herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Stypendium sportowe

Wydział Rozwoju i Promocji

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Wydział Rozwoju i Promocji

Termin i sposób załatwienia

do 10 marca danego roku

Podstawa prawna

Na podstawie art. 12 pkt 10a i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)