herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Wydział Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Podanie lub  oraz:

wniosek  o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Opłaty

17 zł – tylko w przypadku wniosku o zaświadczenie, o dokonanym wpisie do rejestru

 85102028472424300900001402

Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru wykonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

wpis do rejestru, wydanie zaświadczenia (tylko na wniosek)

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.