herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie zaświadczeń

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia"
    Dokumenty: lokale wraz z pomieszczeniami przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem – także na wyrysie z operatu ewidencyjnego -  inwentaryzacja obiektu wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Komórka organizacyjna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103, tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - pok. nr 103, tel. nr (94) 36 307 85, 36 307 79, 36 307 99.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Za zaświadczenie – 17,00 zł.

Nr rachunku bankowego:
Na konto Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: konto do dokonania opłaty skarbowej PKO BP SA Drawsko Pomorskie 85 1020 2847 2424 3009 0000 1402

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni 

Sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczeń

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art.2 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własność lokali oraz art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. F -7.5 -04/AB wniosek - Pobierz
(dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej)