herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydział Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek  Polskiego Związku Łowieckiego o zawarcie umowy na wydzierżawienie obwodu łowieckiego polnego, zawierający:
-         dokładny adres korespondencyjny,
-         dane niezbędne do celów finansowych (wystawiania faktur VAT)
-         skład zarządu koła PZŁ

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowisk (drugie piętro, pok. nr 209)

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

Sposób: Aneks do umowy/umowa

Podstawa prawna

art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek przygotowany we własnym zakresie