herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Wydawanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną

Wydział Ochrony Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie decyzji uznającej rekultywację gruntów za zakończoną
  • wykaz zmian gruntowych ( w przypadku części działki)
  • mapa z naniesinym obszarem zrekultywowanym

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
poniedziałek – środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Ochrony Środowiska (drugie piętro, pok. nr 210)

Opłaty

10 zł

Nr rachunku bankowego:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim  85 1020 2847 2424 3009 0000 1402

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Sposób: Decyzja administracyjna

Podstawa prawna

art. 22 ust. 4 ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Drawskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek przygotowany we własnym zakresie