herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Rejestr umów

Rejestr umów jednostki.

Wpisz dane umowy, której szukasz

Numer umowy Data zawarcia Termin realizacji od Termin realizacji do Nazwa i adres wykonawcy Opis przedmiotu umowy Pracownik Rodzaj umowy Finansowana ze środków UE Wartość netto PLN Wartość brutto PLN Wartość faktury PLN
065/INŻ/2018 2018-04-11 2018-04-11 2018-05-30 Piotr Fic Pracownia Projektowo-Wykonawcza ul. Kopańskiego 87/5, 71-050 Szczecin Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: "Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego" (7 budynków). Joanna Stasiak, Mirosław Szulist umowa tak 0.00 48 890.00 0.00
066/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Anna Gorzewska - Bronk Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
067/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Grzegorz Miron Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
068/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Agnieszka Andrearczyk-Wożniakowska Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
069/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Beata Nowicka - Jagodzińska Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
070/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Monika Okoniewicz Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
071/Ek/2018 2018-04-09 2018-04-14 2018-04-14 Katarzyna Strehl Umowa na przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pn. "Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych" Izabela Krężołek - -- 550.00 550.00 550.00
072/Pr/2018 2018-04-10 2018-04-17 2018-04-17 Tomasz Gogol Zorganizowanie koncertu Lukasa Gogola podczas Powiatowej Gali Talentów w dniu 17.04.2018 oraz udział Lukasa Gogola w pracach jury podczas ww imprezy Karolina Podolska, Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 2 000.00 0.00 0.00
073/Or/2018 2018-04-10 2018-04-12 2018-06-30 Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Dzieci I Młodzieży „Przytulak” z siedzibą w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Spektakl profilaktyczny Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 500.00 0.00
074/Or/2018 2018-04-10 2018-04-16 2018-12-20 Stowarzyszeniem „Wspólnota Lokalna” , ul. Kochanowskiego 12/11, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Razem - zdrowi i aktywni Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 300.00 0.00
075/Or/2018 2018-04-11 2018-04-19 2018-12-31 Stowarzyszeniem Żarek, ul. Kolejowa 6/3, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Żyj bezpiecznie Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 8 000.00 0.00
076/Or/2018 2018-04-12 2018-04-16 2018-11-30 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Chcę Ci skrzydła dać!” Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 900.00 0.00
077/Or/2018 2018-04-16 2018-04-26 2018-06-29 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Czaplineckie Szuwary”- I letni piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
078/Or/2018 2018-04-16 2018-04-26 2018-12-31 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:„Zdrowo, kolorowo na sportowo” Aktywizacja ruchowa osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 800.00 0.00
079/Or/2018 2018-04-16 2018-04-24 2018-08-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
080/Or/2018 2018-04-16 2018-04-23 2018-12-31 Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Dworcowa 2, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym, integracja środowiska seniorów" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
081/Or/2018 2018-04-17 2018-04-23 2018-06-30 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20 , 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Piknik Młodych Pasjonatów - organizacja warsztatów twórczych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
082/Or/2018 2018-04-17 2018-05-01 2018-08-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Obóz terapeutyczny nad jeziorem Siecino- Aktywna rekreacja, służąca poprawie społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 900.00 0.00
083/Or/2018 2018-04-17 2018-05-01 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu, ul. A. Mickiewicza 16, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
084/GN/2018 2018-04-18 2018-04-18 2018-11-30 Biuro Geodezji Edward Biernacki, 78-400 Szczecinek, ul. Czaplinecka 6 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 54/3 o pow. 0,64 ha położona w obrębie Dębsko, gm. Kalisz Pomorski wraz z aktualizacją EGiB, ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oraz wyznaczeniem punktów granicznych. Barbara Sycz umowa -- 0.00 2 460.00 0.00
085/GN/2018 2018-04-18 2018-04-18 2018-08-31 Biuro Geodezji Edward Biernacki, 78-400 Szczecinek, ul. Czaplinecka 6 podział nieruchomości tj. działki gruntu 165/3 - droga powiatowa położona w obrębie Żabin, gmina Wierzchowo Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 2 214.00 0.00
086/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-17 2019-06-30 Centrum Szkolenia ATUT Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych w Oświęcimiu Rynek Główny 15 32-600 Oświęcim Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie Kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Agnieszka Gagalska tak tak 0.00 62 180.00 62.00
087/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-17 2018-04-23 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn 1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku w ramach Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 8 955.70 8.00
088/PR/2018 2018-04-23 2018-04-24 2018-04-24 Daniel Puchalski Tłumaczeniu konsekutywne z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie podczas wizyty 6 - osobowej delegacji z Niemiec Karolina Podolska - -- 360.00 360.00 360.00
089/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 4 000.00 0.00
090/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Klub Aktywnych, ul. 11-go Pułku Piechoty 19/1, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Flamenco- taniec sposobem na szczęście i zdrowie" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 5 500.00 0.00
091/Or/2018 2018-04-18 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku „, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym wraz z integracją środowiska seniorów." Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
092/INŻ/2018 2018-04-24 2018-04-24 2018-05-21 Daniel Puchalski przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkoleń gastronomicznych dla nauczycieli, 2) organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych i językowych dla nauczycieli, 3) organizacja i przeprowadzenie szkoleń nauczycieli PCKZiU w Drawsku Pom. w zawodach mechanicznych - mech. poj. samochodowych realizowanych w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Joanna Stasiak tak tak 0.00 701.00 0.00
093/Or/2018 2018-04-23 2018-04-24 2018-06-16 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich, ul. Prof. Zbigniewa Religi 38 , 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" „Trzeci Maja – obchodzimy Święto Narodowe” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 500.00 0.00
094/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” ul. Wolności 20 78- 540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:"Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie powiatu drawskiego oraz przygotowanie młodzieży do zawodu ratownika medycznego" Małgorzata Katuszoneki umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
095/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-05-30 Uczniowski Klub Sportowy Czapla, ul. Pławieńska 4-6 ,78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Blokowisko" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
096/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-07-30 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Przytulak”,ul. Połczyńska 9 ,78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzieci Dzieciom - festyn z okazji Dnia Dziecka " Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
097/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-30 Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim , Park Chopina 2/4, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Życie kulturalne emerytów" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 800.00 0.00
098/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja konkursu grantowego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 8 000.00 0.00
099/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, upowszechnienie aktywnego wypoczynku i promocji rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży z Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 670.00 0.00
100/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 930.00 0.00
101/Or/2018 2018-04-23 2018-05-01 2018-07-20 Stowarzyszenie Turystyczno – wędkarskie „Wędkarskie opowieści” , ul. Wolności 6 ,78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Wędkarstwo bez barier" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 300.00 0.00
102/Or/2018 2018-04-25 2018-05-01 2018-07-31 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Drawski bieg przełajowy" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 700.00 0.00
103/Or/2018 2018-04-25 2018-05-02 2018-12-31 Stowarzyszenie ŻAREK Drawsko Pomorskie, ul. Kolejowa 6/3, 78- 500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Na zdrowie" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 6 000.00 0.00
104/Or/2018 2018-04-25 2018-05-02 2018-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja imprez sportowych wpływających na sprawność fizyczną strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i sympatyków pożarnictwa z terenu Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 500.00 0.00
105/Or/2018 2018-04-25 2018-05-04 2018-06-30 Klub Sportowy Iras- Czaplinek, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci – IRAS CUP 2018 " Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 4 500.00 0.00
106/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-09-30 UKS „SZKWAŁ”, ul. I Dywizji WP 4 , 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Żagle 2018" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 7 000.00 0.00
107/Or/2018 2018-04-26 2018-05-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Czapla Czaplinek , ul. Białego Orła 40, 78 – 552 Kluczewo dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Promocja aktywności ruchowej oraz sportu poprzez tenis stołowy wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 600.00 0.00
108/PR/2018 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-13 Norbert Zbróg Przygotowaniu koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów niezbędnych do realizacji imprezy terenowej pn. BÓBR RAJD 13 w dniu 13 maja 2018 r., Karolina Podolska - -- 0.00 4 389.00 4.00
109/PR/2018 2018-04-26 2018-04-27 2018-04-30 FH - U "ANDA", ul. Parkowa 2, Dębno Opracowanie dokumentacji fotograficzno - informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko w dniach 27 - 30.04.2018 Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 1 000.00 1.00
110/Or/2018 2018-04-27 2018-05-04 2018-07-30 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży „Przytulak”,ul. Połczyńska 9 ,78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" VI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Drawskiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 400.00 0.00
111/Or/2018 2018-05-02 2018-05-08 2018-07-10 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" NGO dla wolontariatu - Piknik Stowarzyszeń " Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
112/Or/2018 2018-04-27 2018-05-07 2018-07-24 Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie Suliszewo 78, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Piłka nożna łączy pokolenia" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 800.00 0.00
113/Or/2018 2018-04-27 2018-12-04 2018-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu, ul. A. Mickiewicza 16, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
114/PR/2018 2018-04-30 2018-05-12 2018-05-12 Bartłomiej Michalczyk Vox in Corde Suliszewo 16D/23 78 - 500 Drawsko Pomorskie Wykonanie plenerowego koncertu zespołu Vox in Corde w dniu 12.05.2018 na Regionalnym Dniu Młodzieży w Złocieńcu Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 4 000.00 4 000.00 4.00
115/PR/2018 2018-04-26 2018-04-26 2018-05-12 Gmina Złocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec umowa w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania Regionalnego Dnia Młodzieży Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 10 000.00 10.00
116/Or/2018 2018-05-04 2018-05-07 2018-09-30 Styowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Biały Zdrój 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Podtrzymywanie tradycji - aktywny senior na sportowo" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
117/Or/2018 2018-05-07 2018-05-08 2018-12-31 Stowarzyszenie Sportowym "Sokół" w Suliszewie, Suliszewo 78, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 200.00 0.00
118/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-06-30 Klubem Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzień dziecka na sportowo" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
119/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-07-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Marsz z kijkami i inne zabawy rekreacyjne" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 800.00 0.00
120/Or/2018 2018-05-07 2018-05-10 2018-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja Powiatowych Turniejów" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
121/PR/2018 2018-05-08 2018-05-22 2018-05-22 Grażyna Kuroń Organizacja pokazu kulinarnego oraz wykładu o zdrowym żywieniu na promocji książki "Powiat Drawski Smakuje Inaczej" Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 3 500.00 0.00 0.00
122/PR/2018 2018-05-08 2018-06-14 2018-06-14 EDU VOICE Bartłomiej Michalczyk Suliszewo 16D /23 78-500 Drawsko Pomorskie Obsługa konferansjerska podczas imprezy"II Piknik Naukowy Jeziora Tajemnic" dnia 14.06.2018r. Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 1 000.00 1 000.00 1.00
123/PR/2018 2018-05-08 2018-05-24 2018-05-24 EDU VOICE Bartłomiej Michalczyk Suliszewo 16D /23 78-500 Drawsko Pomorskie Obsługa konferansjerska podczas imprezy "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych" połączony z "Dniem Otwartym Starostwa" który odbędzie się dnia 24. 05. 2018 r. Agnieszka Brzeżniakiewicz - -- 1.00 1.00 1.00
124/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-12-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Terapia przez zabawę- warsztaty integracyjne" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
125/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-11-30 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Upowszechnienie aktywnego wypoczynku i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
126/Or/2018 2018-05-09 2018-05-14 2018-12-31 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" VIII Międzypowiatowy Turniej Tańca Osób Niepełnosprawnych. Drawsko Pomorskie" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 4 000.00 0.00
127/Or/2018 2018-05-09 2018-05-10 2018-10-30 Stowarzyszenie Turystyczno- Wędkarskie „Wędkarskie Opowieści” ,ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Wędkuj z nami" Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 900.00 0.00
128/PR/2018 2018-05-09 2018-05-12 2018-05-12 Monika Szuta Usługa nagłośnienia i oświetlenia Regionalnych Dni Młodzieży w Złocieńcu dnia 12 maja 2018 r. Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 2 000.00 2.00
129/Or/2018 2018-05-14 2018-05-15 2018-08-31 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Dzień Rodzicielstwa Zastępczego" Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 9.00 0.00
130/Or/2018 2018-05-14 2018-05-14 2018-12-30 Miejsko- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” , ul. Dworcowa 2A, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Sport jako droga do sukcesu" Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
131/Or/2018 2018-05-14 2018-05-15 2018-12-31 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich , ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Kaliski Festiwal Fotograficzny" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 400.00 0.00
132/INŻ/2018 2018-04-24 2018-04-25 2018-04-25 Pogotowie Kajakowe Sławomir Nowak, ul. Kwiatowa 9, 73-220 Drawno DOJAZD UCZESTNIKÓW PROJEKTU "BUDOWA ZINTEGROWANEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ POPRZEZ WZMOCNIENIE SPECJALIZACJI REGIONALNYCH NA OBSZARZE POWIATU DRAWSKIEGO" NA TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TRASIE: KALISZ POMORSKI – DRAWSKO POMORSKIE / DRAWSKO POMORSKIE – KALISZ POMORSKI Joanna Stasiak umowa tak 0.00 300.00 0.00
133/Or/2018 2018-05-15 2018-05-15 2018-12-31 „Amalą” Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:"Niepełnosprawna intelektualnie młodzież z powiatu drawskiego w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 700.00 0.00
134/Or/2018 2018-05-15 2018-10-01 2018-11-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Dzień Seniora" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 500.00 0.00
136/KT/2018 2018-05-18 2018-05-19 2018-12-22 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Daniel Rumowski - -- 0.00 223 000.00 0.00
135/Or/2018 2018-05-18 2018-06-01 2018-10-30 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich , ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Aktywnie spędzamy czas" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 000.00 0.00
137/Or/2018 2018-05-18 2018-06-01 2018-09-30 Stowarzyszenie Wiosek Kaliskich, ul. Prof. Zbigniewa Religi 38, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" II Kaliskie lato z babcią i dziadkiem – jako aktywna forma spędzania wolnego czasu" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 500.00 0.00
138/GN/2018 2018-05-21 2018-05-21 2028-05-20 Piotr Szczygielski; Dariusz Klimczak Umowa dzierżawy działki gruntu nr 2, o pow. 3,24 ha obręb Borowo, gm. Czaplinek stanowiącej własność Skarbu Państwa - Ws - Jezioro Borowo Małe Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 0.00 848.00 0.00
139/Or/2018 2018-05-23 2018-06-01 2018-10-31 Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, ul. Szpitalna 1, 78-449 Borne Sulinowo dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: I Międzynarodowy Plener Artystycznych Stacja Kultury 2018 Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
140/Or/2018 2018-05-23 2018-06-01 2018-11-01 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Ogólnopolski Turniej BJJ im. Dawida Krasnowskiego Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 500.00 0.00
141/Or/2018 2018-05-23 2018-06-19 2018-10-30 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 500.00 0.00
142/Ek/2018 2018-05-23 2018-05-23 2018-05-23 Zenon Decyk Umowa zlecenie na przeprowadzenie dwóch wykładów dla kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi Izabela Krężołek umowa zlecenie -- 0.00 2 500.00 0.00
143/Or/2018 2018-05-24 2018-06-01 2018-09-30 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: IV Triatlon z Bobrem Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 265.00 0.00
144/GN/2018 2018-05-24 2018-05-21 2028-05-20 Marcin Karsznia umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 1 o pow. 4,37 ha położonej w obrębie Prostynia, gm. Kalisz Pomorski, Ws - jezioro Bliźniacze I Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 974.00 0.00
145/GN/2018 2018-05-24 2018-05-21 2028-05-20 Marcin Karsznia umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 3 o pow. 7,51 ha położonej w obrębie Borowo, gm. Kalisz Pomorski. Ws - jezioro Borowo Wielkie Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 1 702.00 0.00
146/JŻ/2018 2018-05-25 2018-05-25 2018-11-30 Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice dotacja celowa dla Gminy Ostowice z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowicach Jacek Żychliński Umowa -- 0.00 20 000.00 0.00
147/JŻ/2018 2018-05-25 2018-05-25 2018-11-30 Gmina Ostrowice, Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Dotacja dla Gminy Ostrowice, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie Jacek Żychliński - -- 0.00 10 000.00 0.00
148/Or/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-09-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca” , ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób Niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu „Nieznanego Świata” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
149/Or/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-10-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca”, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "V Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych – marsz Nordic Walking" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 475.00 0.00
150/Or/2018 2018-05-28 2018-05-30 2018-07-10 Uczniowski Klub Sportowy „Czapla”, ul. Pławieńska 4-6, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Warszawa - stolica Polski i jej historia" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 300.00 0.00
151/GN/2018 2018-05-28 2018-05-28 2021-05-27 Anna Lachowska umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. dz. gruntu nr 1 o pow. 33,45 ha; obręb Głębokie; gmina Kalisz Pomorski Rafał Szczuchniak umowa -- 22 500.00 0.00 0.00
152/PR/2018 2018-06-04 2018-06-04 2018-06-17 Norbert Zbróg przygotowaniu koncepcji, zasad i regulaminu imprezy pn. MISTRZOSTWA W CHODZENIU PO DRAWIE 2018, Jan Kubabski - -- 0.00 3 690.00 0.00
153/Or/2018 2018-05-30 2018-06-18 2018-10-30 Stowarzyszenie "Filar" , ul. Chrobrego 4 , 78- 500 Drawsko Pom dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Spotkanie integracyjne z okazji pieczonego ziemniaka" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
154/PR/2018 2018-05-28 2018-06-01 2018-06-06 FH - U "ANDA", ul. Parkowa 2, Dębno opracowanie dokumentacji fotograficzno – informacyjnej z Misji V, Sezon III „- Nauka obsługi sonaru oraz prezentacja zdjęć z Czaplinka z czasów 1939-1940” Agnieszka Brzeźniakiewicz - -- 0.00 1 000.00 1.00
155/Or/2018 2018-05-30 2018-07-01 2018-08-31 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "II Ogólnopolski Rajd "Rowerowy Poligon" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
156/Or/2018 2018-06-12 2018-07-01 2018-09-30 Uczniowski Klub Sportowy Czapla, ul. Pławieńska 4-6 ,78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Na szlaku Polskiej Sahary" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
157/Ek/2018 2018-06-12 2018-06-12 2018-12-31 Powiat Drawski Umowa dotyczy udzielenia Powiatowi Drawskiemu dotacji na dofinansowanie zadania: "Poprawa infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu" Izabela Krężołek umowa sporządzona przez Urząd Marszałkowski, której Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał nr WEiS-II/66/2018 -- 20 000.00 20 000.00 20.00
158/Or/2018 2018-06-15 2018-07-10 2018-09-29 Stowarzyszenie Miłośników Kresów Wschodnich, ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Powiatowe Spotkania Środowisk Kresowych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 3 500.00 0.00
159/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-11-30 Wodnye Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. stry Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja VII Maratonu Pływackiego" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 200.00 0.00
160/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-11-30 Wodnye Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. stry Rynek 3, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Słoneczny Patrol na Pojezierzu Drawskim" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
161/Or/2018 2018-06-15 2018-07-01 2018-12-31 Klub Karate Kyokushin Złocieniec, u. Bohaterów Monte Cassino 1a-1b, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja XIX Wojewódzkiej Olimpiady młodzieży w Karate Kyokushin- Złocieniec 2018. Organizacja XI Powiatowego turnieju Mikołajkowego o Puchar Starosty Drawskiego w Karate Kyokushin- Złocieniec 2018 Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 650.00 0.00
162/Or/2018 2018-06-20 2018-07-01 2018-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” , ul. Krótka 24, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sztukaterie. VI Festiwal Sztuk Alternatywnych" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 5 000.00 0.00
163/INŻ/2018 2018-06-08 2018-06-08 2018-08-17 „FALC-BUD” Stanisław Kacianowski, ul. Połczyńska 3/16, 78-520 Złocieniec, Wykonanie modernizacji części pomieszczeń budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku przy ulicy Grunwaldzkiej 1 i Parkowej 2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części pomieszczeń budynków szkolnych w Czaplinku przy ulicach Grunwaldzkiej i Parkowej. Postępowanie przetargowe składa się z dwóch części. Części I dotyczy budynku przy ulicy Grunwaldzkiej zaś część II dotyczy budynku przy ulicy Parkowej. Z przyczyn finansowych zakres przedmiotu zamówienia nie pokrywa się z opisem w dokumentacji projektowej i jest ograniczony. Agnieszka Gągalska tak -- 246 747.97 303 500.00 0.00
164/INŻ/2018 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-27 Dominika Pfeif Usługi Edukacyjne "eduCafe" ul.Zygmuntowska 37/1 78-100 Kołobrzeg organizacja i przeprowadzenie kursu /szkolenia z zakresu języka obcego :angielskiego i niemieckiego branżowego dla 3 nauczycieli ZSP Czaplinek Joanna Stasiak tak -- 6.00 6.00 6.00
165/PR/2018 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-24 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Opracowanie dokumentacji fotograficzno- informacyjnej z Misji IV, sezon III "Polsko Niemiecka ekspedycja" AGNIESZKA BRZEŹNIAKIEWICZ NIE DOTYCZY -- 1 000.00 1 000.00 1.00
166/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-01 2018-12-31 Akademia Morska w Szczecinie Wały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin Świadczenie usług edukacyjnych szkoleń w zakresie: 1.programowanie C++ dla uczniów technikum informatycznego ZSP w Kaliszu Pomorskim 2.programowanie JAVA dla uczniów technikum Joanna Stasiak tak -- 40.00 40.00 40.00
167/Or/2018 2018-06-26 2018-07-10 2018-09-25 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Kaliszu Pomorskim, ul. Leśna 3, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „X Powiatowe warsztaty – Spotkanie z jesienią ” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 800.00 0.00
168/INŻ/2018 2018-04-17 2018-04-01 2019-12-31 PROCAD SA ul.Kartuska 215 80-122 Gdańsk Usługi edukacyjne w zakresie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku(42 osoby) i Złocieńcu(10 osób) w środowisku projektowym AutoCAD Joanna Stasiak tak -- 22.00 22.00 22.00
169/INF/2018 2018-06-29 2018-08-20 2021-08-19 Gawex Media sp. z o.o. w Warszawie oddział w Szczecinku Umowa na dostęp do internetu oraz szyfrowaną transmisję danych Krzysztof Kaziszyn - -- 28 950.00 35 608.50 0.00
170/Ek/2018 2018-07-03 2018-07-03 2018-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na przyznanie dotacji w ramach programu "Aktywna Tablica". Umowę sporządził Urząd Wojewódzki w Szczecinie w dniu 25 czerwca 2018r. , który nadał umowie odrębny nr - 306/D/2018 Izabela Krężołek - -- 41 200.00 41 200.00 41.00
171/Or/2018 2018-07-04 2018-08-01 2018-09-28 Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Pomorska, ul. Nadrzeczna 7/4, 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Marsz z przyrodą” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 800.00 0.00
172/Or/2018 2018-07-05 2018-08-01 2018-12-31 Klub Walki Washi, Broczyno 57, 78-550 Czaplinek Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Konfrontacje sztuk walki- zawody dzieci i młodzieży" Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
173/INŻ/2018 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-07 PHU GASTRO CENTRUM, ul. Siemiradzkiego 15, 64-920 Piła zakup, dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia do pracowni gastronomicznej PCKZiU w Czaplinku Joanna Stasiak nie dotyczy tak 0.00 81 424.85 0.00
174/INŻ/2018 2018-05-02 2018-05-02 2018-05-07 PB Tenders Jakub Pawulski , A. Grzymały - Siedlecki 4/25, 85-868 Bydgoszcz zakup i dostawa sprzętu komputerowego do PCKZiU w Czaplinku Joanna Stasiak nie dotyczy -- 0.00 7 810.50 0.00
175/INŻ/2018 2018-07-23 2018-07-23 2018-07-26 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów Zakup i dostawa drobnego wyposażenia i akcesoriów do pracowni komputerowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim Joanna Stasiak tak tak 8 172.00 10 051.56 10.00
176/INŻ/2018 2018-07-23 2018-07-23 2018-07-26 Centrum Komputerowe PLANETA Marcin Dejas Piwna 32 43-100 Tychy Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Kaliszu Pomorskim Joanna Stasiak tak tak 93 949.43 115 557.81 115.00
177/Or/2018 2018-07-23 2018-08-20 2018-12-31 Stowarzyszenie Biały Zdrój , Biały Zdrój 25, 78- 540 Kalisz Pomorski Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Bliżej siebie” – promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
178/Or/2018 2018-07-23 2018-08-07 2018-10-28 Uczniowski Klub Sportowy„Traper”, ul. Czwartaków 2, 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport” Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 2.00 0.00
179/Inż/2018 2017-11-08 2018-04-01 2019-03-31 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Public Relations dla uczniów w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Anna Hnatkowska tak tak 23 934.95 29 440.00 29.00
180/Inż/2018 2018-06-12 2018-06-26 2018-06-29 Business Master Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz, Pabianice 95-200, ul.Grabowa 8 Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Programowanie C++ w ramach projektu "Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak tak tak 4 055.28 4 988.00 4.00
181/Inż/2018 2018-06-10 2018-06-11 2018-06-14 Moja Consulting Jan Mołoniewicz, Warszawa 02-796 ul. S. Dembego 6/7 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia "Menedżer Gastronomii" w ramach projekt pn.:Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralne, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak tak tak 1 190.00 1 463.70 1.00
182/Or/2018 2018-07-27 2018-08-01 2018-12-30 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Bieg Niepodległości" Małgorzata Katuszonek Umowa -- 0.00 1 200.00 0.00
183/GN/2018 2018-08-01 2018-08-01 2021-08-01 Anna Proch Umowa najmu komórki gospodarczej nr 29 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 73.28 0.00
200/2017 2017-09-30 2018-01-01 2024-12-31 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. Umowa nr 200/2017 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Jacek Kozłowski Aneks nr 1 z dn. 07.02.2018 r. Aneks nr 2 z dn. 30.03.2018 r. Aneks nr 3 z dn. 13.06.2018 r. -- 2 560 000.00 2 560 000.00 0.00
184/INŻ/2018 2018-06-19 2018-06-20 2018-10-30 Event-bar Michał Łoziński, ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursów: 1) kurs barmański I stopnia; 2) kurs kelnerski I stopnia; 3) kurs baristyczny. Joanna Stasiak tak tak 0.00 9 100.00 0.00
185/GN/2018 2018-08-01 2018-08-01 2100-08-01 Irena Orpik Umowa dzierżawy części działki gruntu nr 136/21, o pow. 0,0132 ha obręb 12 miasta Drawsko Pomorskie, gm. Drawsko Pomorskie stanowiącej własność Powiatu Drawskiego - na cele ogrodniczo - rolne Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 0.00 45.00 0.00
186/INŻ/2018 2018-08-08 2018-08-08 2018-10-31 OZERIS Sp.z o.o.Sp.k., ul.Koszarowa 4, Szczecin 70-822 Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego Agnieszka Gągalska tak tak 877 235.77 1 079 000.00 1.00
187/INŻ/2018 2018-07-30 2018-07-30 2036-09-22 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul.Puławska 15 02-515 Warszawa Usługa udzielenia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu roku budżetowego 2018 oraz spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań Agnieszka Gągalska - nie 1 500 000.00 1 500 000.00 1.00
189/INŻ/2018 2012-02-08 2018-08-06 2018-08-16 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BMS" SPÓŁKA JAWNA Z. BIELECKI ul. Staszica 22 82-500 Kwidzyn Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinkuw ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Agnieszka Gagalska tak tak 4 055.20 5 818.64 5.00
190/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-16 GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych. Agnieszka Gągalska tak -- 45 564.00 56 043.72 56.00
191/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-16 Adam Koprowski PHU GASTRO CENTRUM ul. Siemiradzkiego 15 64-920 Piła Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego oraz mebli do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku i Zakup i dostawa akcesoriów kuchennych do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku Agnieszka Gągalska tak -- 67 997.65 83 637.12 83.00
192/INŻ/2018 2018-08-06 2018-08-06 2018-08-13 "MEBLEX" W.ŻELAZEK I D.ŻELAZEK - SPÓŁKA JAWNA ul. Włókiennicza 2 78-520 Złocieniec Zakup, dostawa i montaż mebli do pracowni komputerowej w ZSP w Kaliszu Pomorskim Agnieszka Gągalska tak -- 9 032.52 11 110.00 11.00
193/INŻ/2018 2018-05-28 2018-05-28 2019-12-31 Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna , Chodzież 64-800, ul. Mostowa 2 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacji Agnieszka Gągalska tak -- 65 040.65 80 000.00 80.00
194/INŻ/2018 2018-06-15 2018-04-01 2019-09-30 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia obsługa programu komputerowego GASTROCHEF dla uczniów w ramach projektu pn:"Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Agnieszka Gągalska tak -- 15 609.75 19 200.00 19.00
195/GK/2018 2018-07-31 2018-08-01 2021-07-31 GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007 Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa tak nie 67 500.00 83 025.00 0.00
193/PR/2018 2018-08-08 2018-08-10 2018-08-12 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Opracowanie dokumentacji fotograficzno- informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko w dniach 10-12.08.2018r. Jan Kubabski nie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
196/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-31 MUKS OYAMA Plac Konstytucji 6; 78- 500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Udział Powiatu w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa w Sparcie młodzieżowym. Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 800.00 0.00
197/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-10-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "VI zawody strzeleckie młodzieży powiatu drawskiego" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 1 700.00 0.00
198/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-31 Klub Karate Kyokushin Kan Kalisz Pomorski ,ul. Piłsudskiego 10 ;78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Turniej ZDRK-1 Ligi" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
199/Or/2018 2018-08-21 2018-09-01 2018-12-28 Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury INSPIRACJA; ul. Połczyńska 6; 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "XX Regionalny Przegląd Twórczości Literackiej „Bajkowe Spotkanie” Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 500.00 0.00
200/Or/2018 2018-08-21 2018-09-21 2018-10-22 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Złocieniec ul. Wolności 6, 78- 520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Święto diabetyków w Toruniu, udział w Sympozjum Diabetologicznym Diabetyka Expo 2018" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 2 000.00 0.00
201/EK/2018 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-23 Jerzy Lasak Umowa zlecenie z ekspertem MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Izabela Krężołek nie -- 300.00 300.00 300.00
202/Ek/2018 2018-08-23 2018-08-23 2018-08-23 Anna Żwirska - Kocela Umowa zlecenie z ekspertem MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Izabela Krężołek nie -- 300.00 300.00 300.00
203/INŻ/2018 2018-09-06 2018-09-06 2018-09-12 KNS Przemysław Wielgo ul.Młoda 53 25-619 Kielce Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku Agnieszka Gągalska tak tak 19 607.66 19 607.66 19.00
204/INŻ/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne"OPGK" sp.z o. o. ul. Pniewskiego 3 80-952 Gdańsk Wykonanie usługi geodezyjnej pn."Etap III-modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych: 0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski. Agnieszka Gągalska tak nie 455 100.00 455 100.00 455.00
204/INŻ/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne"OPGK" sp.z o. o. ul. Pniewskiego 3 80-952 Gdańsk Powierzenie danych osobowych w celu realizacji umowy na wykonanie usługi geodezyjnej pn."ETAP III-modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla czterech obrębów ewidencyjnych:0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski Agnieszka Gagalska tak nie 455.00 455.00 455.00
206/GN/2018 2018-09-04 2018-09-04 2021-09-04 Dariusz Wnukowski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 50 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu nie 0.00 73.28 0.00
207/GN/2018 2018-09-06 2018-09-06 2118-09-06 Krzysztof Wojtaś Umowa najmu komórki gospodarczej nr 4 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec - umowa na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.28 0.00
208/Or/2018 2018-09-11 2018-10-01 2018-12-31 Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia”, ul. Gudowo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Dodatkowe formy wsparcia dla podopiecznych” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
209/Or/2018 2018-09-11 2018-10-01 2018-11-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Powiatowe Zawody Strzeleckie upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości” Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 700.00 0.00
210/Ek/2018 2018-09-10 2018-09-10 2019-08-27 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPE-T w Bobrowie. Umowę sporządził PFRON Oddział Zachodniopomorski, który nadał umowie odrębny nr - WRR/000179/16/D Izabela Krężołek umowa -- 80 000.00 80 000.00 80.00
211/Or/2018 2018-09-17 2018-10-15 2018-12-06 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Magiczne Mikołajki" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 4 588.00 0.00
212/Or/2018 2018-09-17 2018-11-10 2018-12-30 Klub Strzelecki Cel Złocieniec, ul. Mickiewicza13; 78-520 Złocieniec Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „V Mikołajkowe otwarte powiatowe zawody strzeleckie" Małgorzata Katuszonek umowa -- 0.00 1 700.00 0.00
213/PR/2018 2018-09-10 2018-09-16 2018-09-16 Norbert Zbróg przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu oraz materiałów na XIV Bóbr Rajd Bujkiewicz Anna nie -- 4 389.00 4 389.00 4.00
214/PR/2018 2018-09-17 2018-09-17 2018-12-31 Oddział Wojewódzki ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego promocja Powiatu na "Kalendarzu Strażackim" Kubabski Jan nie -- 406.50 500.00 500.00
215/GN/2018 2018-09-17 2018-09-17 2118-09-17 Dariusz Wnukowski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 52 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 73.28 0.00
216/GN/2018 2018-09-17 2018-09-17 2118-09-17 Marcin Maciejewski Umowa najmu komórki gospodarczej nr 60 na działce gruntu nr 1/77 obręb 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 73.28 0.00
217/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Złocieńcu78-520 Złocieniec Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci butów strażackich gumowych, wkładek do butów strażackich. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
218/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Czaplinku 78-550 Czaplinek Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci smoka ssawnego pływającego. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
219/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewie 78-552 Kluczewo Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci łodzi ratowniczej. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
220/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2037-06-09 Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowie 78-530 Wierzchowo. Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci pilarki. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
221/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Siemczyno, 78-551 Siemczyno Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci systemu alarmowego DTG. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 1 500.00 0.00
222/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach 78-506 Ostrowicach Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci ubrań koszarowych Jacek Żychliński umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
223/ZK/2018 2018-09-21 2018-09-21 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Worowie 78-523 Ostrowice Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci rozpieracza kolumnowego. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 2 000.00 0.00
224/ZK/2018 2018-09-21 2018-12-31 2018-12-31 Ochotnicza Straż Pożarna w Machlinach 78-553 Broczyno Dotacja celowa Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu/wyposażenia pożarniczego w postaci zestawu do oświetlenia terenu. Jacek Żychliński umowa -- 0.00 1 000.00 0.00
225/GN/2018 2018-09-24 2018-09-24 2018-12-10 Biuro Usług Geodezyjnych "GEOPOL" Zbigniew Sekułowicz; 78-400 Szczecinek; ul. Wiśniowa 5/4 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości tj. działki gruntu 169 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Kołomąt, gmina Czaplinek Rafał Szczuchniak umowa -- 0.00 2 800.00 0.00
226/INŻ/2018 2018-08-12 2018-08-12 2018-12-06 Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo, ul. Piaskowa 9, 72-003 Dobra Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych (mikroinstalacji) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystywania źródeł odnawialnych. Agnieszka Gągalska tak tak 26 700.00 26 700.00 26.00
227/BR/2018 2018-09-26 2018-09-26 2018-10-21 Drukarnia Waldemar Grzebyta Piła Druk kart do głosowania w wyborach samorządowych Sekretarz Powiatu - -- 9 688.00 11 916.24 0.00
228/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Jacek Brzozowski Wykonywanie czynności zleconych przez Starostę w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Starosta Drawski Umowa zlecenie -- 0.00 2 680.00 0.00
229/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Krzysztof Kaziszyn Zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pom., wykonywanie zadań Pełnomocnika do spraw informatyki TKW Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
230/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Paweł Wolański Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim, odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 305.00 0.00
231/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Maria Półrolnik Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
232/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Barbara Kotwica Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
233/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Joanna Rudziewicz Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 2 060.00 0.00
234/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Magdalena Jóźwiak Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
235/BR/2018 2018-09-28 2018-08-16 2018-10-25 Regina Malec Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 685.00 0.00
236/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Aneta Kuszmar Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
237/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Tomasz Lezler Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
238/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Dorota Sielatycka Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
239/BR/2018 2018-09-28 2018-10-21 2018-10-22 Rafał Szczuchniak Odbiór od Gminnej/Miejskiej Komisji Wyborczej pakietów zawierających protokoły z wynikami głosowania Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 345.00 0.00
240/BR/2018 2018-10-01 2018-08-16 2018-10-25 Joanna Andrykowska Zapewnienie obsługi techniczno-materialnych warunków pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu Umowa zlecenie -- 0.00 1 100.00 0.00
241/INŻ/2018 2018-08-29 2018-09-14 2018-09-29 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia kurs carvingu w ramach projektu pn.:"Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej , poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak tak tak 0.00 9 273.60 9.00
242/INŻ/2018 2035-02-08 2018-10-01 2018-12-30 Top-Projekt Krzysztof Derbiszewski ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia kurs obsługi klientów w gastronomii w ramach projektu pn."Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego" Joanna Stasiak tak tak 0.00 8 232.00 8.00
243/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-16 MODERNITY FOR BUSINESS Inga Majewska ul. Reja 7B 76-020 Bobolice Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 20 243.55 20.00
244/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-10-16 EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna ul. Racławicka 23 73-110 Stargard Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia do pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski, do pracowni projektowej w ZSP Drawsko Pomorskie oraz do pracowni rysunku technicznego w ZSP Czaplinek Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 53 293.00 53.00
245/INŻ/2018 2018-10-11 2018-10-11 2018-12-27 Eksponator Patryk Chalimoniuk ul. Gnieźnieńska 4, 78-520 Złocieniec „Wykonanie, dostawa i montaż wystawy edukacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w ramach projektu ”EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim” Agnieszka Gagalska tak tak 0.00 371 952.00 371.00
246/PR/2018 2018-10-03 2018-10-10 2018-10-10 Firma Handlowo - Usługowa "ANDA" Aleksandra de Lorm , 74-400 Dębno, ul:Parkowa 2 Opracowanie dokumentacji fotograficzno - informacyjnej z nurkowania w jeziorze Drawsko które odbyło się w dniach 5 - 6.10.2018 r. w ramach Akcji "Eksploracyjno - Historycznej " Jezioro Tajemnic Bujkiewicz Anna nie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
247/OS/2018 2018-10-16 2018-10-16 2018-11-30 Agencja „Cezar” Cezary Piotrkowicz, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie Inwentaryzacji stanu lasu (ISL) lub Uproszczonych planów urządzania lasu (UPUL) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, znajdujących się na terenie Gminy Drawsko Pomorskie i Gminy Kalisz Pomorski. Katarzyna Achramowicz nie -- 0.00 17 754.89 0.00
248/OS/2018 2018-10-16 2018-10-16 2018-10-31 Rzeczoznawca dr n. przyr. Pan Alojzy Kowalczyk ul. Moniuszki nr 4/B 73-110 Stargard Wykonanie ekspertyzy – opinii dendrologicznej określającej przyczyny obumarcia przesadzonych drzew. Katarzyna Achramowicz nie -- 0.00 941.49 0.00
249/Or/2018 2023-04-10 2018-10-17 2018-11-30 Iwona Joeks- Budzyńska czynności związane ze sprawowaniem kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, ze sprawowaniem nadzoru nad realizacja projektu "Szansa na przyszłość 2" , "Aktywny samorząd" , z realizowaniem rządowego programu "Dobry Start" Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych - -- 0.00 7.00 0.00
250/GN/2018 2018-11-07 2018-11-07 2019-02-28 Rafał Derkacz zakup drewna pozyskanego własnym kosztem i staraniem Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży -- 0.00 426.60 0.00
251/INŻ/2018 2018-11-15 2018-12-30 2018-12-30 Parafia Siemczyno zabytki Anna Hnatkowska tak -- 10 000.00 10 000.00 10.00
252/INŻ/2018 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-30 Parafia Suliszewo Zabytki Anna Hnatkowska tak -- 20 000.00 20 000.00 20.00
253/Inż/2018 2018-11-15 2018-11-15 2018-12-30 Parafia Złocieniec Zabytki Anna Hnatkowska tak -- 20 000.00 20 000.00 20.00
254/INŻ/2018 2012-03-10 2018-09-07 2018-09-17 Alledo Sp. z o.o., ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa Dostawa oraz Montaż Systemu Oświetleniowego opartego na technologii LED w Sali Sportowej w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.gen.W.Andersa w Złocieńcu. Joanna Stasiak tak -- 0.00 40 000.00 40.00
255/INŻ/2018 2018-09-07 2018-09-07 2023-09-07 Alledo Sp. z o.o., ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa Dostarczenie i montaż w Szkole w Sali Sportowej Systemu Oświetleniowego Joanna Stasiak tak -- 0.00 667.89 667.00
256/Ek/2018 2018-10-31 2018-12-22 2019-12-21 Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Izabela Krężołek - -- 0.00 0.00 0.00
257/GK/2018 2018-11-20 2018-11-20 2019-09-30 Geosit Usługi Geodezyjno-Informatyczne Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak, al. Bohaterów Warszawy 31, 70-340 Szczecin pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Technicznego nad realizacją prac geodezyjnych związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa tak -- 51 000.00 62 730.00 62.00
258/Or/2018 2018-12-03 2019-01-01 2019-12-31 Fundacja Honeste Vivere , ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Drawskiego w 2019 roku" Małgorzata Katuszonek - -- 0.00 64 020.00 0.00
259/KT/2018 2018-12-04 2019-01-01 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "REST" Grzegorz Mikołajczak, Renata Mikołajczak, Patrycja Wydra Spółka Jawna, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wróblewskiego 31 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych. Daniel Rumowski - -- 0.00 83 000.00 0.00
260/INŻ/2018 2018-12-07 2019-01-01 2020-12-31 Energa Obrót SA Al.Grunwaldzka 472 Dostawa energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Agnieszka Gagalska tak -- 363 965.60 363 965.60 363.00
261/KT/2018 2018-12-11 2018-12-24 2021-06-30 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 Wytworzenie i dostarczenie przez PWPW S.A. dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń. Daniel Rumowski - -- 0.00 1 250 000.00 0.00
262/GN/2018 2018-12-17 2019-01-01 2020-12-31 Ruch S.A w restrukturyzacji, ul. Chłodna 52; 00-872 Warszawa umowa najmu części działki nr 111/2 o pow. 0,0983 obręb 12 Drawska Pomorskiego jako teren pod kiosk handlowy (pow. 12,58 m2) Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 200.00 0.00 0.00
263/INŻ/2018 2018-12-27 2019-01-01 2019-01-31 ALPHA Tomasz Zaremba ul. Miętowa 14, 60-185 Skórzewo Świadczenie usług audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Drawskiego. Agnieszka Gągalska tak nie 0.00 23 616.00 23.00
264/Or/2018 2018-12-27 2018-12-24 2018-12-24 Daria Głowacka - Kancelaria Adwokacka, ul. Ratuszowa 3, 78-500 Drawsko Pomorskie świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej Lidia Konwa nie -- 48.63 59.82 59.00
265/Or/2018 2018-12-27 2019-01-01 2019-12-31 Maciej Oborski - Kancelaria Adwokacka, ul. Plac Konstytucji 12, 78-500 Drawsko Pomorskie świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej Lidia Konwa nie -- 48.63 59.82 59.00
266/Or/2018 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 Krzysztof Bednarz Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie w Drawsku Pomorskim Lidia Konwa nie -- 48.63 59.82 59.00
267/Or/2018 2018-12-31 2019-01-01 2019-12-31 Kamil Sęk Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Lipowa 2, 78-200 Białogard świadczenie usługi nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie w Drawsku Pomorskim Lidia Konwa nie -- 48.63 59.82 59.00
268/Or/2018 2018-12-31 0006-07-12 2019-12-31 BHP- SZKOLENIA, OBSŁUGA, NADZÓR ul. Sybiraków 4/22 wykonywanie zadań służby bhp w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Sekretarz Powiatu nie -- 0.00 14.00 14.00
001/INŻ/2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-03-14 Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Darskowie-ETAP II-wykonanie przyłącza cieplnego do budynku DPS w Darskowie z istniejącej biogazowni" Agnieszka Gągalska tak tak 17 097.00 17 097.00 17.00
002/Or/2019 2019-01-03 2019-01-03 2019-01-03 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NOTES" S.C. Hurt -Detal Janina i Henryk Sienkiewicz , Pl. Konstytucji 8-11. 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dostarczanie materiałów biurowych Agnieszka Stołowska-Kempa - -- 0.00 27 870.82 0.00
003/Or/2019 2019-01-03 2019-12-31 2019-12-31 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NOTES" S.C. Hurt -Detal Janina i Henryk Sienkiewicz , Pl. Konstytucji 8-11. 78-500 Drawsko Pomorskie Umowa na dostarczanie materiałów eksploatacyjnych (tonery i tusze) Agnieszka Stołowska-Kempa - -- 0.00 75 982.15 0.00
004/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Urszula Bolewicz udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 20.00 0.00
005/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Inga Moczarska udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 20.00 0.00
006/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Prywatna Lekarska lekarz internista Robert Kowalczyk, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Zamkowa 18/9 udział w Pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 35.00 0.00
007/ON/2019 2019-01-08 2019-01-07 2019-12-31 ISPL CEZARY MARGAS, 73-110 Stargard, ul. Warszawska 3/3, udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 35.00 0.00
008/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Włodzimierz Kuta Neurolog, Stargard, ul. Pogodna 7/7 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 35.00 0.00
009/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Pracownia Psychologiczna, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gnieźnieńska 4/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 20.00 0.00
010/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Katarzyna Pyszka udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 20.00 0.00
011/ON/2019 2019-01-07 2019-01-07 2019-12-31 Praktyka Lekarska Małgorzata Nowicka- Ślęzak 72-300 Gryfice, ul. Niechorska 23 b/2 udział w pracach PZOoN w Drawsku Pomorskim Zofia Szymczak - -- 0.00 35.00 0.00
012/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Marcin Szachogłuchowicz umowa najmu komórki gospodarczej nr 3 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
013/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Marcin Śmieszek umowa najmu komórki gospodarczej nr 8 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
014/GN/2019 2019-01-03 2019-01-03 2100-01-03 Bartosz Piotrowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 58 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 73.28 0.00
015/Or/2019 2019-01-02 2019-01-01 2019-12-31 Magdalena Grzegorczyk prace związane z koordynacją działań w zakresie realizacji Kontraktu Samorządowego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu drawskiego oraz we współpracy z wyznaczonymi pracownikami Starostwa Powiatowego w Łobzie oraz Starostwa Powiatowego w Świdwinie Małgorzata Kraus umowa zlecenie -- 0.00 32 520.00 32.00
016/INŻ/2019 2019-01-28 2019-01-28 2019-06-28 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Pile ul. Browarna 19, 64-920 Piła Organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia grafika komputerowa . Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 12 474.00 12.00
269/INF/2018 2018-12-18 2018-12-18 2020-12-18 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn nie -- 936.00 1 151.28 0.00
034/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn - -- 3 415.00 4 200.45 0.00
017/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn - -- 1 491.00 1 833.93 0.00
018/INF/2019 2019-01-10 2019-01-10 2021-05-10 Polkomtel, Warszawa ul. Konstruktorska 4 Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych Krzysztof Kaziszyn - -- 2 583.00 3 177.09 0.00
019/INŻ/2019 2019-01-02 2019-01-01 2020-12-31 Wywóz Nieczystości Stałych B. Dworkiewicz, ul. Malczewskiego 9, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem umowy jest wywóz nieczystości stałych z nieruchomości położonej przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, ul. Plac E. Orzeszkowej 3. Mirosław Szulist nie -- 70.00 75.60 0.00
020/INŻ/2019 2019-01-21 2019-01-21 2019-02-08 COPE Gabriela Poteralska ul. 11 Listopada 68/6, 74-101 Gryfino Przebudowa drogi powiatowej nr 1994Z Osiek Drawski -Wierzchowo-Będlino-Sośnica (etap I). Agnieszka Gągalska tak -- 15 000.00 18 450.00 18.00
021/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-22 Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o. o. ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań Wyposażenie pracowni diagnostyczno-konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 116 289.51 116.00
022/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-01-28 Otoria Sp. z o. o. Sp. k. , ul. Guznera 55, 47-175 Spórok Wyposażenie pracowni diagnostyczno-konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim - drobne wyposażenie oraz doposażenie pracowni stolarskiej w PCKZiU w Czaplinku. Agnieszka Gagalska tak -- 0.00 178 649.06 178.00
023/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-01-28 SPEC-CAR mgr Krzysztof Grzelak , Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pomorskie Zakup, dostawa książek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 1 496.25 1.00
024/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 TRUKMEN Sp. z o. o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin Zakup oprogramowania do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, Zakup, dostawa oprogramowania komputerowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku, Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 25 215.00 25.00
025/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 Vancars Jacek Siejok ul. Daszyńskiego 636 44-151 Gliwice Tekstylia do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 10 686.06 10.00
026/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 Vancars Jacek Siejok , ul. Daszyńskiego 636, 44-151 Gliwice Wyposażenie pracowni ręcznej i mechanicznej obróbki metali w PCKZiU, Część kuchenna pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim, Sanitariaty do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim, Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku. Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 125 466.50 125.00
027/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 VAS sp. cywilna Skarbek , Mąkowski Księginki 17 63-140 Dolsk Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i mechanicznej tworzyw sztucznych w PCKZiU Agnieszka Gagalska tak -- 0.00 197 000.00 197.00
028/INŻ/2019 2019-01-30 2019-01-30 2019-02-28 w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20 g, 40-858 Katowice Meble do pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim Agnieszka Gągalska tak -- 0.00 15 537.11 15.00
029/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Klaudia Gibas, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33/2 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński nie -- 0.00 1 365.00 0.00
030/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2027-09-09 Wioletta Gibas, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 33/2 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
031/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Joanna Boral-Szmagaj, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Mickiewicza 8A/19 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
032/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Edyta Alenowicz, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Sybiraków 1-7/31 Wykonywanie obowiązków pisarza przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński - -- 0.00 1 365.00 0.00
033/ZK/2019 2019-01-28 2019-03-06 2019-03-22 Paweł Giżyński, 78-500 Drawsko Pomporskie, Oleszno ul. Leśna 2/2 Pełnienie obowiązków świetlicowego przez czas trwania kwalifikacji wojskowej. Jacek Żychliński _ -- 0.00 1 365.00 0.00
035/GN/2019 2019-02-01 2019-02-01 2022-01-31 Wiesław Kożyczkowski umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 28 o pow. 1,21 ha obr. Rydzewo gmina Drawsko Pomorskie na czas oznaczony do 31.01.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 277.60 0.00 0.00
036/GN/2019 2019-02-01 2019-02-01 2100-02-01 Jolanta Rokosz umowa dzierżawy nieruchomości Powiatu Drawskiego, tj. części gruntu o powierzchni 0,0700 ha z działki nr 417/2 o powierzchni 0,5310 ha na czas nieoznaczony Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy -- 70.00 0.00 0.00
038/OZ/2019 2019-02-01 2019-02-01 2019-03-31 Beata Guziak Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem koncepcji utworzenia na terenie powiatu drawskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego Jolanta Banaszek - -- 0.00 7 600.00 0.00
039/Ek/2019 2019-02-07 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Wierzchowo do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek - -- 2 600.00 2 600.00 2.00
040/Ek/2019 2019-02-07 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Czaplinek do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek nie -- 9 500.00 9 500.00 9.00
041/GN/2019 2019-02-05 2019-02-05 2019-04-11 Dominik Kaźmierczak umowa najmu komórki gospodarczej nr 10 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.45 0.00
042/GN/2019 2019-02-14 2019-02-14 2019-04-11 Andrzej Brzozowski umowa najmu komórki gospodarczej nr 36 położoną na działce Skarbu Państwa nr 1/77 w obr. 3 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 74.45 0.00
041/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 "HORNET" Tomasz Jasyk ul. Złocieniecka 31 b /3, 78-500 Drawsko Pom. umowa medialna Anna Bujkiewicz nie -- 1 000.00 1 000.00 1.00
042/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 Adam Cygan umowa medialna Anna Bujkiewicz nie -- 500.00 500.00 500.00
043/PR/2019 2019-02-05 2019-01-01 2019-12-31 Powiatowa Gazeta Drawska ul. Wywiórskiego 9, 78-500 Drawsko Pom. umowa medialna Anna Bujkiewicz nie -- 600.00 738.00 738.00
044/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-18 2020-12-31 Refunda sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław audyt rekompensaty PKS 2018-2019 Anna Hnatkowska nie -- 0.00 63 544.26 0.00
045/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-25 2019-02-28 Świat Eventów Nina Żukowska Al.Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu/szkolenia Szkolenie event menager w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska tak tak 2 600.00 2 600.00 2.00
046/INŻ/2019 2019-02-13 2019-02-13 2019-02-18 Katarzyna Tużlak ul. Cieszkowskiego 1/5, Bydgoszcz Przygotowanie publikacji "EKOkorytarze-edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim". Magdalena Grzegorczyk tak nie 0.00 1 636.00 1.00
047/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-06-28 EMT-SYSTEMS Sp.z o. o. , ul. Konarskiego 18 C, 44-100 Gliwice Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie obsługa maszyn CNC w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 2 300.00 2.00
048/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-06-28 Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak, ul. Zaułek Szkolny 24, 55-002 Kamieniec Wrocławski Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie grafika komputerowa w ramach projektu . Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 15 000.00 15.00
049/INŻ/2019 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-29 CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie AUTOCAD w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 4 000.00 4.00
050/GN/2019 2019-02-25 2019-06-01 2029-05-31 Bogdan Jaworski umowa najmu nieruchomości gruntowej nr 32/9 obr. 0008 Kalisza Pomorskiego wraz z budynkiem o pow. 119 m2 Rafał Szczuchniak umowa najmu -- 0.00 3 300.00 0.00
051/INŻ/2019 2012-09-08 2019-03-07 2020-12-31 CNC MILLENA-mgr inż. Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie AUTOCAD w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 24 500.00 24.00
052/GN/2019 2019-03-19 2019-03-19 2028-03-19 Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie "Wędkarskie Opowieści"; ul. WOlności 6; 78-520 Złocieniec umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 7 o pow. 7,36 ha obr. Gronowo gmina Złocieniec na czas oznaczony do 19.03.2028 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 1 502.00 0.00
053/INŻ/2019 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-25 Paweł Górzyński prelegent - konferencja EKOkorytarze A.Hnatkowska tak tak 127.00 127.00 0.00
054/Ek/2019 2019-03-20 2019-01-01 2019-12-31 Powiat Drawski, Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie zlecenie Powiatowi Drawskiemu wykonania usługi w roku 2019 transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Złocieniec do Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek nie nie 0.00 0.00 0.00
055/GN/2019 2019-03-22 2019-03-22 2022-03-21 Andrzej Bielawski umowa dzierżawy działki Skarbu Państwa nr 298/4 w obr. Warniłęg na okres 3 lat Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 213.30 0.00
056/GN/2019 2019-03-28 2019-06-01 2029-05-31 Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych z siedzibą w Bobrowie umowa użyczenia dz. gruntu nr 32/9 obręb 8 miasta Kalisz Pomorski wraz z budynkiem Rafał Szczuchniak umowa użyczenia nie 0.00 0.00 0.00
057/OZ/2019 2019-04-01 2019-04-01 2019-12-31 Beata Guziak wykonywanie czynności związanych z organizacją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Jolanta Banaszek nie nie 0.00 34 200.00 0.00
058/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-19 EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część I – Wyposażenie pracowni TIK w MOW Czaplinek Część II – Doposażenie pracowni informatycznej w ZSP Kalisz Pomorski w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 49 710.45 49.00
059/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-27 GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna ul. Szczecińska 25A 75-122 Koszalin Przedmiotem umowy jest doposażenie w dwa zestawy drobnego sprzętu gastronomicznego dla czterech stanowisk uczniowskich. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 3 270.00 3.00
060/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-04-19 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19 58-405 Krzeszów Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: CZĘŚĆ VI – Materiały eksploatacyjne na kurs renowacji mebli w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 19 711.98 19.00
061/INŻ/2019 2019-04-12 2019-04-12 2019-05-30 SPEC-CAR mgr Krzysztof Grzelak, Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem umowy są części opisane w załączniku nr 1 do SIWZ jako: Część III – Wyposażenie do pracowni rysunku technicznego, Część IV – Doposażenie do pracowni rysunku technicznego – bryły. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 16 792.47 16.00
062/Or/2019 2019-04-08 2019-04-08 2019-12-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dziecko naszym wspólnym dobrem Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 100.00 0.00
063/Or/2019 2019-04-08 2019-04-10 2019-12-20 Stowarzyszenie Współnota Lokalna, ul. Kochanowskiego 12/11,78-550 Czplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Senor potrafi Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 800.00 0.00
064/Or/2019 2019-04-08 2019-04-08 2019-12-31 Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” w Suliszewie Suliszewo 78, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 000.00 0.00
065/Or/2019 2019-12-31 2019-04-15 2019-12-31 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Pomagając innym, pomagamy sobie – wolontariat przeciw wykluczeniu Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
066/Or/2019 2019-04-10 2019-04-15 2019-06-30 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Piknik Młodych Pasjonatów- organizacja twórczych warsztatów Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 6 500.00 0.00
067/Or/2019 2019-04-10 2019-04-15 2019-12-31 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem , ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczny powiat drawski. Nauka i doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przez członków grupy medycznej Medical Team ZSP Kalisz Pomorski oraz prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 400.00 0.00
068/Or/2019 2019-04-10 2019-04-29 2019-07-31 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodziny „Familia” , ul. B. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pom. dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień rodzicielstwa zastępczego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 5 262.00 0.00
069/Or/2019 2019-04-16 2019-04-16 2019-11-30 „Amala” Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:„Jesteśmy Supermocni” Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 800.00 0.00
070/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez sportowych wpływających na sprawność fizyczną strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i sympatyków pożarnictwa z terenu powiatu drawskiego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 500.00 0.00
071/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bezpieczny powiat Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 000.00 0.00
072/Or/2019 2019-04-17 2019-04-19 2019-12-31 Stowarzyszenie Żarek, ul. Kolejowa 6/3 ,78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zdrowie przede wszystkim Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 000.00 0.00
073/Or/2019 2019-04-17 2019-04-24 2019-10-30 Klub Sportowy Orliczek, ul. Złocieniecka 25, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Orli w grze Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
074/Or/2019 2019-04-17 2019-04-29 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 10 000.00 0.00
075/Or/2019 2019-04-18 2019-04-23 2019-06-20 Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin, ul. Somosierry 32c, 71-181 Szczecin, dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w średniodystansowym i nocnym biegu na orientację oraz otwarte mistrzostwa powiatu drawskiego” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 6 900.00 0.00
076/OR/2019 2019-04-01 2019-04-01 2019-06-30 Irena Osoś, Koszalin przygotowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego Małgorzata Kraus - nie 0.00 12 030.00 12.00
077/Or/2019 2019-04-23 2019-05-02 2019-08-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 200.00 0.00
078/Or/2019 2019-04-23 2019-05-02 2019-11-30 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nordic Walking sport dla każdego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 800.00 0.00
079/Or/2019 2019-04-23 2019-05-06 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. A. Mickiewicza 16, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 5 000.00 0.00
080/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-06-28 „Amala” Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Bobrowo 7, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Czaplineckie Szuwary” – II letni piknik artystyczno – integracyjny osób niepełnosprawnych " Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
081/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja czasu wolnego osób w wieku emerytalnym wraz z integracją środowiska seniorskiego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 5 000.00 0.00
082/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-09-30 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
083/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, ul. Stary Rynek 6, 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja konkursu grantowego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 000.00 0.00
084/Or/2019 2019-04-23 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: IX Międzynarodowy turniej tańca osób niepełnosprawnych Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 850.00 0.00
085/Or/2019 2019-04-23 2019-04-02 2019-10-31 Stowarzyszenie Filar , ul. B. Chrobrego 4 ,78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jesteśmy aktywni- jesteśmy samodzielni Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 500.00 0.00
086/Or/2019 2019-04-26 2019-04-29 2019-10-31 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegowa Rundorfina, ul. Wałecka 79, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „II Bieg Rybaka – przygotowanie kondycyjna i kompleksowa organizacja” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 500.00 0.00
087/Or/2019 2019-04-26 2019-05-08 2019-12-30 Stowarzyszenie Seniorów w Drawsku Pomorskim, ul. Park Chopina 2/4, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Promowanie i wspieranie aktywnych firm spędzania czasu wolnego przez osoby starsze ” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 000.00 0.00
088/Or/2019 2019-04-26 2019-05-10 2019-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 000.00 0.00
089/GN/2019 2019-04-26 2019-04-26 2019-12-31 Iwona Hałuszczyk umowa kupna-sprzedaży drewna w ilości ok. 8,33 m3 (twardego) i ok. 0,87 m3 (miękkiego) pozyskanego z działki Skarbu Państwa nr 4/1 obr. 9 miasta Złocieniec Rafał Szczuchniak umowa kupna-sprzedaży nie 0.00 432.00 0.00
090/Or/2019 2019-04-30 2019-05-01 2019-12-31 Klub Sportowy Iras- Czaplinek, ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: V Międzynarodowy Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci – IRAS CUP 2019 Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 500.00 0.00
091/Or/2019 2019-04-30 2019-05-01 2019-12-31 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Integracja młodzieży wolontariackiej z osobami społecznie wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 700.00 0.00
092/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-31 Stowarzyszenie „Złoty Wiek” Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
093/Os/2019 2019-04-30 2019-04-30 2019-05-10 SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski z siedziba w Szczecinie przy ul. Małkowskiego 30/1 Umowa na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dotyczącej stwierdzenia obecności/gniazdowania ptaków na wszystkich drzewach, zlokalizowanych na terenie działki nr 417/2 obręb 11, miasta Drawsko Pomorskie. Katarzyna Achramowicz - nie 3 200.00 3 200.00 0.00
094/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-23 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: III Drawskiego Biegu Przełajowego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
095/Or/2019 2019-04-30 2019-05-06 2019-12-23 Stowarzyszenie ZDRun Extreme ,ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21/7, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Nordic Walking dla seniora – jako bieg towarzyszący podczas III Drawskiego Biegu Przełajowego Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 750.00 0.00
096/Or/2019 2019-05-07 2019-05-15 2019-09-30 UKS „SZKWAŁ”, ul. I Dywizji WP 4 , 78- 520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: ŻAGLE 2019 Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 7 500.00 0.00
097/Os/2019 2019-05-13 2019-05-13 2019-08-31 Zakład Analiz Środowiskowych Eko – Precyzja Paweł Czupryn, ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń Umowa na na sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla Inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Drawsko Pomorskie w obrębach Mielenko Drawskie i Linowno. Katarzyna Achramowicz - nie 4 800.00 5 904.00 0.00
098/INŻ/2019 2019-05-10 2019-01-01 2020-12-31 Europejskie Cetrum Edukacji i Turystyki Ośrodek Kursów i Szkoleń Agencja Zatrudnienia Leszek Czubiński, ul.Gdyńska 16, 78-500 Drawsko Pomorskie Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia Szkolenie TIK w gastronomii w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 30 000.00 30.00
099/INŻ/2019 2019-03-31 2019-04-01 2021-03-31 Szabel ul. Morska 11 Koszalin Ochrona budynków Starostwa Powiatowego Joanna Stasiak tak nie 11 551.20 14 207.97 14.00
100/Or/2019 2019-05-14 2019-05-16 2019-10-30 Stowarzyszenie Nasza Świerczyna, Świerczyna 86, 78-531 Świerczyna dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Bieg wilczym tropem Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 000.00 0.00
101/Or/2019 2019-05-14 2019-05-16 2019-09-30 Klub Sportów Walki Valiant Gold Team Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 7/6, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Jiu jitsu dla trenerów wiejskich Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 600.00 0.00
102/KT/2019 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-30 Dariusz Kundera Wycena wartości rynkowej pojazdu. Daniel Rumowski - nie 0.00 0.00 0.00
103/PR/2019 2019-05-06 2019-05-06 2019-05-20 Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe "TONGRAF" 64-920 Piła ul. Pilotów 7 Wydanie albumu pt:"Drawski Pejzaż Subiektywny" Anna Bujkiewicz nie nie 23 670.00 24 192.00 24.00
104/PR/2019 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-25 Leszek Paradowski Opracowanie albumu fotograficznego Powiatu Drawskiego pt.:"Drawski Pejzaż Subiektywny" Anna Bujkiewicz nie nie 4 000.00 4 000.00 4.00
105/PR/2019 2019-05-14 2019-05-19 2019-05-19 Norbert Zbróg Przygotowanie i realizacja imprezy terenowej pn. "Bóbr Rajd" Anna Bujkiewicz nie nie 4 389.00 4 389.00 4.00
106/GN/2019 2019-05-20 2019-05-20 2022-05-20 Borys Olszewski umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. działki gruntu nr 202/4 o pow. 0,54 ha oraz nr 11/4 o pow. 0,3190 ha; obr. Zagozd, gmina Drawsko Pomorskie na czas oznaczony do 20.05.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 214.75 0.00
107/GN/2019 2019-05-20 2019-05-20 2022-05-20 Leokadia Szreta umowa dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, tj. części działki gruntu nr 9/2 o pow. 3,4206 ha oraz części działki nr 9/3 o pow. 1,2394 ha obr. nr 0007 Złocieńca, gm. Złocieniec na czas oznaczony do 20.05.2022 r. Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 0.00 1 165.00 0.00
108/Or/2019 2019-05-14 2019-05-14 2019-10-31 Eryk Karsucki Umowa o dzieło przygotowanie referatu okolicznościowego pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – krótka historia i nieprosta codzienność” oraz przygotowanie i wygłoszenie wykładów pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – krótka historia i nieprosta codzienność”, w placówkach oświatowych powiatu drawskiego Małgorzata Katuszonek - nie 3 500.00 4 089.00 0.00
109/INŻ/2019 2019-05-27 2019-05-27 2019-05-30 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego”. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 1 830.24 1.00
110/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Miejsko- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider” , ul. Dworcowa 2A, 78- 500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Sport - Twoja droga do sukcesu" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 700.00 0.00
111/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zoom najbliższego świata. Antologia tekstów kaliskiego ”Kontrastu” i warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z drawskich szkół ponadgimnazjalnych”. Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 000.00 0.00
112/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sztukaterie. VII Festiwal Sztuk Alternatywnych” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 500.00 0.00
113/Or/2019 2019-05-22 2019-05-27 2019-12-31 Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, ul. Krótka 24 , 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Drawski piknik stowarzyszeń” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 300.00 0.00
114/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-09-30 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " V Triatlon z Bobrem" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 900.00 0.00
115/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-10-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja osób niepełnosprawnych we wspólnym odkrywaniu „Nieznanego świata” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 800.00 0.00
116/Or/2019 2019-05-22 2019-06-01 2019-10-30 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „VI Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych – marsz Nordic Walking” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 500.00 0.00
117/Or/2019 2019-05-29 2019-06-01 2019-12-31 Stowarzyszenie Artystyczne Diabaz, ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Powiat ludowy, kulturowy i folkowy dla seniorów" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 000.00 0.00
118/Or/2019 2019-05-29 2019-06-01 2019-07-31 Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułk Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „ Powiatowy Piłkarski Turniej im. Waleriana Pytla XI edycja" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 700.00 0.00
119/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-08-31 Stowarzyszenie Historyczno- Kulturalne "Tempelburg", ul. Leśników 29/7, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "I piknik średniowieczny" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
120/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-12-31 Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym "Radość z Życia", Gudowo 15, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Terapia dla podopiecznych stowarzyszenia „Radość z życia” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
121/Or/2019 2019-05-29 2019-06-03 2019-12-31 Międzyszkolny Ucznowski Klub Sportowy "OYAMA", ul. Pl. Konstykucji 6, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 4 500.00 0.00
122/Or/2019 2019-05-29 2019-06-06 2019-08-22 UKS "Traper", ul. Czwartaków 2, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "„Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu i promocja Powiatu przez sport” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 3 500.00 0.00
123/Or/2019 2019-05-29 2019-06-10 2019-07-31 UKS "Czapla", ul. Pławieńska 4-6, 78-550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem:" Organizacja obozu turystyczno- rekreacyjnego poza miejscem zamieszkania, Kraków 2019" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 000.00 0.00
124/Or/2019 2019-05-29 2019-08-20 2019-11-08 Stowarzyszenie Strzelceko Kolekcjonerskie"Bractwo Sokoła", ul. Sikorskiego 6/2, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Integracja środowisk i służb mundurowych, wspieranie sportu strzeleckiego" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 215.00 0.00
126/Or/2019 2019-06-04 2019-12-04 2019-12-31 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. A. Mickiewicza 16, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Spotkanie opłatkowe dla emerytów i osób niepełnosprawnych" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
127/Or/2019 2019-06-04 2019-11-02 2019-11-30 Bractwo Miłoścników Motocykli "Pancerny", ul. Kosynierów 3/18, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " IX parada motocyklowa z okazji odzyskania niepodległości" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 000.00 0.00
128/Or/2019 2019-06-04 2019-07-01 2019-08-31 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieiniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Pierwsza pomoc na wyspie Ostrów" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
129/Or/2019 2019-06-04 2019-10-05 2019-12-23 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spotkanie członków UTW z seniorami wiejskimi. Wspólna gimnastyka" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
130/Or/2019 2019-06-04 2019-08-10 2019-10-27 Polskie Stowarzyszenie Dabetyków Koło w Zlocieńcu dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: " Wojewódzkie obchody światowego dnia walki z cukrzycą w Złocieńcu" Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
131/Or/2019 2019-06-04 2019-10-01 2019-12-24 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwórzmy Serca” ul. Wałecka 49, 78- 550 Czaplinek dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Podzielmy się sercem na święta bożonarodzeniowe – warsztaty rękodzielnicze dla osób wykluczonych i wolontariuszy” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 2 000.00 0.00
132/PR/2019 2019-05-20 2018-05-24 2019-05-24 Roman Rejchelt Wykonanie fotorelacji a obchodów 20-lecia Samorządu Powiatowego Anna Bujkiewicz nie nie 1 000.00 1 168.00 1.00
133/PR/2019 2019-05-21 2019-06-16 2019-06-16 Norbert Zbróg Przygotowanie koncepcji, zasad i regulaminu imprezy pn. "Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie " Anna Bujkiewicz nie nie 3 690.00 3 690.00 3.00
134/INŻ/2019 2019-06-10 2019-06-15 2019-06-25 PRESTIŻ Anna Eluszkiewicz ul. Wybickiego 10E/6, 87-100 Toruń Przedmiotem umowy jest Doposażenie pracowni mechaniki ogólnej w ZSP Drawsko Pomorskie- zestaw narzędzi(klucze i wkrętaki) w ramach projektu: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”, Działanie 8.9 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktu Samorządowego. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 1 296.00 1.00
135/Ek/2019 2019-06-05 2019-06-06 2019-06-06 Stanisław Szelewa Przeprowadzenie wykładów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski Izabela Krężołek nie nie 0.00 2 600.00 0.00
136/Ek/2019 2019-06-05 2019-06-07 2019-06-07 Zenon Decyk Przeprowadzenie wykładów dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Drawski Izabela Krężołek nie nie 0.00 3 900.00 0.00
137/GN/2019 2019-06-06 2019-06-06 2020-06-06 FHU "JOLKA" Krzysztof Glegoła; ul. Basztowa 3b; 78-500 Drawsko Pomorskie umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę Rafał Szczuchniak umowa dzierżawy nie 50.00 0.00 0.00
138/Or/2019 2019-06-11 2019-06-20 2019-07-30 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów, ul. Piłsudskiego 12, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turystyka lekarstwem na długowieczność” Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 500.00 0.00
139/Or/2019 2019-06-13 2019-06-18 2019-06-30 Akademia Piłkarska Drawsko Pomorskie, ul. 11 Pułku Piechoty 71/3, 78-500 Drawsko Pomorskie dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Obóz sportowo - integracyjny Małgorzata Katuszonek - nie 0.00 1 585.00 0.00
140/Os/2019 2019-06-13 2019-06-13 2019-10-30 Urbanika Jan Komorowski, ul. Wykopy 11a/2 60-001 Poznań Umowa na wykonanie opracowania "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko". Katarzyna Czeszczewik - nie 6 200.00 6 200.00 0.00
141/INŻ/2019 2019-06-13 2019-06-16 2019-06-17 SPEC-CAR Krzysztof Grzelak, Suliszewo 38, 78-500 Drawsko Pom. Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego –materiały eksploatacyjne na kurs Event Management. Agnieszka Gągalska tak tak 0.00 32 332.00 32.00