herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,
  • dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych),
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, ul. Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie Wydział Komunikacji i Transportu (parter,  biuro nr 1,) dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo oraz

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter,  biuro nr 2) dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.

Opłaty

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia

Wpis stosownej adnotacji w dokument zbycia własności.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Na właścicielu pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży pojazdu, niezależnie od tego czy nabywca zarejestrował ww. pojazd.
 
Szczegółowe informacje w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, lub ewentualnie pod numerem telefonu: 094 36 30 776 dla mieszkańców Gmin; Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice i Wierzchowo oraz
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Zamiejscowe Stanowiska Pracy w Złocieńcu, ul. Wolności 10 (parter, biuro nr 2) pod numerem telefonu: 094 367 20 22 w. 36 dla mieszkańców Gmin; Czaplinek i Złocieniec.


Wnioski:
Wniosek - KT - 11 POBIERZ