dołgiem - remont kościoła w celu zapobieżenia katastrofie budowlanej - etap II: ratunkowy remont wieży kościoła. Mirosław Szulist dotacja celowa nie 15 000.00 15 000.00 15.00
081/INŻ/2020 2020-06-09 2020-06-09 2020-12-30 Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu, ul. Bohaterów Warszawy 25, 78-520 Złocieniec Przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego w roku 2020 dla zadania pn. Złocieniec; kościół Wniebowzięcia NMP 1445 r. remont ścian nawy, I etap skucie tynków. Mirosław Szulist przyznanie dotacji celowej nie 15 000.00 15 000.00 15.00
085/NGO/2020 2020-06-09 2020-09-01 2020-09-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy Serca" w Czaplinku ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek Umowa na realizację zadania publicznego pn'" Rehabilitacja, masaż osób niepełnosprawnych" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
086/PR/2020 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-17 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. Przygotowanie wstępnej koncepcji oraz harmonogramu realizacji projektu pn. „Turystyczne dobre praktyki sąsiadów” Karolina Podolska o dzieło nie 2 000.00 2 315.00 2.00
087/NGO/2020 2020-06-15 2020-06-18 nieokreślony Stowarzyszenie "Żarek" ul. Kolejowa 6/3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na realizację zadania publicznego "Powiat drawski w walce z COVID -19" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 9 000.00 0.00
088/GN/2020 2020-06-16 2020-06-16 2020-12-31 Bogdan Bzdyrek umowa kupna-sprzedaży drewna w ilości 17,30 m3 - twarde: 0,61 m3 oraz miękkie: 16,69 m3 pozyskane przez kupującego własnym kosztem i staraniem. Drewno pozyskane z działki Skarbu Państwa Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży nie 0.00 572.40 0.00
090/inż/2020 2020-07-01 2020-07-01 2020-12-31 PKS Złocieniec Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Anna Hnatkowska umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 69 044.16 69 044.16 0.00
092/INŻ/2020 2020-06-19 2020-06-19 2020-11-30 Ośrodek Szkolenia Kierowców Mirosław Melnyczok, Dalewo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 40 uczestników projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego”. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 106 800.00 106.00
093/INŻ/2020 2020-01-28 2020-01-28 2020-05-29 "FORTIM" Agnieszka Fornal, ul. Łapuskiego 23/114,78-100 Kołobrzeg Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w zakresie drogi pożarowej i eliminacji stanu zagrożenia zdrowia, a także życia ludzi oraz wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do obowiązujących przepisów. Mirosław Szulist Zlecenie nie 21.00 26.00 26.00
094/GN/2020 2020-06-09 2020-06-01 2021-12-31 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu, ul. Kańsko 1, 78-520 Złocieniec najem części budynku administracyjnego przy ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim. Budynek stanowi własność Powiatu Drawskiego Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 500.00 0.00 0.00
095/INŻ/2020 2020-06-29 2020-06-29 2020-08-31 SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin Przedmiotem umowy jest wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku oraz pisemnej ekspertyzy zawierającej lokalizację obiektu, metodykę, wyniki inwentaryzacji, zalecenia odnośnie dalszego postępowania, wymagane zezwolenia, dokumentację fotograficzną. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 4 000.00 4.00
096/PR/2020 2020-07-01 2020-07-01 2020-10-31 Powiat Drawski Udzielenie pomocy finansowej gminie Drawsko Pomorskie w formie dotacji na zakup i podłączenie kontenera sanitarnego Jan Kubabski - nie 0.00 30.00 30.00
097/GN/2020 2020-07-10 2020-07-10 2020-12-31 Grzegorz Uzar umowa na usunięcie drzew (wierzba biała) i uprzątnięcie działki nr 301 obr. 11 Drawsko Pomorskie Rafał Szczuchniak umowa nie 0.00 0.00 0.00
098/Or/2020 2020-07-03 2020-07-03 2020-07-15 osoba fizyczna Złocieniec dzieło, polegające na namalowaniu odręcznie, na ścianie herbu Powiatu Drawskiego oraz herbów gmin Powiatu Drawskiego. Etatowy Członek Zarządu umowa o dzieło nie 1 000.00 1 157.00 1.00
099/INŻ/2020 2020-07-01 2020-07-01 2020-12-31 Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec Udzielenie pomocy Finansowej Powiatowi Drawskiemu przez Gminę Złocieniec Anna Hnatkowska udzielenia pomocy finansowej nie 11 363.16 11 363.16 11.00
100/INŻ/2020 2020-06-26 2020-07-01 2020-12-31 Powiat Drawski, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej, w postaci dopłaty do ceny usługi. Anna Hnatkowska umowa o dopłatę nie 0.00 57 681.00 0.00
101/INŻ/2020 2020-03-09 2020-03-09 2020-05-05 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY „SAM” Mariusz Zieliński ul. Siemiradzkiego 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Modernizacja II piętra budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim, na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 96 025.23 96.00
102/GN/2020 2020-07-24 2020-07-24 2020-07-23 Iwona Agata Zacharzewska dzierżawa działki Skarbu Państwa nr 159 o powierzchni 0,16 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Stawno na okres 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 54.00 0.00 0.00
103/PR/2020 2020-07-27 2020-07-27 2020-11-20 ZROT Dofinansowanie wydania przewodnika turystycznego Karolina Podolska umowa nie 5 000.00 5 000.00 5.00
104/PR/2020 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-26 Firma "Talisman" ZPUH Krzystof Tomazsewicz, Wielanowo 2, 78-452 Krosino Organizacja i udział w Jury "Powiatowego Konkursu Piosenki Anny Jantar" Anna Bujkiewicz zlecenie nie 8 000.00 8 000.00 8.00
105/NGO/2020 2020-07-24 2020-07-24 2020-09-15 Uczniowski Klub Sportowy Umowa na realizację zadania publicznego pn'" Żagle 2020" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 3 750.00 0.00
106/NGO/2020 2020-07-27 2020-08-01 2020-10-28 Stowarzyszenia Sportowe "Sokół" w Suliszewie Umowa na realizację zadania publicznego pn "Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
107/NGO/2020 2020-07-27 2020-08-10 2020-08-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim, Umowa na realizację zadania publicznego pn'" Przez lata razem" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
108/NGO/2020 2020-07-27 2020-08-01 2020-09-30 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny "Przytulak" ul. Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na realizację zadania publicznego pn „Biwak profilaktyczno – wychowawczy dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim” Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 000.00 0.00
109/NGO/2020 2020-07-27 2020-09-15 2020-12-11 Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Wolności 6 , 78- 520 w Złocieńcu Umowa na realizację zadania publicznego pn'"Integracja seniorów wiejskich i miejskich " Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
110/NGO/2020 2020-07-24 2020-07-25 2020-11-16 Stowarzyszenia Oddział Rejonowy Polskiego Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim, Piłsudskiego nr 12, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na realizację zadania publicznego pn'"Senior i bezpieczeństwo z coronawirusem " Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 12.00 0.00
111/GN/2020 2020-07-28 2020-06-02 nieokreślony Dariusz Wnukowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 51, położonej na działce Skarbu Państwa nr 1/77 obręb nr 0003 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 76.16 0.00
112/NGO/2020 2020-07-30 2020-08-03 2020-10-30 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny "Familia" ul. Łąkowa 33, 78-500 Drawsko Pomorskie UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO " JESTEM ŚWIADOMYM RODZICEM" Romana Kowalewicz UMOWA nie 0.00 3.00 0.00
113/NGO/2020 2020-07-30 2020-08-08 2020-10-31 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. " BEZPIECZEŃSTWO WODNE W POWIECIE DRAWSKIM Romana Kowalewicz UMOWA nie 0.00 3.00 0.00
114/OS/2020 2020-08-04 2020-08-04 2020-11-04 Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Czupryn Paweł, ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń Umowa na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Inwentaryzacji stanu lasów sporządzonej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Złocieniec w obrębie Lubieszewo Katarzyna Achramowicz Umowa nie 0.00 6 273.00 0.00
115/GN/2020 2020-08-04 2020-08-04 2023-08-03 Jan Szreta umowa dzierżawy części działki Skarbu Państwa nr 1/77 obręb nr 0003 miasta Złocieniec na czas oznaczony - 3 lata Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 709.00 0.00
116/NGO/2020 2020-07-30 2020-09-10 2020-12-15 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Rodziny "Familia" ul. Łąkowa 33, 78-500 Drawsko Pomorskie UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO " RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY" Romana Kowalewicz UMOWA nie 0.00 2 000.00 0.00
117/NGO/2020 2020-07-30 2020-08-01 2020-10-31 Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” ul. Kościelna nr 2, 78- 520 Złocieniec UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Moje życie jest w moich rękach" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
118/NGO/2020 2020-07-30 2020-07-31 2020-10-20 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander", ul Krótka 24, 78-500 Drawsko Pomorskie umowa realizacji zadania publicznego pn"Sztukateria. VIII Festiwal Sztuk Alternatywnych" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 500.00 0.00
119/NGO/2020 2020-07-30 2020-09-01 2020-10-31 Stowarzyszeniem KLUB AKTYWNY ul. 11-go Pułku Piechoty 19/1 , 78- 500 w Drawsku Pomorskim Umowa realizacji zadania publicznego „FLAMENCO-taniec świata w Powiecie Drawskim” Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 500.00 0.00
120/OS/2020 2020-08-05 2020-08-05 2031-03-31 Koło Łowieckie „Żbik-Budowo” Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego Katarzyna Achramowicz umowa dzierżawy nie 0.00 0.00 0.00
120/NGO/2020 2020-07-30 2020-08-01 2020-08-30 Stowarzyszeniem To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku ul. Studzienna nr 2 , 78- 550 Czaplinek UMOWA REALIZACJI ZADANIA „Trening i popularyzacja idei wolontariatu. Imieniny Ulicy Studziennej”. Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 070.00 0.00
121/NGO/2020 2020-07-30 2020-10-01 2020-12-15 Uczniowskim Klubem Sportowym „Traper”, ul. Czwartaków 2, 78- 520 Złocieniec Umowa realizacji zadania publicznego pn „Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport” Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 3 750.00 0.00
122/IOD/2020 2020-08-04 2020-08-04 2020-11-04 Zakład Analiz Środowiskowych EKO – Precyzja Paweł Czupryn ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Wolański Paweł umowa 122/IOD/2020 nie 0.00 0.00 0.00
123/PR/2020 2020-08-18 2020-08-12 2020-09-01 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. pozyskanie partnerów branżowych (agroturystyka, noclegi, restauracje, pola namiotowe, spływy kajakowe, jazda konna) oraz stworzeniu ich katalogu w ramach projektu pn. „Turystyczne dobre praktyki sąsiadów”. Jan Kubabski dzieło nie 2 000.00 2 315.00 2.00
124/NGO/2020 2020-07-30 2020-10-05 2020-12-15 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Otwórzmy Serca" w Czaplinku ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek Umowa o realizację zadania publicznego pn. Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych" Romana Kowalewicz UMOWA nie 0.00 2 900.00 0.00
125/Ek/2020 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 Sławomir Kuczyński pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 750.00 750.00 750.00
126/Ek/2020 2020-08-20 2020-08-20 2020-08-21 Anna Żwirska-Kocela pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 750.00 750.00 750.00
127/Ek/2020 2020-08-20 2020-08-24 2020-08-24 Kazimierz Żybort pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
128/Ek/2020 2020-08-20 2020-08-24 2020-08-24 Irena Bosiacka pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
129/PR/2020 2020-08-31 2020-08-31 2020-09-20 Norbert Zbróg Przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów niezbędnych do realizacji imprezy sportowej pn. BÓBR RAJD 18 w dniu 20 września 2020 r., Karolina Podolska o dzieło nie 3 690.00 4 389.00 4.00
130/INŻ/2020 2020-09-01 2020-09-01 2020-12-31 RFG Consulting Rafał Grzeszczuk Oś. Tysiąclecia 29/3, 61-609 Kraków „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” – 6 części Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 39 009.00 39.00
131/INŻ/2020 2020-09-01 2020-09-01 2020-12-31 BPR Consulting Paulina Rydz ul. Radwańska 27/2U 90-540 Łódź „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” – 6 części Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 15 999.00 15.00
132/INF/2020 2020-08-28 2020-08-28 2022-08-28 EXATEL S.A. Warszawa ul. Perkuna 47 o świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn umowa nie 8 400.00 10 332.00 430.00
234/NGO/2020 2020-09-03 2020-10-15 2020-11-30 Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie,ul. 11 Pułku Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa o realizację zadania publicznego "Wspieranie sympatyków KP podczas pandemii" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
235/NGO/2020 2020-09-03 2020-10-01 2020-11-30 Klub Sportowy "Orliczek" ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa o realizację zadania publicznego "Orliczek - nasze bezpieczne miejsce w czasie pandemii" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 4 000.00 0.00
236/NGO/2020 2020-09-07 2020-09-10 2020-12-15 Stowarzyszenia Sportowe "Sokół" w Suliszewie, Suliszewo 78, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa realizacji zadania publicznego pn." Sport w czasie pandemii" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 000.00 0.00
237/NGO/2020 2020-09-08 2020-09-30 2020-12-10 Stowarzyszenie "ŻAREK" ul. Kolejowa 6/3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na realizację zadania publicznego pn. " Projekt Bezpieczeństwo" - tryb pozakonkursowy Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2 500.00 0.00
133/PR/2020 2020-09-21 2020-09-21 2020-10-03 ZPUH TALISMAN Krzysztof Tomaszewicz Przygotowanie i osobiste wykonanie programu artystycznego w dn. 3 października 2020 Karolina Podolska wykonania usługi nie 6 500.00 6 500.00 6.00
134/PR/2020 2020-09-21 2020-10-03 2020-10-03 STING Michał Hypki NIP 253-003-49-01, REGON 383514021 Usługa konferansjerska podczas imprezy podsumowującej wydarzenie „Mobilny Festiwal Słoika”, która odbędzie się 3 października 2020 roku w Starym Kaleńsku, Karolina Podolska wykonania usługi nie 1 500.00 1 500.00 1.00
238/NGO/2020 2020-09-09 2020-09-15 2020-11-30 Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich w Złocieńcu, ul Wolności 6, 78-520 Złocieniec Umowa realizacji zadania publicznego pn. " Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID - 19". Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1.00 0.00
239/NGO/2020 2020-09-09 2020-09-15 2020-11-30 Zachodniopomorski Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złocieńcu, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec Umowa realizacji zadania publicznego pn. " Cukrzyca a COVID _ 19". Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 2.00 0.00
135/GN/2020 2020-09-10 2020-09-10 2021-09-10 Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6; 78-550 Czaplinek użyczenie działki Skarbu Państwa nr 103 o pow. 0,02 ha obr. Ostroróg z przeznaczeniem na cel publiczny: utrzymanie obiektów transportu publicznego (wiata przystankowa) Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
135/INŻ/2020 2020-09-07 2020-09-07 2022-12-31 Powiatem Świdwińskim, ul. Mieszka l 16, 73-300 Świdwin Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Powiatów Świdwińskiego i Drawskiego” w ramach konkursu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospdarczego 2014-2021 Mirosław Szulist umowa nie 0.00 10 000 000.00 10.00
240/NGO/2020 2020-09-14 2020-09-15 2020-12-15 Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Carpe Diem" w Złocieńcu, ul. Kościelna 2, 78-520 Złocieniec Umowa realizacji zadania publicznego pn. " Ochrona zdrowia i otoczenia - wiedza i praktyka" Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 5.00 0.00
136/PR/2020 2020-10-02 2020-10-02 2020-10-09 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. Dzieło polegające na pozyskaniu partnerów branżowych (agroturystyka, noclegi, restauracje, pola namiotowe, spływy kajakowe, jazda konna) oraz stworzeniu ich katalogu w ramach projektu pn. „Turystyczne dobre praktyki sąsiadów”. Karolina Podolska o dzieło nie 2 000.00 2 315.00 2.00
137/PR/2020 2020-09-07 2020-09-07 2020-09-15 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. Pozyskanie partnerów branżowych (agroturystyka, noclegi, restauracje, pola namiotowe, spływy kajakowe, jazda konna) oraz stworzeniu ich katalogu w ramach projektu pn. „Turystyczne Dobre Praktyki Sąsiadów”. Agnieszka Brzeźniakiewicz o dzieło nie 2 000.00 2 315.00 2.00
138/INŻ/2020 2020-06-19 2020-06-19 2020-08-14 Eko Audytor Marek Mickaniewski, ul. Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice Wykonanie audytu energetyczny dla budynków oświatowych Mirosław Szulist zlecenia nie 4 000.00 4 920.00 4.00
139/INŻ/2020 2020-09-28 2020-09-18 2021-11-30 Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec Realizacja przez Gminę Złocieniec, w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B programu, projekt pn. "Usuwanie barier architektonicznych - zakup i montaż platformy schodowej wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu" Mirosława Szulist zlecenia nie 30 905.82 30 905.82 30.00
140/PR/2020 2020-09-28 2020-09-28 2020-10-30 Leszek Paradowski wykonanie dzieła w postaci opracowania albumu fotograficznego rzeki Drawy. Agnieszka Brzeźniakiewicz o dzieło nie 4 018.00 4 650.00 4.00
141/Ek/2020 2020-09-22 2020-06-01 2021-08-31 Krystian Ignacak pełnienie funkcji kierownika projektu Izabela Krężołek umowa zlecenie tak 1 700.00 1 700.00 1.00
142/ZK/2020 2020-09-28 2020-09-28 2020-12-31 Gmina Czaplinek 78-550 Czaplinek ul. Rynek 6 Dotacja celowa dla Gminy Czaplinek z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Czaplinek. Jacek Żychliński Umowa nie 40 000.00 40 000.00 40.00
143/PR/2020 2020-09-28 2020-09-28 2020-10-03 ”Talisman” ZPUH Krzysztof Tomaszewicz, Wielanowo 2, 78-452 Krosino zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną na potrzeby programu artystycznego podczas imprezy podsumowującej wydarzenie „Mobilny Festiwal Słoika”, która odbędzie się 3 października 2020 roku w Starym Kaleńsku, Karolina Podolska umowa nie 8 500.00 8 500.00 8.00
144/GK/2020 2020-10-05 2020-10-05 2021-06-30 SKB GIS s. c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz , Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak ul. Złota 14/25 ,10-698 Olsztyn „Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy wysokościowej wszystkich klas oraz wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 119 187.00 119.00
145/INŻ/2020 0151-03-13 2020-10-05 2020-12-31 Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń Sławomir Olszowski ul. Mireckiego 12/8, 26-600 Radom „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” – szkolenie: Automatyczne skrzynie biegów – budowa, diagnostyka i obsługa. Agnieszka Gągalska umowa tak 0.00 5 850.00 5.00
146/GN/2020 2020-09-23 2020-09-23 2020-12-31 Szpitale Polskie S.A Drawskie Centrum Specjalistyczne w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie umowa użyczenia budynku po byłej portierni Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
147/PR/2020 2020-10-01 2020-10-01 2020-10-15 Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, Szczecin Współorganizacja imprezy "Mobilny Festiwal Słoika", która odbędzie się 3.10.2020 r. Karolina Podolska umowa nie 8 500.00 8 500.00 8.00
148/INŻ/2020 2020-08-18 2020-08-19 2020-09-18 Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Wacław Skibiński, Mielenko Drawskie 28, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674-100-03-67, REGON 330079397 Likwidacja (utylizacja) starej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Mirosław Szulist Zlecenia nie 16 000.00 19 600.00 19.00
149/INŻ/2020 2020-06-17 2020-06-17 2020-08-14 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE IWONA CAŁUS, ul. Potulicka 53/3, 70-234 Szczecin, NIP 8521371559 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dla projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Mirosław Szulist Zlecenia nie 78 540.00 102 000.00 102.00
150/GK/2020 2020-10-09 2020-10-09 2021-11-09 MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów Dostosowanie baz BDOT500 i GESUT na jednostce ewidencyjnej 320302_4 Drawsko Pomorskie miasto; Założenie baz BDOT500 i GESUT na jednostce ewidencyjnej: - 320301_4 Czaplinek miasto, -320303_4 Kalisz Pomorski miasto, -320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski -320305_5 Wierzchowo gmina, - 320306_4 Złocieniec miasto. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa - tak 640 900.00 788 307.00 0.00
151/INŻ/2020 2020-03-12 2020-03-13 2020-04-03 Pracownia Projektowa avoCADo Grzegorz Żabicki, ul. Sikorskiego 6/1, 78-520 Złocieniec, NIP 253-021-23-08, REGON 320277001 Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim - pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mirosław Szulist roboty budowlane nie 45 566.25 59 176.95 59.00
152/GK/2020 2020-10-14 2020-10-14 2020-12-15 Jolanta Paulińska 78-500 Jankowo , Jankowo 21B/10 Ocena przydatności dokumentacji, archiwizacja, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych, przekazanie do archiwum zakładowego Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 11 334.01 15 000.00 15.00
153/GK/2020 2020-10-14 2020-10-14 2020-12-15 Elżbieta Krymowska ul. Mickiewicza 2A/28, 78-500 Drawsko Pomorskie Ocena przydatności dokumentacji, archiwizacja, sporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych, przekazanie do archiwum zakładowego Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 11 334.01 15 000.00 15.00
154/GK/2020 2020-10-14 2020-10-14 2020-12-10 Dorota Ufnal 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Starogrodzka 46/1 archiwizacja akt spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 679.78 900.00 900.00
155/GK/2020 2020-10-14 2020-10-14 2020-12-10 Paulina Bielecka 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Siemiradzkiego 5A archiwizacja akt spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 566.65 750.00 750.00
156/ZP/2020 2020-10-21 2020-10-21 2021-04-30 KASPIOL-BUD Piotr Fijołek ul. Pusta 2/5 78-520 Złocieniec „Przebudowa wewnętrzna części pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – ZADANIE I”. agnieszka Gągalska umowa nie 694 144.60 749 676.17 749.00
157/GN/2020 2020-10-05 2020-10-05 nieokreślony Dariusz Bońkowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 19 posadowionej na działce Skarbu Państwa nr 1/77 położonej w obrębie nr 0003 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 76.16 0.00
158/NGO/2020 2020-10-19 2020-11-12 2020-12-15 Klub Strzelecki " CEL" w Złocieńcu 78-520 , ul. Mickiewicza 13 UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO " Koronawirus (COVID-19) a Mikołajkowy Turniej Strzelecki. Romana Kowalewicz UMOWA nie 0.00 1 000.00 0.00
159/OZ/2020 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-30 RESCUE-ZDR Jarosław Tarnowski, ul. Kasztanowa 23B, 78-550 Czaplinek, NIP 253-014-21-57 Seria wykładów pn. ,,COVID-19 w ratownictwie medycznym Jolanta Banaszek Umowa nie 2 000.00 2 000.00 2.00
160/OZ/2020 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-30 Grzegorz Ziemecki, ul. Mickiewicza 6/26, 78-500 Drawsko Pomorskie Seria Wykładów pn. ,,COVID-19 w ratownictwie medycznym Jolanta Banaszek Umowa nie 2 000.00 2 000.00 2.00
161/INŻ/2020 2020-09-10 2020-09-11 2020-10-31 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Montażowych II, ul. Karpacka 7, 78-500 Drawsko Pomorskie - Bogdan Szymczak Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6 Mirosław Szulist zlecenia nie 66 445.34 81 727.77 81.00
162/GN/2020 2020-10-23 2020-10-23 2023-10-23 Jolanta Adamczyk umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 35/4 obręb nr 0010 miasta Drawsko Pomorskie Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 52.89 0.00
163/Ek/2020 2020-10-23 2020-09-01 2020-12-31 Powiat Drawski zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi transportu i opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych Izabela Krężołek umowa nie 50.00 50.00 50.00
164/INŻ/2020 2020-09-04 2020-09-04 2020-10-10 Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jan Czekawy, ul. Mirosławiecka 11, 78-520 Złocieniec Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 - roboty budowlane korytarza wraz z łazienką - piwnica Mirosław Szulist Zlecenia nie 21 495.50 26 439.46 0.00
165/INŻ/2020 2020-08-05 2020-08-10 2020-09-30 MS-SYSTEM Grzegorz Sycz, Linowno 26/3, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-010-56-01 Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 20 - w ramach, którego wykonane zostaną prace instalacyjno-budowlane polegające na montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz c.o. w budynku Starostwa Powiatowego. Mirosław Szulist Zlecenia nie 44 939.20 55 275.22 0.00
166/GN/2020 2020-10-27 2020-10-27 2023-10-27 Ryszard Dąbrowski dzierżawa działki Powiatu Drawskiego nr 59/4 o powierzchni 0,2432 ha na okres 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 85.00 0.00
167/GN/2020 2020-10-28 2020-10-28 2023-10-28 Katarzyna Szambelan Umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 264/14 o powierzchni 0,3883 ha Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 100.00 0.00
241/OS/2020 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-10 Beata Krzywnicką, ul. Ratajczaka 30/6, Szczecin Umowa na rozliczenie powierzchni gruntów leśnych wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 144, w rozbiciu na powierzchnie poszczególnych nadleśnictw. Katarzyna Achramowicz Umowa o dzieło nie 0.00 1 000.00 0.00
168/PR/2020 2020-11-20 2020-10-29 2020-11-30 "Hornet" Tomasz Jasyk, 78-500 Drawsko Pom., ul. Złocieniecka 31b/3 Wykonanie dwóch filmów : 1.Relacja z przekazania ramek na tablice rejestracyjne z logo "Pojezierze Drawskie" w dniu 29.10.2020r., 2. Relacja z podpisania aktu przekazującego budynek pałacu w Mielenku Drawskim na "Dom Seniora". Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 1 000.00 1 000.00 1.00
168/PR/2020 2020-10-20 2020-10-29 2020-10-30 "Hornet" Tomasz Jasyk, 78-500 Drawsko Pom., ul. Złocieniecka 31b/3 Wykonanie dwóch filmów : 1.Relacja z przekazania ramek na tablice rejestracyjne z logo "Pojezierze Drawskie" w dniu 29.10.2020r., 2. Relacja z podpisania aktu przekazującego budynek pałacu w Mielenku Drawskim na "Dom Seniora". Anna Bujkiewicz umowa zlecenie nie 1 000.00 1 000.00 1.00
169/Ek/2020 2020-11-05 2020-09-01 2020-12-31 Powiat Drawski zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi transportu i opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 250.00 250.00 250.00
170/ZP/2020 2020-11-06 2020-11-06 2021-03-31 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „FACH” Henryk Krzywicki ul. Krótka 3/3 , 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa wewnętrzna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, gm. Złocieniec. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację ZADANIA nr II, polegającego na wybudowaniu szybu windowego i montażu windy osobowej o napędzie elektrycznym z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, likwidację istniejącego szybu windowego, demontaż istniejącego dźwigu osobowego, zaadaptowanie pomieszczeń pozostałych po likwidacji starej windy na łazienki wg dokumentacji projektowej. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 234 383.17 234.00
171/KT/2020 2020-11-10 2021-01-01 2022-12-31 Usługowy Zakład Mechaniki Pojazdowej Mirosław Pawluk usuwanie i przechowywanie pojazdów Daniel Rumowski - nie 0.00 120 000.00 0.00
172/GN/2020 2020-11-12 2020-11-12 2023-11-12 Wojciech Czarnecki dzierżawa działki Skarbu Państwa nr 156/6 obręb Rydzewo na czas oznaczony 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 44.00 0.00
173/PR/2020 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-20 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. Pozyskaniu partnerów branżowych (agroturystyka, noclegi, restauracje, pola namiotowe, spływy kajakowe, jazda konna) oraz stworzeniu ich katalogu w ramach projektu pn. „Turystyczne dobre praktyki sąsiadów” Karolina Podolska dzieło nie 2 000.00 2 315.00 2.00
242/INŻ/2020 2020-11-18 2020-11-18 2020-12-15 ESOLEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, Przedmiotem Umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy oraz montażu Systemu Oświetleniowego opartego na technologii LED w ZSP w Kaliszu Pomorskim przy ul. Wolności 20 w sali Joanna Stasiak umowa nie 0.00 38 000.00 38.00
174/ZP/2020 2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 TOI TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa Wykonanie usługi polegającej na najmie kontenerów biurowo-sanitarnych na potrzeby pracowników Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 85 672.00 85.00
175/ZP/2020 2021-01-01 2021-01-01 2022-12-31 Innogy Polska S.A. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego na lata 2021 - 2022 Agnieszka Gagalska umowa nie 0.00 312 791.46 312.00
176/OR/2020 2020-11-10 2020-11-10 2021-08-31 Klaudia Podsiadło w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych Małgorzata Kraus umowa nie 3.00 3.00 3.00
177/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Tomasz Lezler, 78-520 Złocieniec ul. Bydgoska 10 Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
178/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Dorota Sielatycka, 78-520 Złocieniec ul. Racławicka 1/4 Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
179/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Anna Żukowska-Waszkiel, 78-500 Zagozd, Zagozd 27a Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
180/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa, 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Kosynierów 21 Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Waldemar Włodarczyk umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
181/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Sebastian Lepert, 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Sadowa 2/20 Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
182/GK/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-12-20 Anna Stankiewicz, 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Stanisławskiego 6B/6 Wprowadzenie brakujących zakresów obszarowych do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Starosty Drawskiego, z przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed 2014 rokiem, operatów technicznych dotyczących prac prawnych. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa umowa zlecenie nie 0.00 3 600.00 0.00
183/IOD/2020 2020-11-24 2020-02-20 2020-12-31 Rafał Strugała Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
184/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Urszula Bolewicz Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
185/IOD/2020 2020-01-02 2020-11-24 2020-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
185/IOD/2020 2020-01-02 2020-11-24 2020-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
186/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Włodzimierz Kuta Neurolog, Stargard, ul. Pogodna 7/7 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie 0.00 0.00 0.00
187/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 ISPL CEZARY MARGAS, 73-110 Stargard, ul. Warszawska 3/3, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie 0.00 0.00 0.00
188/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Inga Moczarska Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nie 0.00 0.00 0.00
189/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Pracownia Psychologiczna, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gnieźnieńska 4/2 Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
190/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Katarzyna Pyszka Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
191/IOD/2020 2020-11-24 2020-01-02 2020-12-31 Praktyka Lekarska Małgorzata Nowicka- Ślęzak 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 23 b/2 Umowa powierzenia przetwarzania danych Paweł Wolański Umowa powierzenia przetwarzania danych nie 0.00 0.00 0.00
192/NGO/2020 2020-11-25 2020-12-01 2020-12-24 Stowarzyszenie Europejski Festiwal Ludzi (EPF) z siedzibą w Osieku Drawskim, nr 36A, lok. 1, kod 78-530, poczta WIERZCHOWO Umowa realizacji zadania publicznego pn. „Tradycja pisania kartek bożonarodzeniowych a funkcjonowanie organizacji w czasie pandemii” Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 863.00 0.00
193/INŻ/2020 2020-11-25 2020-06-28 2021-04-30 Powiat Drawski, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, polegających na wykonaniu zadania dotyczącego przebudowy części budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie łazienek w pokojach mieszkalnych, wymianę stolarki drzwiowej, budowę szybu i montaż windy oraz termomodernizację budynku. Mirosław Szulist Dofinansowania nie 686 652.65 844 582.76 0.00
194/NGO/2020 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-31 Stowarzyszeniem „Nasza Świerczyna”, Świerczyna 86, 78- 531 Świerczyna Umowa realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczny konkurs szopek bożonarodzeniowych jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności w czasie pandemii” Romana Kowalewicz umowa nie 0.00 1 750.00 0.00
195/INŻ/2020 2020-11-05 2020-11-05 nieokreślony Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Podmiejska 3, Drawsko Pomorskie 78-500 Dostarczania wody i odprowadzania ścieków do nieruchomości położonej w miejscowości Mielenko Drawskie 41 Mirosław Szulist Dostawa nie 0.00 0.00 0.00
196/PR/2020 2020-12-01 2020-12-01 2021-11-30 Michał Hypki, ul. Półwiejska 32, 78 - 531 Kalisz Pom. Koordynacją działań w zakresie realizacji zapisów porozumienia zawartego w dniu 8 lipca 2020 r. pomiędzy Powiatem Drawskim, Powiatem Szczecineckim, Miastem Szczecinek i Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną, którego głównym celem jest współdziałanie na rzecz rozwoju turystyki w regionie poprzez stworzenie marki turystycznej Pojezierze Drawskie Karolina Podolska zlecenie nie 41 707.92 55 200.00 4.00
197/KT/2020 2020-12-18 2021-01-01 2021-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "REST"Grzegorz Mikołajczak, Renata Mikołajczak, Patrycja Wydra Spółka Jawna, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wróblewskiego 31 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Daniel Rumowski - nie 0.00 115 000.00 0.00
198/INŻ/2020 2020-11-09 2020-11-10 2020-11-25 Pracownia Projektowa avoCADo Grzegorz Żabicki, ul. Sikorskiego 6/1, 78-520 Złocieniec, NIP 253-021-23-08, REGON 320277001 Modernizacja budynku przy ulicy Wałeckiej w Czaplinku Mirosław Szulist Roboty budowlane nie 104 878.05 129 000.00 129.00
199/INŻ/2020 2020-11-16 2020-11-16 2020-12-03 Pracownia Projektowa avoCADo Grzegorz Żabicki, ul. Sikorskiego 6/1, 78-520 Złocieniec, NIP 253-021-23-08, REGON 320277001 Modernizacja internatu przy ul. Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim Mirosław Szulist Roboty budowlane nie 127 777.78 138 000.00 138.00
200/INŻ/2020 2020-12-07 2020-12-07 2021-04-30 Badania Archeologiczne i Antropologiczne Piotr Banaszak, ul. S. Mikołajczyka 34b/3 72-100 Goleniów Wykonanie interwencyjnych, ratowniczych badań archeologicznych na terenie powstającego parkingu przy ulicy Bolesława Chrobrego w Drawsku Pomorskim Mirosław Szulist Zlecenia nie 5 500.00 5 500.00 5.00
243/BHP/2020 2020-11-19 2020-11-19 2021-10-31 Gabinet medycyny pracy Wahab Al Kwaik ul. Mickiewicza 4/14 78-500 Drawsko Pom. Umowa o świadczenie usług medycznych dla pracowników Starostwa Marlena Romek Umowa o świadczenie usług medycznych nie 0.00 0.00 0.00
244/BHP/2020 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-30 Zakład usługowo-handlowy "ELBUD" Krzysztof Rozmarynowski ul. Pusta 1/7 78-520 Złocieniec Pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i oględziny instalacji elektrycznej Marlena Romek Umowa na pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i oględziny instalacji elektrycznej nie 7 967.50 9 800.00 9.00
201/PR/2020 2020-12-14 2020-12-14 2021-01-11 Renata Drozd Przygotowanie projektu graficznego albumu fotograficznego rzeki Drawy Karolina Podolska o dzieło nie 3 000.00 3 000.00 3.00
202/OZ/2020 2020-12-11 2020-12-11 2020-12-21 Usługi transportowe Andrzej Zieliński Przewóz butli tlenowych w związku z COVID 19 dla pacjentów Drawskiego Centrum Specjalistycznego Jolanta Banaszek umowa nie 0.00 1 000.00 1.00
203/Ek/2020 2020-12-14 2020-12-14 2020-12-14 Małgorzata Mróz pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
204/Ek/2020 2020-12-14 2020-12-14 2020-12-14 Anna Bartosz pełnienie funkcji eksperta podczas egzaminów Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 300.00 300.00 300.00
205/INŻ/2020 2020-07-03 2020-07-03 2021-01-15 FUH "Ekonomiczna Realizacja Inwestycji", ul. Juliana Fałata 4, 78-500 Drawsko Pomorskie NIP 2530162378 Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego przy realizacji zadania pn.:" Budowa ogólnodostępnego parkingu przy budynku użyteczności publicznej dla pacjentów Szpitali Polskich" Mirosław Szulist Zlecenia nie 8 130.08 10 000.00 10.00
245/OR/2020 2020-12-15 2021-01-01 2021-12-31 Maciej Oborski , Kancelaria Adwokacka Plac Konstytucji 12; 78- 500 Drawsko Pomorskie Świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
206/INŻ/2020 2020-12-04 2020-12-04 2020-12-11 Pracownia Projektowa avoCADo Grzegorz Żabicki, ul. Sikorskiego 6/1, 78-520 Złocieniec, NIP 253-021-23-08, REGON 320277001 Dostawa, podłączenie i uruchomienie systemu mechanicznej wentylacji w internacie przy ulicy Warmińskiej 2 w Drawsku Pomorskim Mirosław Szulist Roboty budowlane nie 38 888.89 42 000.00 42.00
246/Or/2020 2020-12-17 2021-01-01 2021-12-31 Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Stasik, ul. Nowomiejska 26/1a, 78-300 Świdwin Świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
247/Or/2020 2020-12-17 2021-01-01 2021-12-31 Daria Głowacka - Kancelaria Adwokacka ul. Ratuszowa 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w tym mediacje w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa zlecenie nie 0.00 15 015.00 0.00
248/Or/2020 2020-12-18 2021-01-01 2021-12-31 Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu drawskiego w 2021 roku” Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 64 020.00 0.00
249/INŻ/2020 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-21 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Montażowych II , Bogdan Szymczak, ul. Karpacka 7, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 674-122-76-22 „Usunięcie awarii i modernizacja kanalizacji sanitarnej przy budynku internatu Zespołu Szkół w Złocieńcu, ul. Wojska Polskiego 8” Joanna Stasiak umowa nie 0.00 30 000.00 0.00
250/Or/2020 2020-12-18 2021-01-01 2021-12-31 Kamil Sęk Kancelaria Radcy Prawnej ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard Świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w tym mediacje w punkcie w Drawsku Pomorskim Małgorzata Katuszonek umowa nie 0.00 15 015.00 0.00
251/INŻ/2020 2020-12-07 2020-12-07 2020-12-28 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Montażowych II , Bogdan Szymczak, ul. Karpacka 7, 78-500 Drawsko Pomorskie „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w MOW w Czaplinku ul. Pławieńska 4-6 - II etap" Joanna Stasiak umowa nie 0.00 18 736.64 18.00
252/ZP/2020 2020-12-08 2020-12-08 2021-02-28 PPHU MARBUD Andrzej Marek ul. Gen. Okulickiego 5, 78-520 Złocieniec Budowa pracowni terapeutyczno-rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznych w istniejącym budynku usługowym wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 29 500.00 29.00
253/ZP/2020 2021-01-01 2021-01-01 2021-12-31 Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o. Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz w jednostkach Powiatu Drawskiego. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 14 760.00 14.00
207/INŻ/2020 2020-12-24 2020-12-24 2020-12-29 MAX-SYSTEM Grzegorz Sycz, Linowno 26/3, 78-500 Drawsko Pomorskie, NIP 253-010-56-01 Zakup i dostawa urządzeń i materiałów w celu przebudowy kotłowni gazowej w budynku przy ulicy Piłsudskiego 20 w Drawsku Pomorskim Mirosław Szulist Dostawa nie 53 658.54 66 000.00 66.00
208/INŻ/2020 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-30 ARCHIFORMA Pracownia projektowa, ul. Bieszczadzka 13, 78-500 Drawsko Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn."Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły przy ulicy Seminaryjnej 2 w Drawsku Pomorskim" Mirosław Szulist Zlecenia nie 18 000.00 22 140.00 22.00
254/ZP/2020 2020-12-31 2021-01-01 2021-01-31 Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o. ul. Platanowa 15, 62-200 Gniezno Świadczenie usług audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego. Agnieszka Gągalska umowa nie 0.00 14 760.00 14.00
001/Or/2021 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-31 Hurt - Detal Artykuły Przemysłowe Andrzej Ptak, ul. 5- go Marca 15, 78-520 Złocieniec umowa na dostarczenie środków czystości Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 42 212.14 0.00
002/Or/2021 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "NOTES"S.C. Janina I Henryk Sienkiewicz, Pl. Konstytucji 8-11, 78-500 Drawsko Pomorskie umowa na dostarczanie materiałów biurowych Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 2 228.13 0.00
003/Or/2021 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-31 Hurt - Detal Artykuły Przemysłowe Andrzej Ptak, ul. 5- go Marca 15, 78-520 Złocieniec umowa na dostarczanie papieru kserograficznego Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 19 149.25 0.00
004/Or/2021 2021-01-04 2021-01-04 2021-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "NOTES"S.C. Janina i Henryk Sienkiewicz, Pl. Konstytucji 8-11, 78-500 Drawsko Pomorskie umowa na dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze) Monika Wawrzyniak umowa nie 0.00 69 161.91 0.00
005/INŻ/2021 2021-01-05 2021-01-05 2021-01-15 Przemysław Radomski, ul. Basztowa 1B/17, 78-500 Drawsko Pomorskie Wykonanie prac polegających na obsłudze realizacji projektu w ramach "programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B programu. Przemysław Radomski zlecenia nie 772.64 772.64 772.00
209/BHP/2020 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-15 BHP i Ochrona PPOŻ Robert Nowicki, Złocieniec Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Obr. Westerplatte 11 Marlena Romek umowa nie 0.00 1 500.00 0.00
210/BHP/2020 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-15 Zakład Komniarski Łukasz Naumiak, Złocieniec, ul. Dębowa 10 Analiza techniczna sprawności przewodów kominowych i podłączeń dymnych, spalinowych i wentylacujnych w budynkach Starostwa. Marlena Romek UMOWA nie 0.00 1 500.00 1.00
211/BHP/2020 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-31 Usługowy Zakłąd Instalatorstwa Sanitarnego i Gazu , Złocieniec ul. Boczna 17 kontrol szczelności instalacji gazowych w budynkach Starostwa Marlena Romek umowa nie 0.00 3 000.00 0.00
212/BHP/2020 2020-12-30 2020-12-30 2020-12-31 Wojciech Półtorak okresowy przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej w budynkach Starostwa Marlena Romek umowa zlecenie nie 0.00 3 400.00 0.00
006/NGO/2021 2020-12-28 2020-12-28 2021-12-31 Witkac sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a Umowa na usługę dostępu do systemu WITKAC.pl Romana Kowalewicz umowa nie 3 809.00 4 570.07 4.00
007/GN/2021 2021-01-07 2021-01-07 2024-01-07 Ryszard Kak umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 74/2 o powierzchni 0,6011 hana czas oznaczony do 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 160.00 0.00 0.00
213/inż/2020 2020-12-31 2021-01-01 2024-12-31 PKS Złocieniec Sp. zo.o. z siedzibą w Złocieńcu, ul. Piaskowa 8, 78-520 Złocieniec Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Anna Hnatkowska Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nie 4.00 4.00 0.00
005/Or/2021 2021-01-04 2021-01-01 2021-02-28 Magdalena Grzegorczyk, Drawsko Pomorskie koordynacja działań w zakresie realizacji KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO naczelnik Wydziału inwestycji zlecenie nie 6 000.00 6 000.00 6.00
008/ON/2021 2018-07-14 2021-01-13 2021-12-31 ISPL CEZARY MARGAS 73-110 Stargard, ul. Warszawska 3/3 praca w PZOoN (badanie + ocena stanu zdrowia) Zofia Szymczak UMOWA nie 0.00 50.00 0.00
010/ON/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Włodzimierz Kuta Neurolog, Stargard, ul. Pogodna 7/7 praca w PZOoN (badanie i sporządzanie ocen stanu zdrowia ) Zofia Szymczak UMOWA nie 0.00 50.00 0.00
011/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Pracownia Psychologiczna 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gnieźnieńska 4/2 praca w PZOoN ( sporządzanie ocen psychologicznych) Zofia Szymczak UMOWA nie 0.00 30.00 0.00
012/ON/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Urszula Bolewicz Drawsko Pomorskie praca w PZOoN (sporządzanie ocen pedagogicznych) Zofia Szymczak Umowa zlecenia nie 0.00 30.00 0.00
013/ON/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 praca w PZOoN (badanie + sporządzanie ocen stanu zdrowia) Zofia Szymczak UMOWA nie 0.00 50.00 0.00
014/ON/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Katarzyna Pyszka Drawsko Pomorskie praca w PZOoN (sporządzanie ocen funkcjonowania społecznego) Zofia Szymczak Umowa zlecenia nie 0.00 30.00 0.00
015/ON/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-12-31 Inga Moczarska Złocieniec praca w PZOoN (sporządzanie ocen stanu zdrowia ) Zofia Szymczak Umowa zlecenia nie 0.00 30.00 0.00
16/OZ/2021 2021-01-13 2021-01-13 2021-01-13 Usługi Transportowe Andrzej Zieliński ul. Dworcowa 27/24 78-54- Kalisz Pomorski Usługę polegająca na przewiezieniu do napełnienia butli tlenowych w związku z COVID-19, dla pacjentów Powiatu Drawskiego, przebywających w Drawskim Centrum Specjalistycznym. Jolanta Banaszek Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Umowa nie 1 200.00 1 200.00 1.00
17/OZ/2021 2021-01-21 2021-01-21 2021-01-21 Usługi Transportowe Andrzej Zieliński ul. Dworcowa 27/24 78-54- Kalisz Pomorski Usługę polegająca na przewiezieniu do napełnienia butli tlenowych w związku z COVID-19, dla pacjentów Powiatu Drawskiego, przebywających w Drawskim Centrum Specjalistycznym Jolanta Banaszek Umowa nie 1 200.00 1 200.00 1.00
18/OZ/2021 2021-01-29 2021-01-29 2021-01-29 Usługi Transportowe Andrzej Zieliński ul. Dworcowa 27/24 78-54- Kalisz Pomorski wykonania, usługę polegającą na przewiezieniu do napełnienia butli tlenowych w związku z COVID-19, dla pacjentów Powiatu Drawskiego, przebywających w Drawskim Centrum Specjalistycznym. Jolanta Banaszek umowa nie 1 000.00 1 000.00 1.00
19/PR/2021 2020-02-12 2021-01-01 2021-12-31 Kurier Czaplinecki Druk w miesięczniku Kurier Czaplinecki materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących prac Zarządu Powiatu Drawskiego i Starostwa Powiatowego. Karolina Podolska zwykła nie 3 600.00 3 600.00 3.00
20/PR/2021 2021-02-12 2021-01-01 2021-12-31 "HORNET" Tomasz Jasyk ul. Złocieniecka 31 b /3, 78-500 Drawsko Pom. Zamieszczanie na stronie głównej portalu "Magazyn Drawski" oraz w działach tematycznych nie mniej niż 6 informacji oraz bezpłatną promocję tych informacji na profilu facebookowym portalu Karolina Podolska zwykła nie 3 600.00 3 600.00 3.00
21/PR/2021 2021-02-12 2021-01-01 2021-12-31 Waldemar Rogal, 78-500 Drawsko Pom. ul. Michała Wywiórskiego 9 Wydawanie w Powiatowej Gazecie Drawskiej dwóch stron pn. „Powiat Drawski - jezior pięknych morze Karolina Podolska zwykła nie 8 856.00 8 856.00 8.00
22/PR/2021 2021-02-12 2021-01-01 2021-12-31 Adam Cygan Zamieszczanie na stronie głównej portalu "DSI Drawskie Strony Internetowe" oraz w działach tematycznych nie mniej niż 6 informacji miesięcznie oraz bezpłatną promocję tych informacji na profilu facebookowym DSI. Karolina Podolska zwykła nie 3 600.00 3 600.00 3.00
23/PR/2021 2021-02-12 2021-01-01 2021-12-31 Marcin Łukasz, ul. Mickiewicza 4/17, 78-500 Drawsko Pomorskie Zamieszczanie na stronie głównej portalu "drawskopomorskie.com" oraz w działach tematycznych nie mniej niż 6 informacji miesięcznie oraz bezpłatną promocję tych informacji na profilu Facebook drawskopomorskie.com oraz LokalnyReporter.pl. Karolina Podolska zwykła nie 3 600.00 3 600.00 3.00
024/INŻ/2021 2021-01-04 2021-01-04 2022-12-31 Wywóz Nieczystości Stałych - B. Dworkiewicz, ul. Malczewskiego 9, 78-500 Drawsko Pomorskie Świadczenie usług wywozu nieczystości Mirosław Szulist Zlecenia nie 49 763.00 53 744.04 0.00
24/Ek/2021 2021-01-22 2021-01-22 2021-12-31 Krystian Ignacak umowa zlecenie na realizację zajęć rewalidacyjnych w ramach programu "Za życiem" Izabela Krężołek umowa zlecenie nie 58.00 58.00 58.00
25/Ek/2021 2021-02-17 2021-01-01 2021-08-31 Powiat Drawski zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi transportu i opieki podczas transportu uczniów niepełnosprawnych Izabela Krężołek umowa nie 50.00 50.00 50.00
26/OZ/21 2021-02-19 2021-02-20 2021-02-20 Usługi Transportowe Andrzej Zieliński ul. Dworcowa 27/24 78-54- Kalisz Pomorski Usługę polegającą na przewiezieniu do napełnienia butli tlenowych w związku z COVID-19, dla pacjentów Powiatu Drawskiego w Drawskim Centrum Specjalistycznym. Jolanta Banaszek Umowa nie 1 200.00 1 200.00 1.00
26/OZ/2021 2021-02-19 2021-02-20 2021-02-20 Usługi Transportowe Andrzej Zieliński ul. Dworcowa 27/24 78-54- Kalisz Pomorski Usługę polegająca na przewiezieniu do napełnienia butli tlenowych w związku z COVID-19, dla pacjentów Powiatu Drawskiego, przebywających w Drawskim Centrum Specjalistycznym Jolanta Banaszek Umowa nie 1 200.00 1 200.00 1.00
27/INF/2021 2021-02-10 2021-02-10 2022-02-09 Sulimo Software Na wykonanie serwisu internetowego powiatdrawski.pl Krzysztof Kaziszyn Umowa nie 4 000.00 4 920.00 4.00
28/INF/2021 2021-02-10 2021-02-10 2023-02-09 Orange Pakiet usług internet firmowy i telefon biurowy Krzysztof Kaziszyn Umowa nie 1 736.98 2 136.48 89.00
29/GN/2021 2021-02-19 2021-02-01 nieokreślony Bartosz Piotrowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 40 posadowionej na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obrębie nr 0003 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 78.75 0.00